POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY to:

pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu potrzeba 10 cyfr (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.144

HARDOŚĆ, RUCH, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KAMUFLAŻ, POLEPA, TYRANIA, POJEZIERZE, LOGARYTM NATURALNY, PYCHOTKA, GONIOMETRIA, ZAWIĄZEK, WIĄZANIE JONOWE, AUSTRIACKI, BIAŁA SALA, RÓG, PIASECZNICA, PRZEWIELEBNOŚĆ, KOCIE OKO, BYK SPIŻOWY, RÓG, SYSTEMATYKA, OBRĄCZKA, KONTROSKARŻENIE, KOTWA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, RADIOKABINA, DAO, SCENA, GENTELMAN, USIŁOWANIE, POETKA, RACJA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BOLSZEWICY, GASTROENTEROLOGIA, JAZ ZASTAWKOWY, BLOK, FAŁSZYWY PROROK, NOSOWOŚĆ, SYSTEM OBRONNY, MECHANIZM JARZMOWY, FRAKCJA, CHOROBA TANGIERSKA, LAING, GEODEZJA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, GOTOWALNIA, POLISOLOKATA, ŚLIZGAWKA, UPIERDLIWOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SZYNA, SYSTEM, MOCNA STRONA, CELTYJKA, KOMUNIZM, WYŚWIĘCENIE, IMPRESYWNOŚĆ, GLEBA, DECENTRALIZACJA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ALLEL RECESYWNY, MILCZĄCA ZGODA, OKRĘT LINIOWY, OBIEKTYW, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ODPŁYW, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, POJNIK, WSPOMINKI, DZIDZIA-PIERNIK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, OAZA PODATKOWA, NIEBACZNOŚĆ, CHŁOPAK, TRAKTONIUM, MUMIA, ELITARNOŚĆ, ASYSTA, ŚWIĄTYNIA, PLAMKA FORDYCE'A, HAZUKA, CIASTO MAKARONIKOWE, FORMA, LIEBERMANN, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, AWIATYKA, STYL WIKTORIAŃSKI, PRZYPŁYW, SORABISTYKA, KURIER PODHALAŃSKI, WZW G, DIADEM, SARONG, JĄDRO, PĘPAWA DWULETNIA, METABOLIT WTÓRNY, AKCJA NIEMA, RADIANT, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PINGWIN PAPUA, BEZSENS, START, RELIEF PŁASKI, PROCES FIZYCZNY, WIENIEC, NIŻSZE NACZELNE, SZWEDY, HOMERYDA, OFLAG, BIAŁA FLAGA, TURANIZM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ETIOPSKI, SYPIALKA, BOŻE NARODZENIE, ZAWARTOŚĆ, PELYKOZAURY, WĄCHACZ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, MIERNICZY, CHODZĄCA POWAGA, CEWKA INDUKCYJNA, ENDOPSAMMON, EKONOMIA POLITYCZNA, PUNKT MOTORYCZNY, KSENOLIT, KASKADER, SER PODPUSZCZKOWY, ŚMIECH, SŁONICA, WĘZEŁ SA, FASOLA ZŁOTA, MASALA DOSA, KOŁATANINA, FALA, WYRAZISTOŚĆ, ZGRZEWKA, DUSZA, SUPERKOMBINACJA, OPTY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, KRÓTKOWIDZTWO, MIĘKKIE SERCE, FIZA, WEST COAST SWING, CHOROBA ODZWIERZĘCA, AUTOMOBILISTA, NERECZNICA, CHOMIK DŻUNGARSKI, NIEDELIKATNOŚĆ, KOD PRZEDROSTKOWY, JEŻOWCE, CYGAŃSKIE DZIECKO, KOSTUR, MANNA Z NIEBA, CIASNOTA, WORLD OF WARCRAFT, KOŁEK, KOLEŃ, FIRN, HEMOCYT, PION, CIEPLUCH, GAZ WULKANICZNY, ASTER, PROCES KARNY, MAESTA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, POBLISKOŚĆ, KOD, WOŁOCH, PRAWO FIZYKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, FILOZOF, OCHOTNIK, HYDRA, KLĘK PROSTY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, NIEPRZYTOMNOŚĆ, WROTA, GORZELNIA ROLNICZA, DROGA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, ATRAPA, KOŻUSZYSKO, UŁAMEK DZIESIĘTNY, BETON STRUNOWY, GAPA, NATYWIZM, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OFIARODAWCZYNI, LIŚĆ ZARODKOWY, PORZĄDNIŚ, ZIEMIA ŚWIĘTA, ZWARCIE SZEREGÓW, AZYL, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, LEK NASENNY, NACIEK JASKINIOWY, EPIZOOTIOLOGIA, TOŻSAMOŚĆ, BIAŁY WIERSZ, JAŁOWIEC, PRAWO PUBLICZNE, ZAWIKŁANIE SIĘ, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KORZONEK, LANGUR KSIĄŻĘCY, BOROWODOREK LITU, SKRYPTORIUM, GRZYBIARZ, PATCHWORKOWIEC, FEERIA, BIEG DYSTANSOWY, ŁAŃCUCH, BACIK, HIGHLAND, MIKROCHEMIA, RUCHLIWOŚĆ, WIDZOWNIA, GADACZ, HAMULEC BĘBNOWY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, ISKRA, JĘZYK WEHIKULARNY, POLIEN, TURANISTA, BIOGAZOWNIA, NIEDOSTATECZNY, KLOZET, KULON, ŁASKAWCA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, OSTRYGOJAD, ZACHOWEK, SPECJALISTA, CZĄSTKA ALFA, IPHONE, AGENEZJA NEREK, KARATE, PARNOŚĆ, HAZARD, PRZÓD, MECHANIKA NIEBA, OSCYLATOR, REDA, WIDŁOWOŚĆ, PIDGIN, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, RUNO, SOS, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, TOPR, PROBABILIZM, FIZJOKRATYZM, GNIAZDKO, KOŁO SEGNERA, SIATKA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, FILM KOSTIUMOWY, UNYTKO, RODZIMOŚĆ, GEOGRAF, HANDLARKA, CHRONICZNOŚĆ, KOCIE OKO, GARDA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KAPUCYN, PROFESJONALNOŚĆ, FRANKATURA WIELOKROTNA, KOPUŁA PANCERNA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, HELISA, DINODONTOZAUR, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŚWIATŁODRUK, KOPALNIA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, PANORAMA, SURÓWKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, AUROR, SYNDROM PARYSKI, GAJNIK LŚNIĄCY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PAŃSTWO, OSTANIEC, DZICZ, DRYBLAS, NAZWA POZORNA, JĘZYK NAHUATL, WYKRZYKNIK, ZAPORA MINOWA, ?MĘTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu potrzeba 10 cyfr (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY
pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu potrzeba 10 cyfr (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu (na 24 lit.).

Oprócz POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ POZYCJI SĄ KOLEJNE WIELOKROTNOŚCI LICZBY 10; DO ZAPISU POTRZEBA 10 CYFR (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); LICZBY ZAPISUJE SIĘ JAKO CIĄG CYFR, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST MNOŻNIKIEM KOLEJNEJ POTĘGI LICZBY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ SYSTEMU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x