PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPUSTA to:

przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 7 lit.)SIANO to:

przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPUSTA

KAPUSTA to:

znane warzywo (taka kapusta rośnie w ogródku i można ją kupić pod tą nazwą w zieleniaku) (na 7 lit.)KAPUSTA to:

potrawa z kapusty (na 7 lit.)KAPUSTA to:

przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 7 lit.)KAPUSTA to:

Brassica - rodzaj roślin zielnych (często uprawnych) z rodziny kapustowatych (na 7 lit.)KAPUSTA to:

dwuletnia, rzadziej jednoroczna roślina warzywna z krzyżowych. uprawiana dla jadalnych liści, uprawiana też jako pastewna (na 7 lit.)KAPUSTA to:

... włoska, warzywo (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.744

KATOLICKOŚĆ, KARUZEL, PROSIAK, SIŁA, NIRWANA REZONANSOWA, WIRTUOZOSTWO, MOTYLEK, WKŁAD, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NEUROLOGIA, KULTURA PIEŃKOWSKA, MELODIA, KOTLARNIA, PASIECZNIK, MIKROSKOP SKANINGOWY, ZJAWISKO SEEBECKA, EUFONIA, PERIOD, WYDATKI KONSUMPCYJNE, JELEŃ MILU, ŁAZIENKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, JEDWABNIK, PRZECZENIE, POPYCHŁO, PRZYBYTEK, ODROSTY, NARAMIENNICA, HISTORIA SZTUKI, EKLIPTYKA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, HARROD, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CHARLES, BIZNESMEN, DOCZESNA, NAMOLNOŚĆ, SKARGOWOŚĆ, KECZUA, KOŁEK, ZAPYCHACZ, PONAGLENIE, PERIODONTOLOGIA, EKSTRALIGA, STOPKA, ZAĆMA POURAZOWA, ODĘCIE, FUZJA HORYZONTALNA, KANAŁ KRĘGOWY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, CHARLESTON, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, INFORMATYKA KWANTOWA, PRZYTUŁEK, SUWNICA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, ZBIORKOM, POROŚLE, DWUDZIESTA CZWARTA, TRIADA CARNEYA, SIŁACZKA, ASYMPTOTA, WZGÓREK NASIENNY, PINGWIN KRÓLEWSKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, BUTNOŚĆ, FALA, SPRAWDZIAN, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, WYWÓZ, ZAKON SZPITALNY, MASZT, REAKCJA NIEODWRACALNA, FLASZKA, RYTM ASYMETRYCZNY, PRZYCZYNKARZ, BICIE POKŁONÓW, HELIOFIZYKA, KINOMANIAK, CHOROBA VERNEUILA, WYPUSTEK, ROCZNIKARZ, STAROGERMAŃSKI, ABSURD NAZWOWY, JAWNOGRZESZNICA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, MUCHY W NOSIE, ASYRYJSKI, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WICEHRABIA, DZIENNIKARZ PRASOWY, WTYCZKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, OBEJMA, ŚMIERDZĄCE JAJO, EWOKACJA, SKOK, BRZYDULA, KOD BINARNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, FORMALISTKA, POWYŻSZE, APTECZKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BUKAT, ODWAGA CYWILNA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, LIGA, PARTIA WŁOSKA, KREDYT BALONOWY, WARMIŃSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MIEDNICZKA, PRZEDSZKOLE, KOCHANEK MUZ, ASEKURANT, CHOROBA FONGA, HARUSPIK, TERAPIA BEHAWIORALNA, GRUBA KRESKA, DOMINACJA ZUPEŁNA, KABOTAŻ, CIOS, BEZDOTYKOWIEC, KROKIET, ULTRAPRAWICA, ORTODONCJA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ZOOMETRIA, PATELNIA, HEL, JEZIORO RAMIENICOWE, NATURYZM, NIEZBĘDNOŚĆ, RACHUNEK WEKTOROWY, WIECZÓR PANIEŃSKI, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, POMYSŁOWOŚĆ, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KOSZYKÓWKA, CZYRAK GROMADNY, REWIZJONIZM, KUCHNIA, GRAFITYZACJA, BOCZNOTRZONOWIEC, GOŚĆ, HURTOWNIA, CIAŁO OBCE, WASZA WYSOKOŚĆ, DOJNICA, PRZEŁAWICENIE, DWA OGNIE, BEZPARDONOWOŚĆ, KIERZNIA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PRZYGODA, JĘZYK ROMAŃSKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MŁYNEK, ŻEGLARZ, WSPÓLNOŚĆ, PRZEPRÓCH, WIDZENIE OBWODOWE, UNIWEREK, KĄPIEL, SIATECZKA, EPOS HOMERYCKI, JĘZYK KENTUMOWY, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KATEGORIA PIÓRKOWA, NIEŻYT, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, APRIORYZM, MIĘKKOŚĆ, AMFIBIA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, DRAMAT, MIŚ, RIGAUDON, KOCIOŁ SUFOZYJNY, LAS DRĄGOWY, SYFEK, PĘPEK ŚWIATA, HUMANIZM, OKSZA, INTUICYJNOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RUGBY, KŁOBUK, OPOZYCJONISTA, FALKON, SŁAWIANIN, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ĆAKRAM, GEEK, CENOTWÓRCA, TOPIALNIA, CELULOZOWNIA, BRAT SYJAMSKI, PRZEGUBOWIEC, KLOZET, ANTENA DIPOLOWA, LORI, LEKARZ DOMOWY, STARORAKI, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, COUNTRY ALTERNATYWNE, WATA CELULOZOWA, NISKOŚĆ, KATAKUMBY, TERMINAL NAFTOWY, PĘDZARNIA, ŻABA ŚMIESZKA, WSCHÓD, DIETA KOPENHASKA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, SZTAMBUCH, ZGRZEWKA, WAHLIWOŚĆ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, OCHOTNIK, NUDZIARZ, OTWORZENIE SERCA, ŚLIMAK, UKŁAD HAMULCOWY, ZACHLANIE SIĘ, BATSZEBA, MISIO, CERKIEWSZCZYZNA, GULASZ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, RAMIENISKO, GUANO, ELEKTROLOKACJA BIERNA, OFICYNA WYDAWNICZA, KOŁO, ENERGIA GEOTERMALNA, KISZKA STOLCOWA, NIESTOSOWNOŚĆ, GALARETKA, UBÓJ, OMLET, BETONOWE BUTY, SKRĘT, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, SMOCZEK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KNAJPA, BIOLOG, REALIZM, STRZAŁOWY, PARWENIUSZ, NIEWIDKA, SAMOCHODZIARZ, IDEAŁ MAKSYMALNY, PINGWIN RÓWNIKOWY, FRAZA, ROŻEN, POWÓD, AŁMA ATA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, ŻNIWO, PROTOZOOLOGIA, ANARCH, DRĘTWOTA, DIPLOPIA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KOD DWÓJKOWY, MUZYCZNOŚĆ, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, PIKNIK, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KIJ, NACISKANIE, PAŁASZ, WYCHOWANICA, WIETNICA, WYNIOSŁOŚĆ, MEMFIS, STŁUCZENIE, KOLEJ GONDOLOWA, GALINSTAN, PSYCHODYDAKTYKA, EKRANOPLAN, OŚWIETLENIOWIEC, ŁUSKOWCE, ORIENTACJA, BAHAMY, MENUET, RUMBA, LABIRYNT, MADRASA, POINTER, ZMROK, SUBREGION, ?OKULISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPUSTA przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 7 lit.)
SIANO przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPUSTA
przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 7 lit.).
SIANO
przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZENOŚNIE: PIENIĄDZE, ŚRODKI MATERIALNE, TO, CZYM SIĘ PŁACI. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x