PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŁOKSZTAŁTNE to:

Pristiformes - monotypowy rząd ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), obejmujący siedem gatunków o pyskach wydłużonych w kształcie płaskiej łopatki z zębami położonymi po obu jej stronach; ryby te zaliczane są do płaszczek, choć zachowały wiele cech ryb rekinokształtnych; piłokształtne zamieszkują ciepłe wody nad szelfem kontynentalnym wszystkich oceanów; są rybami dwuśrodowiskowymi: mogą przebywać zarówno w wodach słonych, jak i słodkich (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.227

BIEL, JOLA, SNOBISTYCZNOŚĆ, DIECEZJA, KAGU, PRZYRÓW, CIASTO PTYSIOWE, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, TANATOLOGIA, KOMPENSACJA, NEKROFILIA, IZMIR, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, GRANICA BANACHA, VIOLA DA BRACCIO, ALBULA, PIŁOKSZTAŁTNE, SZTUCZNY CZŁONEK, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, BAWEŁNICA, PEŁNOŚĆ, ZWYRODNIENIE, MĘŻNOŚĆ, NABIERACZ, POLSKOŚĆ, BYSTRZYK ŻÓŁTOPŁETWY, ODWODNIENIE, WĘZEŁ, BAJDYKOW, PERŁOWIEC, BROŃ ATOMOWA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DIKSONIOWATE, ABCHAZJA, WARGOWCE, MCHY WŁAŚCIWE, NATURYSTA, TRZOGONY, SAŁATA, KANAREK, MOLDE, PURI, RÓŻANKA, DAWIDIA, SOLEC, WYKRES KOŁOWY, ZMARZLUCH, TOPOLOGIA DYSKRETNA, ASTROWATE, FRYBURG, MUCHA SUCHA, OBRĘCZ BIODROWA, ECHIDNA GWIAŹDZISTA, STAW, RUMUŃSKOŚĆ, BARWIENIEC POZIOMKOWY, ŚWIECIK KONGIJSKI, KABOTAŻ WIELKI, PIĘTRO, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, WIRUSY, HALA MASZYN, SZEKLA, WODOWSTRĘT, INTENDENT, NIEPRZYTOMNY, INFILTRACJA, WELWICZIA, ŻYWA PAGINA, TAPIR GÓRSKI, BERG, RICHET, PIĘKNY WIEK, GAWIALOWATE, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, ŁOŻYSKO, ZOOLOGIK, CHAM, AKCES, WIARA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, BYSTRZYK KOPELANDA, SYFONOWCE, NADUR, POSKOCZOWATE, GRENOBLE, JAGODA, KRZYŻANOWICE, PRZYWŁOKA, SAGUNTO, IZOTROPOWOŚĆ, ZADYCHRA POSPOLITA, TĘTNICA PODSTAWNA, ROCK'N'ROLL, ISNA, ŚWIAT DYSKU, GROMADA ZUCHOWA, SORIA, INTEGRACJA POZIOMA, BETON, CZEREŚNIAK, TĘPOZĘBNE, BOLERO, ZAPOROŻEC, KAWĘCZYN-WYGODA, PCHŁY, MARYNATA, ROZPORZĄDZENIE, WĘŻOWIDŁA, WYŚCIG, JASTRZĘBIE OKO, MISIEK, NARZĄD WYDALNICZY, JIAMUSI, GEREZA KRÓLEWSKA, KOSOGONOWATE, PROTEINA, FRANCUSKOŚĆ, GACH, BOCIAN, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, CHŁOPCZYCA, OPISTORCHOZA, MECENAT ARTYSTYCZNY, SUFFOLK PUNCH, ŁOPATOGŁÓW, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, RZESZOTO, PIONEK KRÓLEWSKI, GRZYB SŁUPOWY, PŁASZCZAKOWATE, POMOST, KURATOR, EUSTHENOPTERON, CYNAMON, WAŁECZEK, MARKER NOWOTWOROWY, LUSTRZEŃ MEKSYKAŃSKI, PRZECZULICA, LINDI, GWAJAK, JONOSFERA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PRUSZCZ GDAŃSKI, RACJONALIZM, BYSTRZYK OZDOBNY, LEVEL, BAR, PELAGIA, BYSTRZYK CZERWONY, FILOZOFIA NAUKI, STUDNIA, NIMB, STOJAK, ANGORYZM, AWINION, ODWZOROWANIE MOLLWEIDEGO, POSADAS, WAFEL, BÓR SUCHY, KLOAKA, TUTA, OULU, ZHUZHOU, IKORODU, SENTA, PAMIĘĆ ROBOCZA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, OBSZAR EPICENTRALNY, ŚLEDŹ PACYFICZNY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, PRADRAPIEŻNE, TROPOSFERA, CHLEB PSZCZELI, TARLICA, KREDYT INWESTYCYJNY, ŚLIMACZEK, OBROSTNICA, ALKMAAR, ATEMOYA, SKAŻENIE CHEMICZNE, PEŁNA GRUPA LINIOWA, BIELAKOW, CZÓŁENKO, GAŁĘZATKOWCE, READING, BÓJKA, HUAINAN, SIŁA, CHARAKTERYSTYKA, SZURPKOWCE, BATAGUROWATE, STYGOFAUNA, KLASA, URODA, VOLDA, BUCHANAN, CZWÓRKA, WIBRYS, FILET, LICZBA DOSKONAŁA, PAŹDZIOR, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, GANZHOU, PTEROZAURY, HUCULSKI, KOPUŁA, LIPOLIZA, POZYTYWIZM, INSPEKTOR, ROYAN, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, SZTYWNA SPACJA, SKARB, MATRYLINEARNOŚĆ, LEMNID, KUBEŁ, CHICOPEE, ANATOLKA, MAIL, WORKUTA, ŁYCZOGA, TABLICA MENDELEJEWA, ŁOPATONOS, FIZJOGNOMIKA, SALERNO, WAŁ NADOCZODOŁOWY, ZBIÓR POTĘGOWY, FIZYKA TEORETYCZNA, LUGIER, PONOCNICA MIRIKINA, KOLUMNADA, KOKOSZNIK, SZPIC, BICZ WODNY, KAPTURNIK, CYNGIEL, AYALA, SAMOWAR, KUROLE, ŁOPATONOGI, PIENIĄŻEK, ONTARIO, GALARETA, JESIOTR OSTRONOSY, DALARNA, ŁADA, KOLUMNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ORAN, PRĄTEK, FAKTURKA, ZWIĄZEK KOMUNALNY, UKOŚNIKOWATE, CEGŁA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, KORZEŃ, KOMAR, SZYBKOWAR, BRZMIENIE, PRĘTNIK, SOKOLE OKO, LIBERALIZM, PIZZA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, TIKSI, LEK SIEROCY, AKWAWITA, USZY SZTRAMBERSKIE, SWERCJA, SKRĘT, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, CAPILLA, DESKA, BIEG, TOM-TOM, WÓŁ VU QUANG, WIEWIÓRECZNIKI, OSTATNIA POSŁUGA, ŻELAZNA DZIEWICA, SZEREG, BUSZÓWKOWATE, CARLISLE, MAKAK NIEDŹWIEDZI, TEORIA DECYZJI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, UMBRA, POZWOLENIE EMISYJNE, GONIATYTY, MIĘSIEŃ NARAMIENNY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, PODGRUPA, GAD, SŁONIOWATE, PADUCAH, TOR PRZEWODOWY, ŻWAWIK CZERWIENIAK, STRZĘPIEL, ?DŁUTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.227 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŁOKSZTAŁTNE Pristiformes - monotypowy rząd ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), obejmujący siedem gatunków o pyskach wydłużonych w kształcie płaskiej łopatki z zębami położonymi po obu jej stronach; ryby te zaliczane są do płaszczek, choć zachowały wiele cech ryb rekinokształtnych; piłokształtne zamieszkują ciepłe wody nad szelfem kontynentalnym wszystkich oceanów; są rybami dwuśrodowiskowymi: mogą przebywać zarówno w wodach słonych, jak i słodkich (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŁOKSZTAŁTNE
Pristiformes - monotypowy rząd ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), obejmujący siedem gatunków o pyskach wydłużonych w kształcie płaskiej łopatki z zębami położonymi po obu jej stronach; ryby te zaliczane są do płaszczek, choć zachowały wiele cech ryb rekinokształtnych; piłokształtne zamieszkują ciepłe wody nad szelfem kontynentalnym wszystkich oceanów; są rybami dwuśrodowiskowymi: mogą przebywać zarówno w wodach słonych, jak i słodkich (na 13 lit.).

Oprócz PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRISTIFORMES - MONOTYPOWY RZĄD RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES), OBEJMUJĄCY SIEDEM GATUNKÓW O PYSKACH WYDŁUŻONYCH W KSZTAŁCIE PŁASKIEJ ŁOPATKI Z ZĘBAMI POŁOŻONYMI PO OBU JEJ STRONACH; RYBY TE ZALICZANE SĄ DO PŁASZCZEK, CHOĆ ZACHOWAŁY WIELE CECH RYB REKINOKSZTAŁTNYCH; PIŁOKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ CIEPŁE WODY NAD SZELFEM KONTYNENTALNYM WSZYSTKICH OCEANÓW; SĄ RYBAMI DWUŚRODOWISKOWYMI: MOGĄ PRZEBYWAĆ ZARÓWNO W WODACH SŁONYCH, JAK I SŁODKICH. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x