BARDZO CIENKA POWŁOKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁONA to:

bardzo cienka powłoka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BŁONA

BŁONA to:

rodzaj tkanki o specyficznych właściwościach fizycznych (relatywnie cienka i elastyczna, czasem przepuszczająca różne substancje lub światło), spełniającej różne funkcje (na 5 lit.)BŁONA to:

bębenkowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO CIENKA POWŁOKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.280

MALARSKOŚĆ, HORRENDUM, KRÓTKIE SPIĘCIE, CIEMNICA, OLEJEK HASZYSZOWY, DRAPACZ, WROŚNIAK PACHNĄCY, FACHOWIEC, BŁONA KOMÓRKOWA, TREN, KAŁAMASZKA, RÓŻDŻKA, EGZOSZKIELET, BŁONA ODWRACALNA, MARNOŚĆ, BEZLIST OKRYWOWY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZGREDEK, DREWNO, ULEWA, RZEŹ, CZERYMOJA, MAGIEL, RELIKT, DIABELSKOŚĆ, DELFIN, POŁYKACZ, TASIEMIEC, SUPERNOWA TYPU II, PRECYZJA, OKRUSZEK, KRZYŻOWA, HACKNEY, KUC HACKNEY, TRZMIEL OLBRZYMI, BŁONA, CIAMCIA LAMCIA, SKURWYSYŃSTWO, GOLIAT, TIUL, SZYFON, WYŻ, MSZYCE, KOŁPACZEK NAWOZOWY, SPOJÓWKA GAŁKOWA, HYDROSFERA, CIENIAS, SMACZNOŚCI, GUMA NATURALNA, KOSMÓWKA, MALEŃSTWO, FAUST, OPŁATEK, MŁOT, SZATAN, MIT, ONELINER, KOKOSOWY INTERES, BŁONA NACZYNIOWA, OPAL, GRZEBIEŃ, ŚWIŃSKI TRUCHT, GŁOS SMYCZKOWY, BAKTERIA, OCIUPINA, KAJAKI, BOA CZARNOBRZUCHY, FANATYCZKA, ŁUPA, SZALEŃSTWO, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PELLIKULA, MUŚLIN, PRĄTEK, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, MINIATURA, WIĄZACZ, SZARMEZA, WEBA, NIEGODZIWOŚĆ, MALEŃKOŚĆ, ATMOSFERA, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, SKĄPOŚĆ, PĘD, SROGOŚĆ, WOREK, DYLETANCTWO, DRAŻLIWOŚĆ, ZWARCIE, KRYZA, TAKIFUGU, KUSAK, FRANK, SZKARADNIK, NIEZMIERNOŚĆ, GEKON PASKOWANY, SONDA, SAMOBÓJCA, NIZIOŁEK, GIDRAN, OPONA, CHODZĄCA REGUŁA, OLBRZYM, ULEPEK, OSA, WYŻERACZ, BŁONA PODSTAWNA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SUPERMAN, SIŁA, LARGO, KASZMIR, BISIOR, MOPEK, GĄBECZKA, SITNIK, OKOSTNA, PRZYLEPKA, HURAGAN, NANSUK, KAJMAK, WŁOS CZUCIOWY, FORTISSIMO, KRÓLIK, KUNSZT, SKARB, PULPIT, GIMNASTYKA, SŁODYCZ, FIGURKA TANAGRYJSKA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, CHRONOMETR, KOŃ WŁODZIMIERSKI, DELFIN ZWYCZAJNY, ŚWIERK SREBRNY, WIBRYSS, SIEROTA NIEBOŻA, KATON, DISCO, DRABINOWIEC MROCZNY, WIELKOLUD, ŁUSKA, BOMBA KALORYCZNA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, POLKA GALOPKA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, GORĄCO, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, DIABEŁ WCIELONY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PODŚCIELISKO, MIKROOTWÓR, ŁUPEK WĘGLOWY, PODWOIK, FRYWOLNOŚĆ, PASTRANA, OLBRZYM, CHLOREK SREBRA, JĘZYK FRYZYJSKI, DŁUGOSZOWATE, LICHWIARSTWO, SZEPT, OSM, PROFESJONALISTA, ŁUPINA, LAWA PODUSZKOWA, IRGA POMARSZCZONA, TURMALIN, RĘCZNIK PLAŻOWY, TOLERASTIA, FILODENDRON, TRIADA CARNEYA, BŁONA PŁODOWA, TORBORAKI, SZKIELET, RYSAK, DECHA, PLAGA, WELIN, BARRAKUDA, CHRYSTIANIA, SIEKIERA, ISKRA, MOTYL, ROZKŁAD MAXWELLA, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, CIEPŁE LODY, DOBITNOŚĆ, TUMAN, WPIERDZIEL, WESOŁOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, GALOPKA, WPIERDOL, GARLACZ, KONIEC ŚWIATA, OWCA ROMANOWSKA, JAF, MIECZ DŁUGI, KUCHNIA MOLEKULARNA, RAJA MOTYL, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, KSIĘGA, ORZEŁ, ARGUSOWE OKO, MUŚLIN, SZPETNOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, SPOWIEDŹ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, WRZAWA, ZATRZĘSIENIE, NOCEK WĄSATY, PISMO GOTYCKIE, OPASŁOŚĆ, WILCZAR, MIKROCHIRURGIA, KABANOS, DUSZNOŚĆ, POLIMER, ODROBINA, INLET, CHODZĄCY SZKIELET, OLBRZYM, SKALISKO, BŁONA PODSTAWOWA, SZYBKOZŁĄCZKA, OTRZEWNA, MINIKALKULATOR, PRZEKAZIOR, WSTĘŻNICE, FURA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, PIANISSIMO, REKLAMÓWKA, ZEZWŁOK, MISTRZU, BISIOR, PIERŚ, SŁAWA, ŚWIŃSKI TRUCHT, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CHŁAM, ZNACZENIE, WESOŁOŚĆ, CZYŚCIOCHA, KAPKA, PASKUDZTWO, NYLON, UMIŁOWANIE, MAKROMOLEKUŁA, PODŚCIELISKO, MIKROSKOP OPERACYJNY, ZAJĄCZEK, DESKA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, TAŁATAJSTWO, MRÓWKA, GRATKA, GRZYBEK GORZKI, KOLANÓWKA, CHILI, PIĘKNOŚĆ, BUŁKA FRANCUSKA, TBV, BRZYTWA, ORZEŁ, EMALIA, WIĄZADEŁKO, ZAJOB, YOUTUBE, MRÓWA, PYCHOTKA, POLAN, FANATYK, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, BŁONA PŁYWNA, CHUDEUSZ, ŻERDKA, PASKUDNOŚĆ, WIĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, BYSTROŚĆ, WIĄZACZ MŁYNA, SPIĘCIE, MEMBRANA, ŚMIESZKA, DARMOSZKA, WOAL, ŁUPEK HUMUSOWY, SUCHAR, KLISZA, BYLICA SKALNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, HELIOMETR, MLEKO, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, ?PIWIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO CIENKA POWŁOKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO CIENKA POWŁOKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁONA bardzo cienka powłoka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁONA
bardzo cienka powłoka (na 5 lit.).

Oprócz BARDZO CIENKA POWŁOKA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - BARDZO CIENKA POWŁOKA. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x