OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY to:

osoba, która nie będąc ubezpieczającym ani ubezpieczycielem, na mocy zlecenia udzielonego w formie czynności cywilnoprawnej toruje innym drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu albo zawierają ją w charakterze pełnomocnika oraz może również współdziałać w jej realizacji (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.324

KUMA, MINUTA CISZY, SYSTEM WALUTOWY, RESPONDENTKA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, MODEL AMERYKAŃSKI, ŁAŃCUCH, NIEŚCISŁOŚĆ, KARMAN, POLIMORF, ŚNIEDŹ, OBRÓŻKA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, HRABINI, DZIERŻYMORDA, KUKICHA, POLONEZ, JEDNOKROTNOŚĆ, RÓWNOLEŻNIK, AGRANULOCYT, RENTIER, OSPALSTWO, CZERWONA KSIĘGA, BOMBONIERKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, POLONIZATOR, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ROŚLINA KORZENIOWA, RYSUNKI, KONFIGURATOR, CASUS, CZYTELNIK, POZAHISTORYCZNOŚĆ, TATERNIK, TAR HIMALAJSKI, DYSGRAFICZKA, KONCHOWANIE, NIEOCZYWISTOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, KRANIOMETRIA, OBIBOK, ODKUPICIEL, SOJA, DOBRO OSOBISTE, WSCHÓD, MASAJKA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, POPRZEDNICA, NIEOCZYWISTOŚĆ, KOLUMBARIUM, LIST DEDYKACYJNY, KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW, RANA, CHAMSIN, BAMBUSOWCE, BIOGERONTOLOGIA, PODRÓŻNA, KAMUFLAŻ, KUREK NA KOŚCIELE, PRZEWODNICA, JASKINIA LODOWA, GNÓJ, SOLARKA, WARIATKA, AYRTON, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, JANUSZ KORWIN-MIKKE, KOMEDIANTKA, NIEODPARTOŚĆ, DYNASTIA FRANKOŃSKA, NOKDAUN, WŁÓCZYKIJ, DIUK, POZYCJA TESTOWA, ECCHI, NIEOCHRZCZONY, KONSYGNACJA, ŚWIĘTA KROWA, ANTROPOSFERA, OCHLAPUS, LEASING LOMBARDOWY, ASYRYJSKI, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ELEUSIS, HASŁO, CZŁOWIEK PIÓRA, ZAJOB, STADION, DYSKONTYNUACJA, IMPREZA TURYSTYCZNA, BULLTERIER, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, JOGURCIK, CIĄGNIK SIODŁOWY, TACA, REZULTATYWNOŚĆ, ERYTROZUCH, KREDYT PAŃSTWOWY, DÓJKA, AUTOPREZENTACJA, MIESZANKA, CABAN, SUSEŁ KARLIK, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, ASPAZJA, JEDYNOWŁADCA, JĘZYK FLAMANDZKI, PIERWOTEK, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZAPUSTY, URZĄD POCZTOWY, ATRYBUCJA GLOBALNA, CZŁONEK RODZINY, LICZBA OKTANOWA, ASESOR, ALERT, MORGANUKODONTY, NIEWIERZĄCY, CENOTAF, TYNIEC, WYRAZISTOŚĆ, JESION WYNIOSŁY, KAMIZELKA KULOODPORNA, HEPATOLOGIA, ZGODNOŚĆ, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, RELACJA PUSTA, CENTYWAT, OSOBA, SIŁACZ, NIEPODZIELNOŚĆ, PROMIEŃ, HUZAR ZWYKŁY, PRAWO PRACY, BIOMECHANIKA, MUŚLIN, CZASOWNIK MODALNY, MINIPIŁKA, CYTOMEGALIA, TETRAPLEGIK, ŁAZIK, WARZYWO, KAJUTA, AKADEMIA, WOAL, TWIERDZENIE PASCALA, KOREANKA, KRATA PODGRUP, WOZAK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PROLONGATA, ANARCH, MUZYKA TŁA, ABSOLUCJA, PŁYN, STRAŻNICA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, KOLAMINA, BYTOMIANIN, LIST OTWARTY, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, MOSTEK SCHERINGA, KAWA Z MLEKIEM, CYNAMON, LIRYKA POŚREDNIA, AFILIACJA, SAMOZAGŁADA, PALIWODA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, INWESTOR, ŁĄCZNIK, JANUSZ, WSPÓŁWŁADCA, TELENOWELA DOKUMENTALNA, ANNATO, WODA, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, CIUPAGA, ALUZJA, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, MAŁOLETNIOŚĆ, REDAKTOR NACZELNA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, HEGEMONICZNOŚĆ, BARSZCZ UKRAIŃSKI, DEFICYT CYKLICZNY, CHOMIK TYBETAŃSKI, POŻYCZKA LOMBARDOWA, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, LICZBA DOSKONAŁA, WZGÓREK NASIENNY, INKWIZYCYJNOŚĆ, AMFIBIA, HERMETYCZNOŚĆ, USTANOWICIEL, EMFAZA, TRAFNOŚĆ, DEKATYZOWANIE, EPIZOD, KONTO DEPOZYTOWE, SZRAPNEL, BANACHIEWICZ, ZNACHOR, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, PSYCHODELIK, POWIEŚĆ S-F, TAPIR KORDYLERYJSKI, GRUPA NILPOTENTNA, USTĘPSTWO, DZIECKO SZCZĘŚCIA, POMOC, MENEDŻER, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ODKAŻACZ, KOŹLAK PSZENICZNY, URLOP NA ŻĄDANIE, MISTRZ CEREMONII, OSŁUPIENIE, LITERAT, NÓŻ MYŚLIWSKI, STARY LIS, MATKA ZASTĘPCZA, OFICER ŻEGLUGI, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, CHWALCA, SKRYTOSKRZELNE, UPOJNOŚĆ, BI, TALMUDYSTKA, DRYFT GENETYCZNY, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, WENA, SERIA, SET, OFICJEL, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, WYCHOWAWCA, TRÓJA, WEBINARIUM, ZASADA MACHA, WENUSJANKA, WIGILIA, PROKSEMIKA, KOŃ TRAKEŃSKI, SOKOLARNIA, CYPRZYK, GRANULOMA, DENAT, ROZEDMA PŁUC, ZIOMKOSTWO, UMIŁOWANIE, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ASESOR SĄDOWY, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, GRUPA ALGEBRAICZNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, WYWIAD, GÓGLE, TROPONIMIA, ZBROJA NIEMIECKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, TOROS, CZŁOWIEKOWATE, SONDA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, OŚLICA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KROŚNIANKA, KONTRDEMONSTRACJA, PIĘTRO, HIPOTEKA KAUCYJNA, LAPIS-LAZULI, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, SKARŻĄCA, JELEŃ WSCHODNI, KRÓL, ALGEBRA LIEGO, CZŁON RÓWNORZĘDNY, BARANEK, CHORĄŻA, CZUB, NIEOKREŚLONOŚĆ, NIEWYPAŁ, KONSERWACJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PARAFIANIN, PODREGION, OSTATNIA POSŁUGA, DEFORMACJA MADELUNGA, PAŁANECZKA MAŁA, TWIERDZENIE MAYA, SKAŁA WULKANICZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, NAZWA OGÓLNA, ?OSTATECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY osoba, która nie będąc ubezpieczającym ani ubezpieczycielem, na mocy zlecenia udzielonego w formie czynności cywilnoprawnej toruje innym drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu albo zawierają ją w charakterze pełnomocnika oraz może również współdziałać w jej realizacji (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY
osoba, która nie będąc ubezpieczającym ani ubezpieczycielem, na mocy zlecenia udzielonego w formie czynności cywilnoprawnej toruje innym drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu albo zawierają ją w charakterze pełnomocnika oraz może również współdziałać w jej realizacji (na 24 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - OSOBA, KTÓRA NIE BĘDĄC UBEZPIECZAJĄCYM ANI UBEZPIECZYCIELEM, NA MOCY ZLECENIA UDZIELONEGO W FORMIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ TORUJE INNYM DROGĘ DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, POŚREDNICZY W JEJ ZAWIERANIU ALBO ZAWIERAJĄ JĄ W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKA ORAZ MOŻE RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ W JEJ REALIZACJI. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast