WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRES to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKRES

OKRES to:

przedział czasowy (na 5 lit.)OKRES to:

miesiączka (na 5 lit.)OKRES to:

geologiczna jednostka czasu (na 5 lit.)OKRES to:

czas trwania jednego cyklu zjawiska fizycznego (na 5 lit.)OKRES to:

zdanie wieloczłonowe (na 5 lit.)OKRES to:

urlopowy - latem (na 5 lit.)OKRES to:

dzieli się na epoki (na 5 lit.)OKRES to:

próbny - w pracy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.712

UDAWACZ, OFFTOP, WOJEWODA, DOKUMENTALISTYKA, MYJNIA SAMOCHODOWA, NEKROFAG, KARABINEK PNEUMATYCZNY, GRUNGE, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, GŁOS, ŁATA, WOLANT, ZUPAK, CASTING, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STYL IZABELIŃSKI, MIŚ, ENERGIA ROZPADU, PRZESIEW, POROST, POLE NIESTACJONARNE, GNIAZDO, NIETOPERZ, POSTĘPOWANIE, GHUL, LEKARSTWO, BUTLA GAZOWA, CIEŃ, ZATOR, JEDNOSTKA NAUKOWA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, MAŁE PIWO, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PŁACZ, DERESZOWATA, ŁĄKOTKA, RASTER, WALKA Z WIATRAKAMI, PAMPUCH, PAPAD, HYLOFIL, WIECZÓR PANIEŃSKI, KRUPCZATKA, IMIENNICTWO, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SZNUR, KRWIOBIEG PŁUCNY, ROTATOR, PŁYTA, MROK, CIERŃ, PRZEWÓD GRZEJNY, WIRTUOZERIA, ODWYKÓWKA, ILUZJA, CZARNA MOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, STUDNIA ABISYŃSKA, SIANO, HIPNOTYK, ŁADOWNIK, CZERWONKA, BŁĄD, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, RYNKA, GOTOWOŚĆ, KWAS, CYBERATAK, TON, ODKUPICIEL, FLACHA, WĘGIER, CZĘŚĆ ZDANIA, FALA, STAWONOGI, OŚCIEŻE, PICUŚ, IRENA, KOMBAJN ROLNICZY, DIABEŁEK, SYNTETYZATOR, LOT CZARTEROWY, DESTRUKCYJNOŚĆ, POLE JEDNORODNE, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, MASKA, DWUCYFRÓWKA, WYRĄB, ZACNOŚĆ, CHIŃSKI, UPADEK, SUKCESIK, NUDYZM, CETOLOGIA, PRZEKŁADNIA PASOWA, GARDŁO, KANAŁOPATIA, NAKŁAD, ARAK, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, WYWOŁYWACZ, CZESZCZYZNA, BLASZKA, MODEL, ŚWIATŁO POZYCYJNE, MONARCHISTA, POKARM, PALMA, CYSTERNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, GRACKA, BAKULIT, ZAŁOM, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, SILNIK PAROWY, OFICER NAWIGACYJNY, WRAK, GODET, WĘGIERKA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, BEZECEŃSTWO, UKROP, CZAS, FAŁSZERZ, NAPIĘCIE, TURECKI, HANOWER, BOŚNIA, BIERUT, TARNOWIANIN, IKOS, KANAŁ HAVERSA, PARTYKUŁA, GITARA BASOWA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KOŻUSZEK, POLSKOŚĆ, KRETOWATE, POKRYWA, WYGLĄD, NEPALSKI, REGENT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, STEROWANIE ODPORNE, KIEŁBA, GRZBIET KSIĄŻKI, TRÓJSTRONNOŚĆ, PREFIKS, POSTĘP GEOMETRYCZNY, OBŻARCIUCH, EPIZOD, DWUDZIESTY PIERWSZY, POJAZD NIENORMATYWNY, TRIADA, DZIANINA, ANTENA TUBOWA, PRZEBIEG, FICZER, PRZEWÓD, ŻEGLUGA PROMOWA, PATAFIAN, GĘŚ, PRZYCHYLNOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, DRZEWKO, KĄT PROSTY, ŻABA NILOWA, PRZETOKOWY, WOSK, ŁUK TRIUMFALNY, ODMIENNY STAN, JUDAISTA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PUZZLE, DZIWOŻONA, OLIMPIADA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, RESZTKA, AKT, SMOK, KLESZCZOWATE, POKRYWA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KORDYT, WETERYNARIA, DIAPAUZA ZIMOWA, GUANO, ŻYWOTNOŚĆ, PŁUCZKA WIERTNICZA, SCIENCE FICTION, ZACHÓD, KASZA, BIMBROWNIA, OTTONOWIE, SZKOŁA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KLASA, TABLICA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, OCZKO, SZCZAW, BÓR BAGIENNY, METATEKST, ŁAPANIE, ZWROT, ROŚLINA OKOPOWA, EGZORCYZM, MBIRA, TYMPANON, MASCARPONE, SALATERKA, KAWALER, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, REGENERATOR, SMOKING, PRÓBA NUKLEARNA, WRZECIONO, WYDERKA, GRA, KRATA KSIĘCIA WALII, KONFRONTACJA, KOMANDYTARIUM, TĘPICIEL, BRZOSKWINIA, PARTIA ANGIELSKA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, KURECZKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, JEŁOP, ŁASZT, KALINA, ŚWIĘTÓWKA, PLUSY, POLICJA DROGOWA, DOJŚCIE, PARANOJA PIENIACZA, GIPSORYT, DOPPELGANGER, BOHATER, ZGADYWACZ, JAN, DIPLOPIA, KUPLET, SYMBOL, CHOROBA WODUNKOWA, PĄK, WĘZEŁ, TYTUŁ, ZAKOP, OWAD, TYP DZIKI, SZORSTKOŚĆ, SERIALIZM, CZYNNIK PRODUKCJI, GEN WĘDRUJĄCY, ŻABA SZTYLETOWATA, WEGETARIANIN, RURKA INTUBACYJNA, DYWIZ, ZGNIŁOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, KOŚCIELNOŚĆ, SZUKACZ, MODERN, LARWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŻYWOTOPIS, ZASTÓJ, NABRZEŻE, PASIAK, KLASA, KSIĘGA, MODELOWOŚĆ, DETALISTKA, OKWIAT POJEDYNCZY, SZYNA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, PORT MORSKI, GLORIETA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, DOJŚCIE, KOMUNALKA, SKRZYNIA, MATRYKUŁA, HOT DOG, DUKLA WIERTNICZA, BĘBEN, CZTERNASTKA, CHÓR, LAWA PODUSZKOWA, PRAWA MIEJSKIE, CERATA, POTENCJAŁ ZETA, ?DROŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRES wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRES
wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane, odcinek czasu (na 5 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE, ODCINEK CZASU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x