LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUJNIK JONIZACYJNY to:

lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.778

LEGENDA, BENZYNA OŁOWIOWA, PORT LOTNICZY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SKALA BLUESOWA, BROŃ LUFOWA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, TEMPERATURA ROSY, OLEJEK HASZYSZOWY, TORPEDA, KWARGIEL, CIĄG, SZPIEG GOSPODARCZY, CHOROBA VAQUEZA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, JASZCZUR, NAMIĘTNOŚĆ, ELEKTROMIOGRAFIA, ROZWÓJ PSYCHICZNY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, TABASCO, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, WIĄZACZ, CIUTEK, KANALIK NERKOWY, KUMOTERKI, OPŁAKANA NOC, GOŁĘBICA, KOROŁAZY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, ROJALISTA, MONOGENIZM, PODGARDLANKA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WZORZEC PROJEKTOWY, SYKATYWA, PRZYLEPKA, JASKINIA LODOWA, MATNIA, KRAKOWIAK, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, AMPLA, WIATRAK, GEOMETRIA AFINICZNA, ŁUPEK WĘGLISTY, NAFTÓWKA, EFEKT DOCHODOWY, OERSTED, POZYCJA TRENDELENBURGA, PIKIETA, NARRACJA POLIFONICZNA, WIGOŃ, GIBON CZUBATY, ZGREDEK, DIAKONIA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PRZYGODÓWKA, PRÓŻNIA, LASKA, DYSCYPLINA KLUBOWA, SZPETNOŚĆ, JAŁMUŻNIK, SKÓRA PERGAMINOWA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, DRASTYCZNOŚĆ, DELICJA, SZKARADZIEJSTWO, CIUĆMA, PEŁNIA, ANAKREONTYK, KLASTER, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, ŻYWY TRUP, C.O, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, BALANS, ROZRZUTKOWATE, BOHEMISTYKA, RYFLA, MIKRORZEŹBA, DIODA PRÓŻNIOWA, TUMAN, EKSHIBICJONISTKA, PRZESTRZEŃ BANACHA, PODAŻ ELASTYCZNA, PRĄTEK, MACIERZ JACOBIEGO, JARZENIÓWKA, BROŃ RAKIETOWA, UMOWA AGENCYJNA, HORYZONT CZĄSTEK, SILNIK ELEKTRYCZNY, BEZPIEŃKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, ZNOS, ELEKTROKAUTER, BŁONICA NOSA, KOLCOPIÓRKI, BEDŁKA FIOLETOWA, ZWÓJKOWATE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, REMIZA, PUENTA PŁASKA, SIEROTA NIEBOŻA, BRAMKA LOGICZNA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, SSAK ŁOŻYSKOWY, PRAWO DŻUNGLI, WORKOWIEC, KRANIOMETR, SZTUKA NAIWNA, ANALIZA, ZBIOREK, BIDUL, POLITYKA PODATKOWA, FRAZA NOMINALNA, LUDZKIE ZOO, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, KWAZIKRYSZTAŁ, BAKTERIA, BAJKA, LICYTACJA, UCZULACZ, BLADY ŚWIT, FITA, KOPARKA POPRZECZNA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, FARBA OLEJNA, SILNIK OBCOWZBUDNY, MIKROGRAFIA, CIACHO, LEŃ ŚMIERDZĄCY, KLAPS, STRZECHWOWCE, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, PILON, KLASA INTEGRACYJNA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, ODŚRODKOWOŚĆ, ZESPÓŁ TURCOTA, SHONEN-AI, OBROŃCZYNI, POZIOM, SZKARADA, LEPIDOZAURY, LÓD, STATYSTYKA, LUFA, HOMOSFERA, ABOMINACJA, ZBROJA NIEMIECKA, UMOWA ADHEZYJNA, MŁODZIEŻÓWKA, SZANKIER MIĘKKI, RUMUNKA, WIATROWNICA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, KRÓTKODZIOBEK, NAMIOTNIKOWATE, KATASTROFICZNOŚĆ, LIOTARD, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DOBRY NUMER, AZYDOTYMIDYNA, TRYSKAWKA, CZUJNIK OSNOWOWY, WIBRACJA, ELEMENT, BRUK, ONELINER, PLIK KONFIGURACYJNY, ŁUZA, ŁUPEK CHLORYTOWY, SERIA KWALIFIKACYJNA, SŁUGA BOŻA, SALA CHORYCH, LEŃ PATENTOWANY, MEGAPOZYTYW, ZMIERZCH CYWILNY, KCIUK NARCIARZA, OSŁONKA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, TALMUDYZM, SHIMMY, FUNKCJA DODATNIA, ŻOŁĘDNICA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SZUFLODZIOBKI, DYFTERIA, GEOGRAFIA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, NIESPORCZAK, KIEROWNICTWO DUCHOWE, HEPTODA, ŁUSZCZKA, LICZBA FERMATA, KRĘTARZ WIĘKSZY, NAUKA HUMANISTYCZNA, MATERIA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, CZUBRICA, KŁUSAK, HYDROFIT, CYKL PRECESYJNY, PRZYRZĄD MIERNICZY, TARANTELA, TYCZKA, STANICA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, QUICKSTEP, EPICYKL, REAKCJA NIEODWRACALNA, PROFESOR, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BEZLIST OKRYWOWY, KASZTEL, KOSZÓWKI, FLESZ, KANKAN, ANIOŁEK, BEZDENNOŚĆ, PROGRAM, POWRÓT, DECRESCENOO, DROGA ŻELAZNA, WLAN, KOMENTARZYK, GRAAL, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, MASZYNA INFORMACYJNA, OLBERS, AMPER, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, BALSAM KANADYJSKI, KOLBA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, WALGINA RDESTNIAK, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, OBROTÓWKA, NOC, WYŁADOWANIE KORONOWE, WSTECZNICTWO, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, PLANETOIDA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, SITO, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, YOUTUBE, LENIWIEC PSTRY, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, GRUPA ADDYTYWNA, STREFA PERYGLACJALNA, EKSTRUZJA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, ŚMIESZKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, FOLIARZ, AMPEROGODZINA, TROLEJ, HOMOGENIZATOR, TAMA, KRÓLOWA, GRUPA PRZEMIENNA, MASA KAJMAKOWA, DAWKA PROGOWA, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, DYWETYNA, PLATYNA, KOŃ LOKAJSKI, ŚLEPY TOR, BIOGRAFIZM, RYJEC, GWAREK, POWIEŚĆ MILICYJNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, CIERNIOGŁOWY, DOGMAT, FITONIA, BELLOTTO, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, OBRÓBKA CIEPLNA, MOC, LOKATA DYNAMICZNA, ŁUPEK DACHOWY, ODMIEŃCOWATE, FUNKCJA EKSPRESYWNA, AFAZJA AMNESTYCZNA, OCZOJEBKA, PRZEWIJAK, CHODZĄCY SZKIELET, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, NIPA, SUCHORYT, BOMBA KALORYCZNA, DYSOCJANT, SAMBA, ENCYKLOPEDYZM, ?BŁONICA KRTANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.778 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZUJNIK JONIZACYJNY lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUJNIK JONIZACYJNY
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu (na 18 lit.).

Oprócz LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - LAMPA ELEKTRONOWA, W KTÓREJ ZMIANY NATĘŻENIA PRĄDU JONOWEGO WYKORZYSTYWANE SĄ DO MIERZENIA BARDZO MAŁYCH CIŚNIEŃ ZAWARTEGO W NIEJ GAZU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x