DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROTECHNOLOGIA to:

dziedzina badań naukowych, pozwalająca na wyjaśnienie zjawisk nie występujących w makroskali, których zrozumienie pozwala na masową produkcję mikrourządzeń (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.989

ZESPÓŁ, FORMALNOŚĆ, JASNOWIDZTWO, CZARNY KARZEŁ, KARMAZYN, MUZYKA KLASYCZNA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PYTANIE RETORYCZNE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, TEORIA PERTURBACJI, ZEBRA STEPOWA, ZWROT, MAKIAWELISTA, KEYBORD, HIPERFOKALNA, BEZSIŁA, LISTOWNICOWCE, ŻYWIENIE, EGZAMIN POPRAWKOWY, MIERNOŚĆ, CZUB, GRAF DWUDZIELNY, MATECZNIK, UKRAINISTYKA, KARTOGRAFIA, DEFICYT, ANTYPSYCHOLOGIZM, KLEZMER, TYPOLOGIZACJA, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, KOŚĆ GUZICZNA, UKŁAD ODOSOBNIONY, WYKLUCZENIE, NIEKONKRETNOŚĆ, ROZKŁAD MAXWELLA, DEKLARACJA PODATKOWA, CICHY WSPÓLNIK, BZDURA, GRYZIEL TAPETNIK, STOSUNEK SPOŁECZNY, BEZGUŚCIE, NIEDOTYKALNOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, OLFAKTOMETRIA, ROŚLINY OSIOWE, STARY LIS, GEOMETRIA CZYSTA, DROGA KONIECZNA, POZIOMKA, MUTACJA CICHA, URLOP WYCHOWAWCZY, GATUNEK ZBIOROWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĘK, GARIBALDKA, NOC ASTRONOMICZNA, CIAŁO, DOBRO SPOŁECZNIE POŻĄDANE, SOLILOKWIUM, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, REDAKTOR TECHNICZNY, PITU PITU, POSIEDZENIE NIEJAWNE, WRAK, BHP, SZTYWNA SPACJA, GOTOWIEC, DWUWYMIAROWOŚĆ, FILIPIN, GRYZIELOWATE, ROZDZIELCZOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KEYBOARD, KATEGORIA MUSZA, KOLARSTWO GÓRSKIE, OGNISKO, NIEDOSTATECZNY, MŁÓDKA, SANDAŁY, BETAINA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, DENOTACJA, ZGŁAD, NIEOBECNY, CHORÓBKA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, NIEZGRABIASZ, DODATEK SZKOLENIOWY, ANTYDOGMATYZM, SUBWOOFER PASYWNY, TUŁACZ, NON-IRON, SZALKA, ORKA, ROPNIAK, ZŁO, PRZYPADEK, EPIDEMIOLOG, KOLOR PEŁNY, MIT, BUŁGARYSTYKA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, KOTERIA, SYFEK, ROZKŁAD DWUMIANOWY, JAŁÓWKA, TROMPA, URODA, TŁO, NIERUCHOMOŚĆ, FOTOWOLTAIKA, BASEN NAFTOWY, MOCARSTWO LOKALNE, EPISJER, NIEPŁYNNOŚĆ, BIAŁA NOC, MAPA POZNAWCZA, NIUCHACZ, INŻYNIERIA TKANKOWA, WZÓR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KONKUBINAT, SPOWINOWACONY, CUDZOŁOŻNICA, MUCHY W NOSIE, SYNDROM WILKOŁAKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, NEUROLOGIA, CIOS PONIŻEJ PASA, ZAUROPTERYGI, TERRARYSTYKA, PŁASZCZYZNA, PEDIATRA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SPRZĘT MECHANICZNY, NAUKI O ZIEMI, ALGEBRA LOGIKI, RDZEŃ GRAFU, SŁOWIANOZNAWSTWO, KWAS GIBERELINOWY, NAZWA PUSTA, POLIGAMIA, SZYPLIN, KARTA MOBILIZACYJNA, KOROŁAZY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MSZAK, CYKL LUNARNY, IDEALIZM, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, PERFUMA, ŻABA, TACHISTOSKOP, MAJĄTEK OSOBISTY, MAKROKIERUNEK, ARESZT, PINCETA, ZAKRES, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, PANTOMIMA, OGIER, WIELORYBNICTWO, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PUSTY DŹWIĘK, SALDO CYKLICZNE, PERŁY, NEOPOGANIZM, IKONOSTAS, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, JANOSIKOWE, HYDROLOGIA, ESENCJALIZM, STRUNOWCE, BLANKIETOWOŚĆ, CIS, BŁONKOSKRZYDŁE, NIESTABILNOŚĆ, HODOWLA PIERWOTNA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, HIPOTEZA SUSLINA, NIUCHACZ, GAZ PRZEWODOWY, CYKL WYDAWNICZY, EKSPERT SĄDOWY, OTWOREK, GLADIATORSTWO, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, CYGAŃSKIE DZIECKO, NIEZMIENNIK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SROKACZE, FARMERYZACJA, PEREŁKA, NIELOGICZNOŚĆ, OBCY, SEKSTA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, OPCJA TERMINOWA, DZIECINNA ZABAWKA, DRYF GENETYCZNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GRUSZE ZACHODNIE, NUDNOŚĆ, UCHWYT, SYGNAŁEK, DOMENA PUBLICZNA, SZACHOWNICA, RUTENISTYKA, ŚWIATŁO, HIPNOTYK, GRANICA KULTUR, MARTWIAK, PŁASZCZKA NAGA, WATA, INDYJSKI, WESTERN, DANIE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MUSZKIETER, CHRONICZNOŚĆ, ZMIENNA ZWIĄZANA, KASZANA, LALKA, MLECZAN, NIEWYPAŁ, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, MĘTNOŚĆ, KOKSIARZ, OTCHŁAŃ, HEMIKRYPTOFIT, ZIELENICE, CZASOWNIK NIEDOKONANY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, DELFINY OCEANICZNE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BUCHTA, FLORA FIZJOLOGICZNA, SĘDZIA LINIOWY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, SOJA, WODA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, BATYPELAGIAL, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, INTERPOLACJA DWULINIOWA, PUCHAR, INTERKOSMOS, KONFLIKT TRAGICZNY, NIEPRZYTOMNOŚĆ, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PRYMITYW, MIESZKANIE KOMUNALNE, REGENERATOR, CECHA RELEWANTNA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, HIPSTERY, UŚMIESZEK, MORFOFONEMIKA, SIATKA, PATKA, BEZKRYTYCYZM, DOMINACJA PEŁNA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, CALLZNA, PRAWO BUDŻETOWE, MIEJSCE, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, PRZEPUKLINA RICHTERA, AS SERWISOWY, AGRANULOCYT, IRANISTAN, DEKRET, ODPRAWA WARUNKOWA, GEOELEKTRYKA, NIT, BEZINWAZYJNOŚĆ, CHUJOWIZNA, PRZEGRYW, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MONOCENTRYZM, PLANETA TYPU JOWISZ, PODMIOT LOGICZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NON-IRON, RAUBITTER, EDYCJA, ŚRODKI TRWAŁE, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SKAKUNY, FILIACJA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, NAUTYKA, MACIERZ DOŁĄCZONA, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, KIEP, OBJAWIENIE PRYWATNE, ?PRZETŁOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROTECHNOLOGIA dziedzina badań naukowych, pozwalająca na wyjaśnienie zjawisk nie występujących w makroskali, których zrozumienie pozwala na masową produkcję mikrourządzeń (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROTECHNOLOGIA
dziedzina badań naukowych, pozwalająca na wyjaśnienie zjawisk nie występujących w makroskali, których zrozumienie pozwala na masową produkcję mikrourządzeń (na 16 lit.).

Oprócz DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - DZIEDZINA BADAŃ NAUKOWYCH, POZWALAJĄCA NA WYJAŚNIENIE ZJAWISK NIE WYSTĘPUJĄCYCH W MAKROSKALI, KTÓRYCH ZROZUMIENIE POZWALA NA MASOWĄ PRODUKCJĘ MIKROURZĄDZEŃ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x