PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.012

SUBSTYTUT, BRUKSELA, KOŃCÓWKA, KATEGORIA SPOŁECZNA, LAPIS-LAZULI, UNIFORM, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, MAKINTOSZ, KLOSZ, KORZEŃ, ALARM BOJOWY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, KOPA, PRAWO WYZNANIOWE, CAMERATA, PASKUDZTWO, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, IZOMER, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ŹRÓDŁO TERMALNE, DUŃSKOŚĆ, NACZYNIE KUCHENNE, AKINEZJA, SCHAB, MODEL, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, DEMIURG, HIPOTEZA PERMANENCJI, PORA, KLASYFIKACJA, CHAŁUPA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, UCZCIWOŚĆ, GRABIEŻCA, DZIEWIĘTNASTKA, WARTOŚĆ BILANSOWA, ZWAŁ, RYPS, FASETKA, PUCÓWKA, EKSKREMENTY, SKARBNICA, BZYGI, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, STYLIZACJA, KONFESJA, OFENSYWA, WYDATEK SOCJALNY, ABORDAŻ, CIĘŻKA ARTYLERIA, HAPPY HOUR, ODBIERACZ, SZYK TOROWY, SMRODEK, NEUCHATEL, REAKCJA JĄDROWA, TAPETA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SZLAFROK, TYSIĄC, NUMER, BUŁA, SKRZYDŁO, STOPIEŃ, SZCZODRZENIEC, NIĆ WIODĄCA, BEZKASTOWIEC, STALLA, PODPALENIE, ALT, HALLOWEEN, CISINA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, CIĄGUTKA, DYSKWALIFIKACJA, DZIEWIĘTNASTY, NEKROMANTA, BEATA, BEZDUSZNOŚĆ, WRZUTA, SHABA, DYSKRETKA, PODTRZYMYWACZ, GRZEBIEŃ, PÓŁWYSEP, AGAT MSZYSTY, WAPNO, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, INTELEKTUALIZM, GRUPA ETNICZNA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, BEZDNIA, JĘZYK ŻYWY, TRANSFUZJA KRWI, KĘPA, DZIELNIK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ODRUCH, FABRYKATOR, TOPÓR WOJENNY, MUNDANIA, NAKŁADKA, KLAPAK, TUSZKA, OCZKO W GŁOWIE, SZEWRON, ZGNIŁOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, ARYTMOMETR, AS W RĘKAWIE, SPADEK, FALA PRZYBOJOWA, MAŹNICA, TEKST JAWNY, OBEDIENCJA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, LISTEK, SZMAT, HEBRA, AZOLLA DROBNA, IMPRESYWNOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, KONWENT, ZNAK LICZBY, JADOWITOŚĆ, PRZEWÓZ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, ŚCIANA, FETA, KWARTA, OZOREK, SZÓSTY, GRUPA INWALIDZKA, GERONTOKRACJA, SKI-TOURING, BYK, OCZKO, WŁAM, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, GEOFAGIA, FOTOJONIZACJA, CZECHOWICZ, OBDZIERACZ, CHOROBA PASOŻYTNICZA, ARABSKI, SZNAPS, TARAN, NIENAGANNOŚĆ, OBSESJA, KAŁAMARZ, BARIERA ODŁAMKOWA, SYLFON, WYMIAR, MROZOODPORNOŚĆ, ŚCIANKA, OBLEW, EDAMMER, POPULACJA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, GOBELIN, DYTYRAMB, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, SZCZYT, MOBING, RAMKA, WAŻNIK, NAJEM, ZJAWISKO, POLE, REGION STREFOWY, ŚWIERZBOWCE, PACHOLĘ, PŁOZA, LESZCZYNA, KONWERTOR, MISKA KLOZETOWA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, WIESŁAW, TELEKS, CIASNOTA, AGREGAT EKONOMICZNY, CZAPA, OŚRODEK KURATORSKI, KANOE, BLOKADA EKONOMICZNA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, STAŁA, PIEŃ TRZEWNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, MARYNATA, BROJLER, ALABASTRON, ZASTRZYK, KIJ BEJSBOLOWY, PETRARKIZM, ANOMALIA EBSTEINA, AUDIOBOOK, GŁOŚNOŚĆ, ANTYPARLAMENTARYZM, KOMPRESJA DYNAMIKI, PRZEDAWCZYK, SMOŁA WĘGLOWA, SINGIEL, STYL KOLONIALNY, MIODNOŚĆ, CINKCIARZ, IDIOSYNKRAZJA, ŁAJKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KRYTYCZNOŚĆ, PCHEŁKI, TRANSPOZYCJA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, AKSAMITNA REWOLUCJA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, SYNDROM PARYSKI, HIGIENISTKA, URLOP WYCHOWAWCZY, DWURÓG, BŁAGANIE, ZAKOŃCZENIE, KRÓLOWA RENET, SZCZEP, PASEK, BABCIA CIOTECZNA, VOTUM, WKŁUCIE CENTRALNE, METODA AGLOMERACYJNA, DRZEWOSTAN NASIENNY, WYCIĄGARKA, ZAMIANA, ŁACIŃSKOŚĆ, ADRES, STACJA POMP, STEMPEL, PŁOMYK, WYCHOWAWCA, DYSKRYMINACJA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BOJOWNIK, SPRAWNIK, WÓZ MEBLOWY, ADMIRACJA, WIRUSY SSDNA, PRZYSTAŃ MORSKA, KICZUA, DANE TELEADRESOWE, MANTYKA, NOTOWANIA, PĘTLICA, KARAFECZKA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, SPALINY, PRZEPRÓCHA, ARMILA, NOODLE, RODZICIEL, OULU, POLATUCHA, GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA, ZNAK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PRZEKAZANIE, SZPRYCA, KOJEC, BRATEK, BITLES, BARCHAN, DYPTYK, SZPILECZKA, PLEBS, SKUTER, AZALIA, WYSTAWA, JAD KIEŁBASIANY, WIRTUOZOSTWO, OBRÓT WTÓRNY, INFLACJA JAWNA, PANNUS, EMOTKA, BIURO PARLAMENTARNE, POTÓWKA, FUNKCJA GREENA, WAGNER, ZWODNICZOŚĆ, ORZECHÓWKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WEŁNA KAMIENNA, WAKUOLA, GANC EGAL, TARANTELA, STYGMAT, PIANOLA, KRZEŚCIJAŃSTWO, GRUPA TORSYJNA, CHŁODNIK, ?EKSPERYMENT KLINICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.).

Oprócz PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZEN. JEDNOLITA POWIERZCHNIA TAKŻE: GRUPA LUDZI LUB OBIEKTÓW, KTÓRA STOI W ZWARTYM SZYKU I (NAJCZĘŚCIEJ) ODGRADZA COŚ OD CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x