ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPADZIOR to:

zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.)NAPASTNIK to:

zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.810

OSTROLOT MASKOWY, WYROŚL, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, LUGIER, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, METANOGENY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ŁUŻYCKI, NIEUWAŻNOŚĆ, MECHANIZM KIEROWNICZY, PHISHER, GEOLOGIA NAFTOWA, OMNIPOTENCJA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PYRA, PROSTA, LEADER, DRĘTWOWATE, ATMORADIOGRAF, REEDUKATOR, SWATKA, MONOETANOLOAMINA, EGZEKUTOR, DRYBLER, DEFENSOR, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KUC CONNEMARA, OSPALSTWO, PODGRUPA, ŚMIGŁOŚĆ, WIDNOŚĆ, CELIBATARIUSZ, TWINNING, KOLUGO, KAJMAK, DOMNIEMANIE, AUTOMATYKA POGODOWA, USPOKAJACZ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, CHORDOFON SZARPANY, KSZYK, CIENISTKA, UZALEŻNIONY, TRANSMITER, TARCZA, SZALA, WARZĘCHA MAŁA, RETOZAUR, OŚLARZ, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, TEORIA DESKRYPCJI, KOLORYSTYKA, OKNO DIALOGOWE, AZATIOPRYNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SILNIK PAROWY, HIPERFOKALNA, POKRZYWDZONY, HUBA BIAŁAWA, SUTEK, GRAFICIARZ, WARIACYJNOŚĆ, SZPULKA, ODŁÓG, HALO, MACIEK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PIĘKNOŚĆ, MANDALA, GORETEKS, ROMANSIDŁO, WIDELEC, MAREMMANO, STRZYKWY, DOBÓR KREWNIACZY, PARASOL, NIEPOPRAWNOŚĆ, GRA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, JAJARZ, SSAKI JAJORODNE, OBRONA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, RACHUNEK OPERATOROWY, ALFABET MIGANY, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, PRYSZCZATY, LIGROINA, POŻERACZ SERC, GEREZA ANGOLAŃSKA, CHARAKTERYSTYKA, SAMOISTNOŚĆ, NIESTRAWNOŚĆ, GRA HAZARDOWA, MINISTRANT OŁTARZA, MIĘKISZ ZIELENIOWY, KATASTROFA NATURALNA, HEAD HUNTER, SADNIK, LICZBA ALGEBRAICZNA, MINERAŁ, BANDINELLI, REFORMATOR, INFORMACJA GENETYCZNA, SINGIEL, KOLUMNA AMUNICYJNA, PROWIZOR, OWULACJA, ZASIŁEK OKRESOWY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, KODOWANIE SIECIOWE, POJMANIEC, SWAR, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZAPŁON, NIECHLUBNOŚĆ, ALGIERSKI, STREFA PODMIEJSKA, WYCHOWAWCA, SZUST, INSTALACJA ALARMOWA, KEMPEN, UNIKATOWOŚĆ, ŻABA NILOWA, NAROWISTOŚĆ, MOKROŚĆ, GAMEPLAY, PIĘKNY WIEK, WĘGORZOWATE, FRAMUGA, EMULATOR, POGODNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, DOKUMENT, TRÓJBOISTA SIŁOWY, SER PODPUSZCZKOWY, SZEWC, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, TEHUELCZEZAUR, NACHALNOŚĆ, MACIERZ NILPOTENTNA, DWUTLENEK, JEZIORO ENDOREICZNE, LUMP, WYBRANIEC, TRWAŁOŚĆ, ODRZYNEK, NARD, INDAGATOR, KRAINA HISTORYCZNA, NIEUŁOMEK, POLE JEDNORODNE, NAPADZIOR, MIĘTA, IZOPRENOID, ŁYKOWATOŚĆ, AMANT, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, SZAKŁAKOWATE, INKAS, PSZCZOŁA MIODNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, WOLAK, TYTUŁ NAUKOWY, KURATORIUM OŚWIATY, WSOBNOŚĆ, DEMOLUDY, OPĘTANIEC, FILTR GĄBKOWY, SOLUBILIZACJA MICELARNA, FONIATRIA, PROJEKCYJNOŚĆ, TORFOWIEC NASTROSZONY, KOZOJEBCA, ORGAN SPÓŁKI, TAUTOCHRONA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, MARCÓWKA, AGROFIZYKA, KROKIET, HERMETYCZNOŚĆ, ŻURNALISTA, MARAL, MODULARNOŚĆ, NUŻENIEC, ODPOWIEDNIOŚĆ, TRZPIEŃ, FILM SZPIEGOWSKI, KRUPNIK, MONOMER, BOMBER, GORSET GIPSOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GRA W CIEMNO, KINO AKCJI, MIODOJAD SMUGOWANY, DOMINATOR, WĘGIEL KENNELSKI, AKTYWNOŚĆ, PRZYRODNI BRAT, NOGA, WARTOŚĆ BILANSOWA, GŁOWNIA, CZŁAPAK, WSPANIAŁOŚĆ, NEURON RUCHOWY, OSTROŚĆ, WAZONKOWCE, NAMIASTKA TABAKI, ZNANOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, FILOLOGIA KLASYCZNA, PODTRZYMKA, MARGARYNA, NOSACIZNA, ETER, FRYWOLNOŚĆ, KRAJINA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PODATEK LINIOWY, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BIJATYKA, DZWONECZNIK WONNY, SAKI SZATANKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, GRUPA ADDYTYWNA, DOMINANTA, ANTYCYPACJA, PROCES FIZYCZNY, BIEG ALPEJSKI, HELIOSKOP, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, REDYKOŁKA, GRZĘDA, JAKOŚĆ, DRĄŻEK SKRĘTNY, AWATARA, DROGA KOLEJOWA, ŻAŁOSNOŚĆ, WYTRAWNOŚĆ, TYTANOZAUR, NIUŃKA, WYDAJNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, PŁASZKA, HOTELING, IZRAELITA, SUBSKRYBENT, IMPULSYWNOŚĆ, KOTEWKA, PULMAN, WYTWÓRNIA, LUZAK, MIASTOWOŚĆ, TYRAN, SMARKULA, SAMOCHODÓWKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, RÓW MELIORACYJNY, ZIMOCHÓW, SPRAWNOŚĆ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, OBRAZICIEL, PRAWO HUBBLE'A, ANAEROBIOZA, AKCENCIK, ARSENAŁ, ANTAGONISTA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, SAURON, PORÓD POŚLADKOWY, NOSOROŻEC TĘPONOSY, ROZPRAWA, DYDAKTYCZNOŚĆ, SZEŚCIAN, DOMINO, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, BILANS BRAMKOWY, TRACICIEL, BARANI ŁEB, FORMACJA, ZAGADKA, TERGAL, PAPUGA, GNOMOLOG, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, SZORSTKOŚĆ, MINIMALIZM, ROLWAGA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, PIĄTOLIGOWIEC, SŁADEK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ?SYRENY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.810 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPADZIOR zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.)
NAPASTNIK zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPADZIOR
zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.).
NAPASTNIK
zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to on jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek (na 9 lit.).

Oprócz ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZAWODNIK W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRY GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZDOBYWANIE BRAMEK. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x