ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRANCUSKI to:

zniekształcona, ironiczna nazwa francuskiego - przedmiotu szkolnego lub uczonego w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRANCUSKI

CHRANCUSKI to:

zniekształcona, ironiczna nazwa francuskiego - języka indoeuropejskiego z grupy języków romańskich (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.304

UMOWA O DZIEŁO, SPRYCIULA, TAKT, FINEZYJNOŚĆ, TAO, PŁOMIEŃ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PROTEZA, ŁĄCZNIK, LEDNICA, CMOKIERSTWO, POLEW, AKCENT, STOWARZYSZENIE, ZAKONNICZKA, FLAWONOID, SKRZYDŁO, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, TURBINA SPALINOWA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, UPOLITYCZNIENIE, ZAKŁAD WZAJEMNY, PATCHWORKOWIEC, BEAN, SONAR, PANORAMA, POMNIK, IZOLAT, CHOREG, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FORMIZM, BOHATER NEGATYWNY, CZAS PRZYSZŁY, OSTOJA, WŁAZ, PUNKT PODSŁONECZNY, DZIELNICA KLIMATYCZNA, SARDANA, PRZĘDZIWO, GAL, STRES OKSYDACYJNY, GLOSA, KRYMINAŁ, POROŚLE, ZAUROPODOMORFY, FILOLOGIA ORIENTALNA, DRYF, KRUMMHORN, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MYKOHETEROTROF, GRAWIMETRIA, SATELITA, MÓR, POTWÓR, SŁOŃ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ZABAWOWICZ, RACHUNKI, SURFER, ŻÓŁW, CZARKA, KONTRAMARKA, WIERNI, IDIOM, NAWIERZCHNIA, POWTÓRZENIE, STRUKTURALISTKA, OBIJACZKA, LIPA, ABORCJONISTKA, MARUDER, MALARZ, WINO ZIOŁOWE, SLALOM RÓWNOLEGŁY, MRÓWKOJAD, ZWROT, HIPERTEKST, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MAKATKA, INFA, DOMINANTA, BRAK, PRZEZIERNIK, LIGOWIEC, ROBOTA, KONTYNGENT TARYFOWY, FACIO, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, AKWEN, CYBORIUM, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PRZYJEZDNA, KULTUROWOŚĆ, ZIELE, HAMULEC KLOCKOWY, NAUKA JAZDY, BLASTOGENEZA, PAPROĆ WODNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GAPA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MIKONAZOL, KASTLER, NAGŁOŚNIENIE, SMAR, GRAMATYCZNOŚĆ, PIÓRO, TELEMARK, GRZYBICA, FRAGMENTARYZACJA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, ŁOMOTANIE, KĄTOZĘBNE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MIKROFON STYKOWY, PLOTER TNĄCY, DZIEŃ, KURACJA SZOKOWA, WARP, PUNKT RÓWNONOCNY, OŁTARZYK, KOPERNIK, UNIŻENIE, ETOLA, VIANI, MUSZKA, PAROBEK, WCZASY POD GRUSZĄ, NIEROZŁĄCZKA, ZLEWKA, MAKATKA, KRWAWNIK, ALKA, EWANGELIZATOR, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, NIEZRĘCZNOŚĆ, KRĄG KULTUROWY, UŻYTEK ZIELONY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PINYIN, KLAPA, CEFALASPIDY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, SIÓDEMKA, KOŁOMYJEC, WROCŁAWSKOŚĆ, ZAIR, ROZCHÓD, SOS MALTAŃSKI, ODPRAWA, AKSAMITKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, NATRĘCTWO, ŁOSZAK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, WYCHOWANICA, SYSTEM INFORMATYCZNY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, UKŁAD HENONA, WARSTWA PODSTAWNA, ŚPIĄCZKA, SYFON, KONTRKURS, FLOREN, GLORIA, TYSIĄC, STANDARDZIK, KOSZMAR, ISTOTA, WINKRYSTYNA, OSCYLATOR, LEP, KACZKA, WAFEL, SIDARA, POKUTA, NADŚWIADOMOŚĆ, OPERATOR, KOMPOSTOWNIK, DROBNICA, BOKS, PRĄD ZAWIESINOWY, ŚWISTUŁA, RATUSZ, WIERTŁO, LEGENDA, KOŁTRYNA, ORBITOWANIE, DERMOKOSMETYKA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, CZYTNIK, BRZMIENIE, LOTERIA PROMOCYJNA, MOŻNOŚĆ, PRUSKI DRYL, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, HUBA ŻÓŁTA, DEBEL, SILNIK OBCOWZBUDNY, WSCHÓD, CEBULAK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, CAŁUSEK, DIAPSYDY, KRUPA, SUCHAR, ODCZYN ZAPALNY, SENES, MELDUNEK, TRANSATLANTYK, KABŁĄK SPUSTOWY, FISZBINOWIEC, GAŁĘŹNIK, IRC, ZARZUCAJKA, RYBACZKA, TOR, KONTUR MELODYCZNY, CZOŁOWNICA, AFERA, ŻUŻLOBETON, BABULA, MURARKA, SPIKER, PRZEPIS, PRZEKAZ, WAPNIAK, SUW, POWIEŚĆ Z TEZĄ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SZYLKRET, PŁYTKA POSADZKOWA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, OKRUSZYNA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, SURF, DERESZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, REFERENDUM GMINNE, ZAWAŁ BLADY, SŁONICA, ELEKTRODA KALOMELOWA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, USTAWNOŚĆ, ARKUSZ DRUKARSKI, KRÓTKOŚĆ, GARBUS, ZWARCIE SZYKÓW, WSZY, INSTRUMENT DREWNIANY, SUROGATOR, KUCHNIA, FORTALICJA, SZENG, WARS, NIEOSTROŚĆ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KALEJDOSKOP, MELUZYNA, KONSOLETA, TYPOGRAFIA, SEKRECJA, AUTOTRANSFUZJA, AUDYTORIUM, NAUKA PRZYRODNICZA, NIEDOPUSZCZENIE, NERWOWOŚĆ, IMPAS, WAGONIK, GASTRO, SKANDYNAWISTA, BABKA, FULAR, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PIECZEŃ, PIELGRZYM, LUWERS, SKRZYDLATE SŁOWO, KUPER, PIEKARNIA, JĘZYK NIEMIECKI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, HALOTRON, MARZENIE SENNE, BIURO PARLAMENTARNE, FAWELA, RÓW, GRZYB, JEDNORAZOWOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KIJEK, TEOKRACJA, STAROUKRAIŃSKI, FURGON, DANE, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ?STACJA TELEWIZYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRANCUSKI zniekształcona, ironiczna nazwa francuskiego - przedmiotu szkolnego lub uczonego w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRANCUSKI
zniekształcona, ironiczna nazwa francuskiego - przedmiotu szkolnego lub uczonego w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka francuskiego (na 10 lit.).

Oprócz ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZNIEKSZTAŁCONA, IRONICZNA NAZWA FRANCUSKIEGO - PRZEDMIOTU SZKOLNEGO LUB UCZONEGO W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x