NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZEBIEŃ to:

narzędzie codziennego użytku służące głównie do układania włosów (narzędzie fryzjerskie); przyrząd mający postać rączki z wystającym w jednej płaszczyźnie szeregiem sprężystych kolców umieszczonych w bardzo bliskiej od siebie odległości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZEBIEŃ

GRZEBIEŃ to:

wyrostek na głowie niektórych ptaków i gadów (u gadów może to być szereg wyrostków nie tylko na głowie, ale też wzdłuż grzbietu i ogona) (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii ptaków: wyrostek na mostku, który przebiega wzdłuż mostka i kończy się za nim, leży w płaszczyźnie prostopadłej do niego i do powierzchni utworzonej przez żebra (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w architekturze: poziome zwieńczenie kalenicy lub okapu dachu, a także części budynku lub budowli, składające się zazwyczaj z powtarzających się sterczyn jednego typu lub z zastosowanych naprzemiennie dwóch lub kilku typów sterczyn (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w łowiectwie: długa, gęsta sierść (grzywa) u capa kozicy (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w mechanice: wzornik do identyfikacji skoku gwintu (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii: zgrubiały fragment (zazwyczaj płaskiej) kości, który zwykle pełni funkcję miejsca przyczepu mięśni lub innych tkanek (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

wystająca, podłużna część na górze hełmu (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

grzywa na karku kozicy w gwarze łowieckiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.838

KUTER, SNICKERS, STERNICZKA MASKOWA, MORDWIN, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, SPRAWNOŚĆ, SPOROZOIT, STYLING, DELFIN POSPOLITY, KONTRAFAGOT, CAPUT MUNDI, DELICJA, STRASZAKI, TARANTAS, ŻYŁA, OGRÓD JORDANOWSKI, MAŚLANY RYNEK, ŻEBROWIEC WALTLA, ODMULACZ, SZURPEK, MERYNOS, SZMAT, CEDZIDŁO, KOK, KID, KOK, LINIE BEAU, WYPALARKA, SKRZYNIA, KARBONATYT, SERIA, MIÓD, FILETA, PŁODY ROLNE, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, MIOT, ENDOMORFIZM, SEKSTANS, PRÓBNIK, DYKTA, KUBEK, INFUŁAT, CYNK, SPŁASZCZKOWATE, TWIERDZENIE MENELAOSA, NORMALKA, OWCA OLKUSKA, PŁAT, RADŁO, ETAKRYDYNA, GWARA LUDOWA, TUPECIK, SKROBACZKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, NATRYSK, PODRZUT, ANEMOMETR, MAŁKINIA GÓRNA, CIŚNIENIE, ZAMROŻONE ZOO, PODWIĘŹ, KRATKA KSIĘCIA WALII, CRACK, PIŁOGON, ATAKSYT, SZUWAR KŁOCIOWY, ODKŁACZACZ, FALA, TERMOLOKATOR, GALERNIK, KOSTUR, MROCZKOWATE, LICZNIK OBROTÓW, GODŁO PROMOCYJNE, CYKL PŁCIOWY, GIBBON, NERWICA, ŁUPEK SERYCYTOWY, KAPRYS, KUZYNKA, CZUJNIK CHEMICZNY, ORLIK, DRED, KLESZCZ POSPOLITY, BAROMETR RTĘCIOWY, TRUP, PRĄD JEDNOFAZOWY, FALKA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, TŁUCZEK, RYK, TRZYMAK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, BASEN MODELOWY, WTYCZKA, ŻAR, WELIN, KRAKÓW, STRATOTYP, EKSPRESOWOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, CZUB, STYLING, GRAF PLANARNY, ŚWIŃSKA MORDA, HUBA PÓŁNOCNA, TUCERNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PARÓWKA, OBIERACZKA, DAWID, EWAPOROMETR, ELEWATOR ZBOŻOWY, TEST, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, SZWARCCHARAKTER, POWERBALL, DREDNOT, JĘZYK ETIOSEMICKI, GWIAZDA PODWÓJNA, KATEGORIALNOŚĆ, ZMORA, DAKTYLOGRAFIA, FREEGANIN, OSŁONICE, RĘKAW, NAWIGRAF, DUSZA TOWARZYSTWA, KOTŁOWNIA, SALON PIĘKNOŚCI, LANDO, WĄTROBIANKA, KAMIKADZE, SKIFF, WYŻ, SIWERNIAK, SZPATUŁKA, POPRAWKA, PISMO CERKIEWNE, ASTROMETR, SMUKLICA ZWYCZAJNA, MIKROCHEMIA, LI, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, SPIEKOTA, OKRUSZEK, MODRASZEK ARGIADES, ROZTRUCHAN, PŁOCHACZE, IDIOLATRIA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, MAKROMOLEKUŁA, DEMESZKA, CIENIAS, HAMLET, PIERŚ, KREDYT REWOLWINGOWY, VANGE, LUSTERKO, PŁESZKA, TARCZA NIPKOWA, BENTAL, RZECZ, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWO-FAZOWA, OŚWIETLACZ, TANDEM, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, JEZIORO SAPROTROFICZNE, LAWA PODUSZKOWA, DINAR, GOŁYSZEK, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, BIOREMEDIACJA, PÓŁKREW, BORAKS RODZIMY, PIRANIA, SYRENA, IMPREGNAT, WIDŁY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PIŻMÓWKA MALAJSKA, BEZDENNOŚĆ, HIPOTELORYZM, WIETLICA ALPEJSKA, SAMOZAOPATRZENIE, AGRARYZM, BEZBRZEŻNOŚĆ, MONOCHROMATYZM, POGROBOWIEC, DOLNOSAKSOŃSKI, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, GRZEBIEŃ, WÓŁ ROBOCZY, STADIUM, OBROSTNICA, POMPA INFUZYJNA, CYKL REPRODUKCYJNY, TRANDOLAPRYL, RZESZOTO, TRYMER, LENIWIEC PSTRY, MŁYN ZBOŻOWY, WYSMUKLICA MCHOWA, DŁUGOUCH, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, LEŃ ŚMIERDZĄCY, SYFON, KIOSK MULTIMEDIALNY, ROZCIĄGACZ, JĘZYK FRYZYJSKI, MASAŻER, WYKRAWACZ, CZADRA, KISZKA WĄTROBIANA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, RZADKOŚĆ, STEROWANIE OKRESOWE, SITKO, PANŚWINIZM, LIŚCIONOGI, PRZEBÓJ, KUTER, SZKŁO, TYTULATURA, MOLOSY, TRAPEZ, POCISK ARTYLERYJSKI, NIENAGANNOŚĆ, SŁUPOŁAZ, PRZYMUREK, HIPOSTAZA, NIEZWARTOŚĆ, KOŃ JONAGUNI, ODBIERACZ, TRÓJSZEREG, ŁUPEK ILASTY, RACA, CHODZĄCA REGUŁA, FIGURA, FARBOWANIE SIĘ, ANGLIC, BACHUS, KSIĄŻKOWOŚĆ, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, FAST FOOD, REAL, DZWON NURKOWY, KOPARKA POPRZECZNA, PRELUDIUM, CEP, BATUT, CHRYSTIANIA, PORTE-PAROLE, SZWEDZKI, DIRHAM, ZACIESZ, RAMIENICA KOLCZASTA, ZUPA Z GWOŹDZIA, POZIOMICA, MEGAFON, TERMOMETR LABORATORYJNY, OOID POWIERZCHNIOWY, KAMERDYNER, JAŁOWIEC, STRUNOWCE NIŻSZE, PYŁ, POLE DRUMLINOWE, POLERKA, PASTRANA, ŁYŻKA DO BUTÓW, BEZPIECZNIK, KOSMOS, GALOPKA, ŚWIERK KŁUJĄCY, MALAJKA, AUTOREKLAMA, PTASZNIKOWATE, SĄCZEK, MIODNOŚĆ, CZUWANIE, STRADIVARIUS, PAWICOWATE, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, AKTYNA F, GRZYBEK GORZKI, TARCIE, ZAMIANA, PAPIER BIBLIJNY, MARKIZETA, SYR, CHOCHELKA, CHŁODNIA KOMINOWA, PRZECHYŁOMIERZ, ROZLEGŁOŚĆ, OSZAST, KUCHNIA MOLEKULARNA, MEGAFON, ?RYNNA POLODOWCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZEBIEŃ narzędzie codziennego użytku służące głównie do układania włosów (narzędzie fryzjerskie); przyrząd mający postać rączki z wystającym w jednej płaszczyźnie szeregiem sprężystych kolców umieszczonych w bardzo bliskiej od siebie odległości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZEBIEŃ
narzędzie codziennego użytku służące głównie do układania włosów (narzędzie fryzjerskie); przyrząd mający postać rączki z wystającym w jednej płaszczyźnie szeregiem sprężystych kolców umieszczonych w bardzo bliskiej od siebie odległości (na 8 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - NARZĘDZIE CODZIENNEGO UŻYTKU SŁUŻĄCE GŁÓWNIE DO UKŁADANIA WŁOSÓW (NARZĘDZIE FRYZJERSKIE); PRZYRZĄD MAJĄCY POSTAĆ RĄCZKI Z WYSTAJĄCYM W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE SZEREGIEM SPRĘŻYSTYCH KOLCÓW UMIESZCZONYCH W BARDZO BLISKIEJ OD SIEBIE ODLEGŁOŚCI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x