TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNIA to:

to, co spożywa się jako ciało i krew Chrystusa, zazwyczaj hostia i czasem wino (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNIA

KOMUNIA to:

jedność, utożsamienie z inną osobą, z ludźmi lub z otoczeniem (na 7 lit.)KOMUNIA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 7 lit.)KOMUNIA to:

część mszy, w czasie której udzielany jest sakrament eucharystii (na 7 lit.)KOMUNIA to:

wydarzenie towarzysko-religijne, podczas którego ktoś po raz pierwszy przyjmuje sakrament eucharystii (na 7 lit.)KOMUNIA to:

w Kościele katolickim sakrament; akt spożycia Hostii (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.019

WIELKOMIEJSKOŚĆ, TAMARILLO, WAGA MIEJSKA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, SHONEN-AI, CIELENIE, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, ENDOSZKIELET, KICZ, SKRUPULANT, KOTWA, POZWANY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PLUJ-ZUPKA, MATRYCA LOGICZNA, UTWÓR WKŁADOWY, VAT, DĘTKA, NET, NAUKA JAZDY, MŁYNEK DO ODPADÓW, TUTORIAL, PIK, NERWIAK PŁODOWY, SYLWESTER, PIĘĆDZIESIĄTNICA, BOJÓWKARZ, STANOWISKO, MAMUT WŁOCHATY, DROGA RZYMSKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MERYNOS, TELEMARK, SOLUCJA, WALONEK, ANTRACYKLINA, MORFOFONEMIKA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, MANIAK, BLANKOWANIE, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, BANAN, LEGISLATYWA, EKLIPTYKA, MOLOS, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, SKRZYDEŁKO, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ANTYCYPACJA, NAGAR, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, BARIONYKS, MUZYKA KONKRETNA, ŁAZIENKI, AKLIMATYZACJA, WROTKARSTWO FIGUROWE, OLEWKA, AJWAR, DOMINACJA CAŁKOWITA, PAPIER BEZDRZEWNY, FAŁSZYWY PROROK, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BŁONA PODSTAWOWA, KANAPA, SUCHORYT, WYNAJEM, DUPLIKACJA, FONDUE MIĘSNE, SUPRESJA, SENES, PREPER, MIASTECZKO, ZAPAŁECZKA, CHART, OBRAZ POZORNY, ARMIA ZACIĘŻNA, KOMOSOWATE, CZAHAR, MISIAK, WRAŻENIE, TEREBINT, SYMULACJONIZM, ZWINIĘCIE ŻAGLI, MASTURBACJA, RURALISTYKA, SKROMNOŚĆ, KONWIKT, NAWALANKA, PARAPETÓWKA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, JEZIORO RAMIENICOWE, ŁYŻECZKOWANIE, KĄKOL, GRUPA, SZARA EMINENCJA, ODPROMIENNIK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, LASKA, STOPNICA, KORALINA, SZEFEL, GAŁĘZATKA KULISTA, POCHWIAK OKAZAŁY, BARBARYZM, DIZAJN, DEMONOLOGIA, MAPNIK CAGLE'A, ZMAGANIA, CZŁON POŚREDNI, FARMAKOEKONOMIKA, PRINCESSA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, GORĄCA KREW, BARBAKAN, FILM PSYCHOLOGICZNY, GALICYJSKI, SERBOCHORWACKI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, DYSTYCH, WOLTYŻER, ARCHITEKT WNĘTRZ, ŁACIŃSKI, BIOLOG, PRZEWODNICZKA, LOKACJA, SULFANILAMID, GLORIETKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, DOM HANDLOWY, PIETROW, TŁUMACZ, OBRONICIEL, NAKRYCIE, PERSONALNIK, WICIOWIEC, ENIGMATYCZNOŚĆ, MUZYK, EWOLUCJA MOLEKULARNA, STRUMIEŃ, SEKSTOLA, KAWA BEZKOFEINOWA, CALABAZA, KOSA, KOSTIUM, SAMORODEK, KONZI, KAKAOWIEC, DRZWI, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, AFILIACJA, MECENAS, NADZIENIE, KAPLIN, KICHA, OKRES WEGETACYJNY, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PYCHA, NIMFAJON, MATEMA, PŁAST BRZOZOWIEC, IRONIA, POSTRZEGALNOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, FESTYN, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, STYLIKÓWKI, TWÓRCZOŚĆ, BIOSFERA, SIODZI, OKRES PÓŁTRWANIA, PUSZKA, SAROS, FOKSTROT, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ŁUK, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, BOCIAN, PODŁOGA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, METEOROID, DEPOZYCJA, ROZSZERZENIE CIAŁA, GRA W KARTY, PODIUM, RODZINA JĘZYKOWA, SEJSMOMETRIA, GNOJOWNIK, JĘZYK, TERROR, KLEJNOT HERBOWY, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, RADIOMECHANIK, SCHLUTER, KOŃ PLEWEŃSKI, WASAL, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, OAZA SPOKOJU, MAK OPIUMOWY, ŁYSAK, ZAPŁODNIENIE, PŁYWAK, SZCZUR, LATANINA, ZDARZENIE, PINGWINY, TYP ORIENTALNY, TYK, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, KROWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MŁYNOWY, POCHODZENIE, FALA, PŁASKORZEŹBA, DEKORATORKA WNĘTRZ, ZADRAPANIE, SZARMANT, ZIĄB, WAPIENNIK, DECERNAT, STOMIA, BĄBELEK, KATOLIK, GANGSTERYZM, SPŁATA, KANTYLENA, DORYCKI, PLANTAN, USUWISKO, FREZARKA, CYTRYNADA, KRAWCOWA, MECHANIKA PŁYNÓW, SETNIK, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, INDYWIDUALNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, UMOWA AGENCYJNA, GONIEC CZARNOPOLOWY, BIURO, SCRATCHING, FILM SAMURAJSKI, FILOZOFIA MATEMATYKI, OKRES ZALICZALNY, LISZAJ CZERWONY, MASKARADA, KATAR KISZEK, GASTRONOMIK, CZYRAK GROMADNY, TRAWA PASTEWNA, KONWOLUCJA, TURECKI, PUDŁO, KONTRABANDZISTA, DZIDA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, LINIA KOLEJOWA, ZAKRĘT, MORENA SPIĘTRZONA, LARYNGOLOGIA, GALAKTOLIPID, PAŁASZ, KLIN, RABV, KONTAKCIK, USTAWKA, STREFA PERYGLACJALNA, FILOLOGIA ROSYJSKA, WYSEPKA, ZAWIKŁANIE SIĘ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, RANA SZARPANA, ZHAFTOWANIE SIĘ, STOPINA, WIDEOKONFERENCJA, WYSYP, DEZERCJA, MODEL POINCARÉGO, ARIANIE, SZABLA, ŁOWCA TALENTÓW, PSEUDOLOSOWOŚĆ, LALKA, IZBA, POIDEŁKO, ANTECEDENCJA, LUJEK, PROTOAWIS, MAMIDŁO, SZAMOTANINA, ORGANIZM MODELOWY, DIPLOPIA, EPIGENEZA, GRUPA KETONOWA, BEZGRANICZNOŚĆ, SZATA GRAFICZNA, CNOTLIWA ZUZANNA, ?SZTUKA ZDOBNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNIA to, co spożywa się jako ciało i krew Chrystusa, zazwyczaj hostia i czasem wino (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNIA
to, co spożywa się jako ciało i krew Chrystusa, zazwyczaj hostia i czasem wino (na 7 lit.).

Oprócz TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO, CO SPOŻYWA SIĘ JAKO CIAŁO I KREW CHRYSTUSA, ZAZWYCZAJ HOSTIA I CZASEM WINO. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x