CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZODPŁYWOWOŚĆ to:

cecha zbiornika lub obszaru, który nie ma odpływu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.489

OTĘPIAŁOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WIOŚLAK, WARIAT, SARI, STÓŁ, TEATR, ALPAGA, FLAK, SZEPTUN, AMATORSKOŚĆ, BIAŁA SALA, KOMPLETNOŚĆ, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, FONDUE CZEKOLADOWE, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, OKRES, GIPSATURA, WIZYTÓWKA, ZAGĘSZCZACZ, ANKUS, PLOTKARA, REFEKTARZ, WIRUS POLIO, RUCH, DOPŁATA EKSPORTOWA, DZIAŁOWIEC, NIEPOJĘTOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, PANDAN, SFIGMOMANOMETR, EGZEKUTOR, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KAGANIEC, CYTOSTOM, FAZA, KARTA, MLECZNIK, PRZECIWNIK, DEKANTACJA, SPARING, ZONA, FUNDUSZ SOŁECKI, IWO, ŚWIECA, CYWIL, URLOP RODZICIELSKI, CZUB, WYRÓB SPIRYTUSOWY, RADIOMECHANIK, MOC CZYNNA, RYBA WYMARŁA, RISOTTO, OBLAK, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KOŁNIERZYK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, REGENT, POZIOM, PLAMISTOŚĆ, OWOC ZŁOŻONY, NÓŻ DO CHLEBA, OWAD, CLERK, HALE, WYCHÓD, EGRETA, RADZIECKOŚĆ, KOSTKA, CECHA DYSTYNKTYWNA, FOTEL OBROTOWY, EWOKACJA, MACZUGA, MARCIN, MANIAK, PULPIT, POMPA OBIEGOWA, MAŚLANKA, ARABICA, REWERS, BARONIĄTKO, NIEPALĄCY, LOGICZNOŚĆ, OPCJA BARIEROWA, CHWIEJNOŚĆ, AZOLLA DROBNA, ŁOPATA, PERŁOWIEC, FLASZOWIEC, RÓWNOWAGA STACJONARNA, GŁOSICIEL, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, LOTERIA, CZWÓRKA, TORU, OPÓR WZNIESIENIA, ORBITA PARKINGOWA, BAKTERIA, ŻYWOTOPIS, ODBÓJ, DOSTOJEŃSTWO, KOMPRES, IPSYLON, PRZYZWOITOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, INWOLUCJA, PIEPRZ, RUCHAWOŚĆ, CZERWONY, WIEK POPRODUKCYJNY, DYSTONIA TORSYJNA, OMAR, ROLETKA, DOWÓD RZECZOWY, KUSZETKOWY, ZŁODZIEJKA, LILIPUTKA, JĘZYK SZTUCZNY, DODATEK RODZINNY, WEZYRAT, REJESTR, WĘGRZYNEK, NAUKA MEDYCZNA, MISIO, ODMULACZ, NIECZYNNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KOŁEK, GROTESKA, KASETKA, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, CHÓR, SIODZI, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, KASTRAT, ODLEWACZ, RAKIJA, INTERIOR, KOMBATANTKA, KREW, DRAPIEŻNOŚĆ, MĄŻ, MGŁA WYKŁADNICZA, KOLCZASTOŚĆ, PESTO, SEKS ANALNY, CIEŃ, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, IZOMER GEOMETRYCZNY, KRAKÓW, SUTANELA, FORMA, INFOMAT, DEMAGOG, KORZENIONÓŻKA, SPORTÓWKA, GUZ, KIKUTNICE, DOM DZIECKA, BEZGRANICZE, TOWAR AKCYZOWY, KREACJONIZM, ADOLF, KRATKA, DYREKTORIAT, KLAWISZ, MISTERIUM, ŁUPACZKA, SZMER, DYSTANS, LOG, KONTO DEPOZYTOWE, GROŹBA BEZPRAWNA, PROJEKCYJNOŚĆ, BUROŚĆ, SŁUPEK, STWARDNIENIE GUZOWATE, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, WKŁAD, PROSTYTUTKA, PANTOFAG, RICHELIEU, SPÓD, CZEPLIWOŚĆ, PRAGNIENIE, LUJ, KLIMAKS, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, MELANODERMIA, KAŁAMARZ, BETON ŻUŻLOWY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, NASKÓREK, WSZECHMOCNY, PRZÓD, DZIEDZICZENIE, KUPIEC, WICIOWIEC, PLUGIN, CHRONOMETR OKRĘTOWY, DOM TOWAROWY, KREWETKA ATLANTYCKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, TAUTOLOGIA, POSTNOŚĆ, KWARTET, WADA DREWNA, WOLNY STRZELEC, IDIOSYNKRAZJA, SŁODKOŚĆ, PANTALONY, OCET SPIRYTUSOWY, STARY MALUTKI, ŁUK, HIPERDŹWIĘK, PRAWO MAJĄTKOWE, PODDASZE, WRZASKLIWOŚĆ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, JĘZOR OSUWISKOWY, CZARTER, CZEKMAN, SYSTEM ZNAKOWY, KIOSK, TRANSPORTOWIEC, SUKIENKO, SYMBOLICZNOŚĆ, KURS, OSTATNIE POŻEGNANIE, CHAMSTWO, SECESJONISTA, UKAZ, NIEOSTATECZNOŚĆ, DÓŁ, ZAWODNIK, MŁYNOWY, LAMPA, PISK, FESTON, ALEGORIA, CERKIEW, PARA UPORZĄDKOWANA, ROK ZWYKŁY, ZAKRĘTKA, PLURALIZM, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, KONKURENT, HORMON STEROIDOWY, RANA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BOMBA WULKANICZNA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ROBOTY BUDOWLANE, WŁOCHACZ, KANAŁ BURZOWY, OKRZYK, KSYLOFAGIA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BICZ BOŻY, OWOC RZEKOMY, DEPILACJA, ZAMIANA, AUTOMAT, NIESTANOWCZOŚĆ, SMOŁA DRZEWNA, STACJA, DZIELNICA, DIAGRAM FAZOWY, KOPIA, MATERIAŁ, WINDA, ROSZCZENIE REGRESOWE, HYDROFOR, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ADAPTOWANIE SIĘ, MODULACJA SKROŚNA, ANAPSYDY, KLASZTOR, ZAINTERESOWANIE, REGISTER, ODTWÓRSTWO, BEZSENS, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DZIABA, AKSAMITKA, MATOWOŚĆ, HEL, MISTRZ WSZECHWAG, JEZIORO KOSMICZNE, SŁUP, TROJAN, PLEŚNIAWKA, EMOTIKON, DZIECIACZEK, AKRECJA, ?ORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZODPŁYWOWOŚĆ cecha zbiornika lub obszaru, który nie ma odpływu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZODPŁYWOWOŚĆ
cecha zbiornika lub obszaru, który nie ma odpływu (na 14 lit.).

Oprócz CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA ZBIORNIKA LUB OBSZARU, KTÓRY NIE MA ODPŁYWU. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast