WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁĘBOKA HOMOLOGIA to:

wspólny mechanizm genetyczny regulujący powstawanie morfologicznie i filogenetycznie odległych cech danych organizmów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 986

REJESTR SĄDOWY, CHROMOSOM BAKTERYJNY, PERFORMATYWNOŚĆ, TRAKTURA, ŚLUZOWCE, PAMIĘĆ BUFOROWA, KLASTER, EROZJA, DEFORMACJA, MECHANIZM KORBOWY, TABLICA ASOCJACYJNA, PŁYTA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, SZARPAK, SPECYFIKACJA, PROWINCJONALIZM, KARBOLINA, KOROZJA BIOLOGICZNA, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, WIRCZYK, BIAŁORUSKOŚĆ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, SONDAŻ, MODRASZEK ALKON, SCHWANN, SEGMENT RYNKU, INFORMACYJNOŚĆ, WIEŻA WIDOKOWA, CACHE, GERMAŃSKOŚĆ, BRUZDA, BLU-RAY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KRĄŻEK, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, BIOLOG MOLEKULARNY, BADANIE ANKIETOWE, ROSYJSKOŚĆ, DUŃSKOŚĆ, STRING, FILTR, MELANINA, RESTYTUCJA INTERPERSONALNA, MECHANIZM JARZMOWY, BEZSTYLOWOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, TYP, GŁOWA NIE OD PARADY, LIGAZA, PLIK, KATHARSIS, PAŁAC, RADZIECKOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, DYSPOZYCJA, WERK, ROZWÓJ RODOWY, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PROWINCJONALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, GLIKOKORTYKOSTERYD, BAKTERIA, SODA, POCHÓD, IMMUNOPATOLOGIA, FAGOCYTOZA, ICHTIOSTEGOWCE, ANALIZA REGRESJI, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ODRUCH ORIENTACYJNY, DVD, DOBÓR KREWNIACZY, ANDROGYNIA, PRAWO RZECZOWE, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, PREDYKCJA, ROZRZĄD, KREWNIAK, HARMONIKA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, MARKER GENETYCZNY, TAŚMA, MASOŃSTWO, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, IMPUTACJA, OSET, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, GRAHAM, FENOMEN BOMBAJSKI, PALINGENEZA, TELEDACJA, LATEN, DOGMATYZM, KARBOKSYLAZA, ANIMALIZM, EFEKT DOPPLERA, ANIMALIZM, PONCZOWNICA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, KATEGORIA SPOŁECZNA, CHARAKTER, ZŁY CZŁOWIEK, ZACHODNIOŚĆ, ZMIANA CHOROBOWA, DATOWNIK, STREFA UNIKANIA, SAMOGŁOSKA CZYSTA, KLASTER DYSKOWY, ENZYM, MONADA, BUFOR, ALGI, DRZEWO CYTRUSOWE, MAŁPIATKI, UDAR, PRZYSPIESZACZ, STYMULATOR, KORTYKOSTERYD, SZABLON, BIORÓŻNORODNOŚĆ, STRUNOWCE, DRAMATYCZNOŚĆ, ISLANDZKOŚĆ, GOSPODARSTWO DOMOWE, POKREWIEŃSTWO, SPYCHOLOGIA, BOMBA NEUTRONOWA, PARSER, ATYPIA, KOMENSALIZM, BIONIKA, ZBIEŻNOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, WYPARCIE, HISZPAŃSKOŚĆ, SPUST, BROŃ MASZYNOWA, CIEMNY PRZEPŁYW, FORMACJA REAKTYWNA, EWIDENCJA LUDNOŚCI, STERYLNOŚĆ, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, BIOLOGICZNOŚĆ, DZIEDZICZENIE, BENTOS, WYGLĄD, UKRAIŃSKOŚĆ, KURANT, UPOLITYCZNIENIE, ELEKTROEROZJA, STYLISTYKA, GROMADA, ZAKRZEPICA, KOLUMNA, PRAINDOEUROPEJSKI, JESTESTWO, SOWIECKOŚĆ, TWARDY DYSK, EMPIRYZM GENETYCZNY, MECHANIZM SKRĘTU, GÓRALSKOŚĆ, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, GROMADA, CHORWACKOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, MORFOLOGIA, CHARAKTER, ŻEGLOWNOŚĆ, REPRESJA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, TRANSMISJA DANYCH, SEKTOR, ABIOGENEZA, PAMIĘĆ MASOWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PĄCZKOWANIE, OPERAT EWIDENCYJNY, STYL, ROZMNAŻALNIA, TELEKOMUNIKACJA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, METODA PUNKTOWA, WROCŁAWSKOŚĆ, AFRYKAŃSKOŚĆ, TYP, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, HOMOLOGIA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CHARAKTER PISMA, EFEKT STYKU, PORTUGALSKOŚĆ, TRENING, SZKOCKOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, FIZJOGNOMIKA, MORFOLOG, ESTETYKA, ODMIANA UPRAWNA, ANATOMIA, BIOMECHANIKA, PREDYKACJA, ROZMIAR, WŁOSKOŚĆ, AMBIWERSJA, KOMPOTIERA, ESTYWACJA, LOGOWANIE, MIMEZJA, DRYF GENETYCZNY, SAMOLOT, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, MECHANIZM KIEROWNICZY, RZĄD, RACJONALIZM GENETYCZNY, ANGORYZM, INFORMACJA NAUKOWA, MODULACJA, HERMAFRODYTYZM, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, APRETURA, TOKSYNA SINICOWA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, PŁEĆ, STYLIZACJA, ŻYŁA PODKOLANOWA, WARSTWA OZONOWA, MICZURINIZM, BIOGEN, WODOPÓJKI, ŁATKA, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, MAŁA INFORMATYKA, STAWIDŁO, PODZIAŁ, DOBÓR GENETYCZNY, JAD TRUPI, SZLACHETCZYZNA, EKOSFERA, IZBA ROZLICZENIOWA, LINNE, PRAWO ADMINISTRACYJNE, ŻYZNOŚĆ WODY, HELLENIZACJA, GRONKOWIEC, EWOLUCJA, ALGORYTM GENETYCZNY, AMH, TELESKOP, WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY, CZYNNIK BIOTYCZNY, SYNTETAZA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ZAŚCIANKOWOŚĆ, HOMOLOGIA, START MASOWY, ŻYDOSTWO, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, PANTALEON, WSPÓLNY ZASÓB, GALICYJSKOŚĆ, PEDOSFERA, GENDER, JAŹŃ, STATYSTYKA, GRUPA WSPARCIA, KLONOWANIE, EPIPSAMMON, WZORZEC OSOBOWY, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, ATAWIZM, PRUSKOŚĆ, BOMBA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, MECHANIZM JEZDNY, PRZYTARCZYCA, KOMPARATOR BŁYSKOWY, TELESKOP, PAMIĘĆ BĘBNOWA, INTERNALIZACJA, KONFRONTACJA, APRETUROWANIE, BRYTYJSKOŚĆ, UKŁAD MIĘŚNIOWY, HETEROCHROMOSOM, BANK DANYCH, BIOSELENOLOGIA, JEDNOSTKA ALOKACJI, GRUPA, UNIFIKACJA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, MECHANIZM KIERUNKOWY, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, ANALITYK, FENETYKA, MARKA, ?APRETURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 986 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁĘBOKA HOMOLOGIA wspólny mechanizm genetyczny regulujący powstawanie morfologicznie i filogenetycznie odległych cech danych organizmów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁĘBOKA HOMOLOGIA
wspólny mechanizm genetyczny regulujący powstawanie morfologicznie i filogenetycznie odległych cech danych organizmów (na 16 lit.).

Oprócz WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - WSPÓLNY MECHANIZM GENETYCZNY REGULUJĄCY POWSTAWANIE MORFOLOGICZNIE I FILOGENETYCZNIE ODLEGŁYCH CECH DANYCH ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x