ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPŁYWNIK to:

zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 8 lit.)SZPIGAT to:

zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.224

WIDZOWNIA, SZKOŁA ŚREDNIA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ZWARA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, NACZYNIOWE, KATASTROFALNOŚĆ, CZARNA MAGIA, DOMINANTA, KAMASZE, ANARCH, MACIERZ NILPOTENTNA, BANKRUT, WYRZUTY SUMIENIA, PRALNIA CHEMICZNA, DOZORCA, ROŚLINA NACZYNIOWA, POPELINA, BRYLE, PETARDA, PRETORIUM, BRAMKARKA, ŚMIERDZIEL, STYLING, CHŁAM, SZATA DEJANIRY, ZNACZENIE, KOŚĆ SKOKOWA, NAGOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŹRÓDŁO, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, NARZĘDZIE, LASONOGOWATE, ZĘBNICA, PISTOLET NA WODĘ, NIECELOWOŚĆ, ODCISK PALCA, PROSTOŚĆ, POTĘGA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, BRZYDAL, SSAKI ŻYWORODNE, SYNERGIZM, FUNKCJA DODATNIA, SEZONOWIEC, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PRZEJŚCIÓWKA, ATESTAT, SILOS BUDOWLANY, JER MIĘKKI, ODWSZAWIANIE, WIDZENIE, STÓJKA, NIEKOMPLETNOŚĆ, ARENGA PIERZASTA, SZMIZETKA, MUTACJA GENOWA, DUPERELA, KOMORA, OPARCIE, JAZDA, TEOKRACJA, SKALAR, ZAPALENIE SPOJÓWEK, TERYNA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, HIPERTONIA, PIRAMIDA, IDYLLICZNOŚĆ, PRZYNĘTA, WALC WIEDEŃSKI, STAN PSYCHICZNY, ŻUREK, UBOGI KREWNY, WIRTUOZERIA, FAJKA WODNA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, UMOWA ADHEZYJNA, SKRZYNIA BIEGÓW, SIATKA CENTYLOWA, GERMAŃSKOŚĆ, APTEKARZÓWNA, KILIM, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, ARKA, MADAPOLAM, PŁOMIEŃ, WAŻNOŚĆ, PERSPEKTYWA, ROZPIERACZ, OBŁĘD, PRZEWRÓT PAŁACOWY, NIEDBALSTWO, OSADA, ROZWAŻNOŚĆ, BOHEMISTYKA, PIERWOTNOŚĆ, BRUDAS, RUNO, LOTERIA FANTOWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, OŚRODEK POROWATY, BAR, TURBINA POWIETRZNA, POWIEŚĆ MILICYJNA, CHLUBNOŚĆ, SKRYTKA POSELSKA, CZERWONA NOC, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, SEZAM, STYL KOLONIALNY, SMAK, SZACHY SZYBKIE, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, KOMORA FERMENTACYJNA, SAMOZNISZCZENIE, ZNIKNIĘCIE, PUKAWKA, SŁOWO, CZWÓRKA, PROPAGANDÓWKA, LENIWOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, USTAWKA, STRASZAKOWATE, SPROŚNOŚĆ, SPORT ZIMOWY, BRYNDZA, MIOTEŁKA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SPECJACJA FILETYCZNA, PYTANIE, NIEPOROZUMIENIE, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TINTA, WARIANTYWNOŚĆ, MISTYKA, PIERWSZOŚĆ, KARUZEL, ZABYTEK, SZKARADZIEJSTWO, NASTAWANIE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, ODBYTNICA, KLUSKI KŁADZIONE, PRZYSTRÓJ, SABOT, GITARA ELEKTRYCZNA, WYTWÓRCA, TALON, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WIATRÓWKA, WARZELNIA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GENEZA, CZUB, TEOLOGIA BIBLIJNA, MIRAŻ, SEKRET, PROSTNICA, LUDZKIE ZOO, CAKE-WALK, KATEGORIA OPEN, NIEOKREŚLONOŚĆ, RZEKA LODOWCOWA, BOMBA KOBALTOWA, SEGREGACJA RASOWA, ŚLICZNOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, DROBNIACZKOWCE, BIAŁORUTENISTYKA, BIEDA, PRZEDSZKOLE, LEGAT, AMBROZJA, INDYJSKI, ZGNIŁOŚĆ, CZYTANKA, FRAZA CZASOWNIKOWA, POLONIZATOR, DOM KULTURY, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, LOKACJA, REGIONALNOŚĆ, WIEŚ CZYNSZOWA, KOSZT ALTERNATYWNY, KASKADA TROFICZNA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KULA U NOGI, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, CIUĆMA, WALONKA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, DEIKSA, NAJDUCH, PREZBITERIUM, PODSYP, SZKOŁA SPECJALNA, DOŚWIADCZENIE, WYKROCZENIE SKARBOWE, STUKNIĘCIE, ŁAKNIENIE, LUZACKOŚĆ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, WICELIDER, DIABELSKOŚĆ, SIEĆ, GRANICA CIĄGU, SKOK, OPŁATA PRODUKTOWA, SEKWENCJA KOZAK, LIMIT, GRAAL, NAKRYCIE, GĘSTOŚĆ, GÓWNOBURZA, REAKCJA OSCYLACYJNA, SIODLARNIA, BIURO SPISOWE, WYSMUKŁOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CYFRONIKA, POKARM, WYMIANA, HYMENOFOR, SUPERKLIENT, ILUSTRATYWNOŚĆ, KUBEŁ, TYKA, OGIEŃ, KAWA ZBOŻOWA, STARY LIS, KOŁNIERZ, ZASTÓJ, TRUTÓWKA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, ROŚLINA DARNIOWA, REGRESJA NIELINIOWA, ARCHETYPOWOŚĆ, SYMULANT, BIAŁA FLAGA, PRINCESSA, OGLĄDACZ, KATOLICKOŚĆ, OSOBA TRZECIA, SZACHY AKTYWNE, WYRAZ, PRZYGASZENIE, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, CZTERNASTKA, MAKABRYCZNOŚĆ, JIVE, HRABIANKA, WRZÓD NA DUPIE, JURYDYKA, ERPEG, PŁACZ, POROŚL, FONDUE CZEKOLADOWE, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, BOŻYSZCZE, UBYTEK, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, WYŚCIGÓWKA, NAPARZANKA, PICOWNIK, ARSENIN, PORODÓWKA, AEDICULA, STOJAK, REWIZOR, PĘTLA, BIEGUN GALAKTYCZNY, STARUNEK, BAPTYSTERIUM, JEDYNE, FIZJOKRATYZM, CHRZCIELNICA, MISKA, BROŃ LUFOWA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, DASZEK, UROZMAICENIE, ZBIÓR, ODJEMNA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, GARDZIEL, POMPA STRUMIENIOWA, BRZEMIĘ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TELEBINGO, SUMARYCZNOŚĆ, TYCZKA, OBEREK, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ?WARTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPŁYWNIK zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 8 lit.)
SZPIGAT zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPŁYWNIK
zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 8 lit.).
SZPIGAT
zbiornik na wodę albo skrzynia, do której coś spływa (na 7 lit.).

Oprócz ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZBIORNIK NA WODĘ ALBO SKRZYNIA, DO KTÓREJ COŚ SPŁYWA. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x