WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIESZCZBIARNIA to:

wyrocznia, miejsce, w którym przepowiada się przyszłość, wróży (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.341

CERKIEWNY, ANARCHIA, DWUBÓJ, BUDOWNICTWO, ŻWACZ, SEN NA JAWIE, KOLEJ GONDOLOWA, MONOCYT, ELEGIA, DUŃSKI, FIRMA ZWROTOWA, PODSTEROWNOŚĆ, SZPIK, SZKOŁA ŚREDNIA, AKTYNOWIEC, SKALICA, MEDYCYNA NUKLEARNA, JĘZYK STAROEGIPSKI, BARWA OCHRONNA, HUTA SZKŁA, TOPIELICA, ADŻAPSANDAŁ, SCENICZNOŚĆ, JĘZYK PRASEMICKI, TARCZA KONTYNENTALNA, KRYPTODEPRESJA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MODERN, RAK, KOMUNIA, NIEWIERNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, ZDOBYWCA, NURKOWANIE TECHNICZNE, DZIKUSKA, CMOKIER, PŁYN STAWOWY, WAPIENNIK, SERDAR, PIERWSZY PLAN, BRUDNICA NIEPARKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, ŚLUZAK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KONTAKT, POLE MAGNETYCZNE, APORT, BARKAN, KOŚCIÓŁ, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, ODNIESIENIE, BARIATRIA, GŁUPTAK BIAŁY, USTAWKA, KOREKTA, RYJEC, DECYMA, RÓG, KONFESJONAŁ, NIRWANA REZONANSOWA, KARUZEL, BILARD FRANCUSKI, SŁÓWKO, PACZKA, RYBA MASŁOWA, PIJAR, MORZE CZARNE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ZGIEŁK, OGRZEWNICTWO, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KILOMETR ZEROWY, PRZYBŁĘDA, SZKOŁA PODSTAWOWA, RYNEK SPRZEDAWCY, RADIOWIEC, OTWARCIE DUSZY, PANNA NA WYDANIU, NOMENKLATURA BINOMINALNA, INCYDENTALNOŚĆ, ZŁOŻENIE POKŁONU, AUTOMYJNIA, KOD ROZWINIĘTY, SYSTEMIK, MIECZ DŁUGI, KALOSZEK, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, DWUŚCIAN, ŻABA BŁOTNA, OSTRY BRZUCH, ODPOWIEDZIALNY, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, RYNEK KONKURENCYJNY, SCHLUTER, WILAMOWSKI, ODROSTY, DUSZA CZYŚĆCOWA, KARTACZ, MAGIEL, KURNIK, BIOLOG MOLEKULARNY, BAZA, HALOGENOWODÓR, GONIOMETRIA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CHRZEST PRAGNIENIA, NORMALNOŚĆ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, DEFICYT, PINGWIN PAPUA, REWANŻ, WĘZEŁ, GRZEBIEŃ, KUWERTURA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, IKRZYSKO, SŁUCHAWKA, OKRUSZYNKA, MIKROSKOP SKANINGOWY, WIĄZANIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GLIKOZYD FENOLOWY, PRZESILENIE, POPRZECZKA, ABSOLUTYZACJA, JĘZYK ARGOBBA, SEKRETARZYK, OKWIAT POJEDYNCZY, OBSERWACJA, JUTLAND, POTRZEBA, KAMBUZ, DRYBLING, KONKLAWE, BURRITO, POMORSKI, PRAGERMAŃSKI, BROWAR, FRYZ ARKADOWY, GONIOMETRIA STATYCZNA, ROZSZCZEP WARGI, KOPARKA KROCZĄCA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PRZELOT, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ŻYWY TRUP, CERAMIKA SZNUROWA, DOOM METAL, GEOGRAFIA, PRZECZENIE, PARANOJA PIENIACZA, BANDEROLA, ALFABET GRECKI, SATYRYCZNOŚĆ, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, RODZAJ MĘSKI, WICEMISTRZ, BARYCENTRUM, ALABASTRON, KOORDYNACJA RUCHOWA, DASZEK, DZIELNICOWY, WIERSZ OBRAZKOWY, EKSPANSYWNOŚĆ, NOC POLARNA, POSTĘPOWANIE, NIEDBAŁOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, KAJMAN KROKODYLOWY, KOMUNA, CHAOS, PROFETA, HARMONIA, GRAF PLANARNY, FRAZA, TINGEL, CEL, LĄG, REPETYCYJNOŚĆ, STRUKTURALISTA, KĄT PEŁNY, POKAL, PRZECIWSTOK, GAWIALOWATE, SZYBKOWAR, MRÓWNIK, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, TRANCE, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PSYCHOLOGIA, SPREJ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, SAPROFAG, PIĘĆSETKA, RZEŚKOŚĆ, SZLAGIER, BEZDEŃ, TEORIA HOMOTOPII, CIĘTOŚĆ, STOSUNEK PRZERYWANY, OMNIBUS, TRZYDZIESTKA, SEN, ZORBA, SARI, WYLĘGARNIA, PĘCHERZYCA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, FRYZ, OSŁONKA NABYTA, BĘBEN WIELKI, PROMENADA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, POMPIER, POST, BIAŁA DAMA, POKER ROZBIERANY, MODNIARZ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SAMOZAPŁON, MEKSYKAŃSKA FALA, PODŁOŻE GRUNTOWE, PRZEDGÓRZE, AUTOGIEŁDA, FERRIMAGNETYZM, MODEL AMERYKAŃSKI, AWIOFON, CZARNA GODZINA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, M, KONSULAT, LINIA TRAMWAJOWA, PISMO TECHNICZNE, ZASOBY KOPALIN, KOSZYCZEK, KATAKAUSTYKA, KAMIKAZE, DOSTĘP, KONDENSATOR DOSTROJCZY, LUZ, FONETYKA AKUSTYCZNA, MAGDALENKA, ASPIRYNA, PRZEPITKA, OBROŻA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KARDIOLOGIA, KRZYŻYK, POZYCJA TRENDELENBURGA, CNOTA, HELIKOPRION, DŻAGA, KORONKA BRABANCKA, POMOC, RZECZY OSTATNIE, SZLAUCH, STRÓJ WIECZOROWY, OPATRUNEK OSOBISTY, PAŃSTWO POLICYJNE, PATYK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, KOCIOŁ, PRZECZULICA, KOŃ APPALOOSA, BONANZA, DINGO, GAZ WULKANICZNY, STARA MALEŃKA, DELAWIRDYNA, HARMONIJKA, RZEMIEŚLNICZEK, REFLUKS, UMOWA KONTRAKCYJNA, ODCIEŃ, KATON, MADISON, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, CHOROBA RUBARTHA, NIEPOPULARNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CHRONOGRAF, MINUSY, NARZECZONY, KAWIARENKA INTERNETOWA, ALGEBRA MACIERZY, GITARA AKUSTYCZNA, SPEAKER, KOTERYJNOŚĆ, WYLEW, IDIOFON, RUCH, NAWIGACJA SATELITARNA, TRYBRACH, KARATE TRADYCYJNE, ARENGA, PERON, ?PRZEŁĄCZALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIESZCZBIARNIA wyrocznia, miejsce, w którym przepowiada się przyszłość, wróży (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIESZCZBIARNIA
wyrocznia, miejsce, w którym przepowiada się przyszłość, wróży (na 14 lit.).

Oprócz WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYROCZNIA, MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEPOWIADA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ, WRÓŻY. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast