UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM INFORMATYCZNY to:

układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 19 lit.)SYSTEM KOMPUTEROWY to:

układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.849

BOGACTWO, ŚLEPY STRZAŁ, ZAKON MENDYKANCKI, CEP, REKTORAT, ZACHOWAWCZOŚĆ, ARCHITEKTURA, UZBROJENIE, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, OGIER, MIRA, HAUER, NIDERLANDZKI, FLUAV, KOLOKACJA, RÓW, HARISSA, ŁAŃCUSZEK, KĄT ŚRODKOWY, LISIURKA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, NEWARK, REWIA, PRZEKRĘT, NAWALANKA, ZAĆMIENIE, IRRADIACJA, ARESZT IZOLACYJNY, KRÓLIK, PATYNKA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, KOLEŻEŃSTWO, TRYSKAWKA SZKLANA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, ZASIEDZIAŁOŚĆ, RAKI, ŁAGODNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, REWOLUCJA, ŁASKAWCA, COROCZNOŚĆ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ANDANTE, KWADRA, PAKIET, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, ZASUWA, KARBOKSYLAZA, KORELACJA CZĄSTKOWA, KROKODYLEK, ŁĄCZNIK, KRUTON, WĘGORZOWATE, JĘZYK SZTUCZNY, ANTENA, WIEK POPRODUKCYJNY, MOKRY SEN, PODGRZEWACZ, PROGRESISTA, CIERNISKO, OBOZOWNICTWO, PALMA, KOMUNAŁKA, JEŻYNA POPIELICOWA, ASPOŁECZNOŚĆ, WSIUR, PODRYWKA, OMNIPOTENCJA, GRAAL, SURÓWKA, PSYCHOMANIPULACJA, WYWIAD, CIEKAWOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, UKŁAD DOKREWNY, SYSTEM DYREKTORIATU, JANCZARY, ZEROWOŚĆ, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, ŻABA RYŻOWA, CHORÓBKA, EUCHARYSTIA, ORONGO, GARBNIK, KAMARYLA, ŻABA KRZYKLIWA, NEUROCHEMIA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, MURARKA OGRODOWA, MIAŁ, DIARCHIA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, OŚWIETLENIE, ZABARWIANIE, GOLFIK, SONIFIKACJA, ORBITA, ŁAD, GRA KOMPUTEROWA, KRETYŃSKOŚĆ, LIMONKA KAFFIR, ASTRALNOŚĆ, SPŁACALNOŚĆ, SIEĆ ZASTAWNA, BANDANKA, AMBITNOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, SUMA PROSTA, INDYJSKI, ŻABA, BAZA NOCLEGOWA, OPAD, DUŃSKI, INFORMACJA, RYTUAŁ, GRANULA, ZASIEWKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SANDBOX, RUNA, WĘGLÓWKA, PRĄŻEK, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, NAZWA PUSTA, PEDOFILSTWO, WILCZE STADO, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SAMORODNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ROZSADNIK, INTERKOM, HEAD-HUNTER, ZASOBOŻERNOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, EDYKUŁA, REKULTYWACJA, PROKSENOS, MAŚLANY RYNEK, TROISTOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, CORONET, HOMAR EUROPEJSKI, MIECZ UCHYLNY, AFERKA, DIAFTOREZA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, ZACHYŁKA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, ASYLABIZM, ROZPLOT, OPOKA, FILM SF, PISARZ, FREGE, ZNAMIĘHALO, AGNOSTYCYZM, GÓWNOZJADZTWO, KOLUMNA TABOROWA, MIRIN, ZANOKCICOWATE, CIRROCUMULUS, LICZBA BRINELLA, WOLNY CHŁOP, WYLOT, SALONOWIEC, UKŁAD NARZĄDÓW, PRAWO PUBLICZNE, LICZBA ALGEBRAICZNA, NIEMIEC, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, HIPOTEZA SUSLINA, TRÓJNIK, KLAUZULA HORNA, KRYZYS PSYCHICZNY, SYNTEZA, GAMERKA, DSS, KATEGORYCZNOŚĆ, NORWESKI, HARMONIA, WITAMINA B6, BIAŁA MAGIA, KOKS, POLE KARNE, LEASING FINANSOWY, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, POGODNOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, KAPLERZ, OBÓZ WĘDROWNY, WYJĄTEK, ŻMIJA, BŁYSTKA OBROTOWA, EPKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, TRAJSEL, ÓSEMNIK, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PISMO OKÓLNE, SPINKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, MUZYKA TŁA, MAKROPLATA, REZONATOR, JEZIORO LOBELIOWE, ZESTAW, SPAJAK, OGNIWO WESTONA, BAJCA, TWARDOŚĆ, LICZBA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ROZKOSZNIACZEK, KWADRAT MAGICZNY, OMIEG SERCOWATY, TEST, VALGA, KOŃ DYSZLOWY, MECHANIKA PRECYZYJNA, ZESTAWIK, ORGANMISTRZ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WIDZIMISIĘ, OWCA CZTEROROGA, OKRES PÓŁTRWANIA, KWOKA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, LAMNOWATE, WYSPA KONTYNENTALNA, STENOKARDIA, IMPULSYWNOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, SKRZYNKA MAILOWA, BAZIN, MUSZTARDA, CHROMOSOM FILADELFIA, MONOGAMIA, PROTEKTORAT, CZYSTOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PTASZYSKO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PASTERSKOŚĆ, CYKL GOSPODARCZY, NASTAWANIE, POUFNOŚĆ, AGROFIZYKA, HUBA, KIOSK MULTIMEDIALNY, WELWET, SUPERTOSKAN, DROGOWIEC, PRZECHLEWO, LICENCJA, KRÓTKI METRAŻ, AKCEPTACJA, STREFA EURO, NAPĘD ELEKTRYCZNY, SĄD OGÓLNY, RIPPER, RÓJ, ISTOTA NADPRZYRODZONA, CHŁOPIEC, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, PĘTLA ABONENCKA, KARDAN, WSPANIAŁOŚĆ, GARDZICIEL, METRUM, KOZIOŁEK SKALNY, SUSZKA, ODRZYNEK, ZNAK MUZYCZNY, KŁOBUK, DRAGA, TOR, OPUST, NADREPREZENTACJA, STALNICA, OŚCIEŻE, KROK, LICZBA CHROMATYCZNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, SPREJ, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, FRANTOSTWO, CHŁOPEK ROZTROPEK, PONURNIK, KOZOJEBCA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, PRZEWÓD SĄDOWY, MUNDSZTUK, GADKA SZMATKA, ABOLICJONISTA, EFEKTYWNOŚĆ, MINOCYKLINA, LĘK SEPARACYJNY, ?BUDDYZM TYBETAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM INFORMATYCZNY układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 19 lit.)
SYSTEM KOMPUTEROWY układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM INFORMATYCZNY
układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 19 lit.).
SYSTEM KOMPUTEROWY
układ powiązanych ze sobą elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania, często współdziałających ze sobą w ramach sieci komputerowej, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej (na 17 lit.).

Oprócz UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - UKŁAD POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, CZĘSTO WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ W RAMACH SIECI KOMPUTEROWEJ, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x