W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINIUM to:

w średniowiecznej Polsce: duża posiadłość ziemska, majątek króla lub możnego rodu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMINIUM

DOMINIUM to:

terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 8 lit.)DOMINIUM to:

w średniowieczu posiadłość ziemska należąca do pana feudalnego (na 8 lit.)DOMINIUM to:

w prawie rzymskim: własność prywatna - prawo do nieograniczonego korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi we własnym interesie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.924

EKSYKATOR, PIRACTWO, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ANTENA KIERUNKOWA, KORYTARZYK, OSKÓREK, DRĘTWOTA, KSIĘŻULKO, TRAGIZM, PAŃSZCZYZNA, SAMOGONKA, CHAŁUPNICA, BLOKADA, MAGNOLIA, SALWA, ANTYMONARCHISTA, KOŃ WIELKOPOLSKI, CZOŁDAR, FRASIK, BUTLA, KLUCHA, NAMIESTNICZKA, ULOT, ODSTĘP, GAŁĘZIAK ŻÓŁTY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, TESTOWANIE WZORCOWE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, TOŃ WODNA, EWOLUCJA, RYTUAŁ, MYŚL, OBRAMIENIE, DAWCZYNI, KROŚNICE, KAMIEŃ, SZPILKA, JAMA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, BURZA, BRZOZA, TARTINKA, TWARDZIAK, CIĄGNIK BALASTOWY, CHOINKA, DZIADOWINA, PUNKT KARNY, SZLAFROK, FILM OBYCZAJOWY, GRA MMORPG, LEKCJA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, PIKOTKA, POWŁOCZKA, ZAŻARTKA, RATOWNIK MEDYCZNY, PĘCHERZYK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, PANICZĄTKO, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SENIORAT, POMPA POŻARNICZA, GRANT, PŁACHTA, WCIERKA, IZBA, GARDEROBA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KOBIETON, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, INKUBATOR, PRZETWÓRCZOŚĆ, ZESTRÓJ INTONACYJNY, DÓŁ, CZYTELNIA, SZTYFT, TERAPIA ODRUCHOWA, REHABILITACJA, MAKROFIT, WYTRZESZCZ, STAN CYWILNY, KICAJ, WŁODZIMIERZ, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, CEWNIK, BELKA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BIELICE, SZACHOWNICA, SZAROTA NORWESKA, MATURZYSTA, WARIACJA, ŻEBRO, UMBRA, ZIARNOPLON, KROKIET, KORALINA, AZOLLA, JAMES, ROZGRZEWACZ, TRIDUUM, KAŁAMARZ, KURTA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, WANIENECZKA, STREPTOKOK, NASKÓREK, ZASTRZALIN, SKANDYNAWSKOŚĆ, OBSŁUGIWANIE, FARBKA, BISIOR, GZIK, ARGENTYŃSKOŚĆ, KASZUBSKI, WIELKA JEDNOSTKA, BATUTA, PĘPAWA BŁOTNA, GAZOLINA, DZIKOWO, GETRY, PIEPRZ CZERWONY, PARTNERKA, NIESTOSOWNOŚĆ, WSKAZ, WIEŚ, MUZA, MARTA, ZIARENKOWIEC, MINESTRONE, DECHA, KARTA RABATOWA, TWIERDZENIE RAMSEYA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, IKEBANA, REMONT KAPITALNY, WELIN, GYROS, WAPNO, SEKCJA, KASKADA, KAKEMONO, PĘCZAK, SŁUŻBA, COLA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DZWONNICA, KWAŚNICA, KARA ŁĄCZNA, SYNINGIA OGRODOWA, NOSICIEL, MOBING, MOLESKIN, GLON, DASZEK, TRANSLACJA, REGUŁA, ODCHYŁ, PUCHAR, FELER, HALOGENEK ALKILOWY, POSIADŁOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, RYZYKO OPERACYJNE, METYLOTROFIA, KIEŁBA, DUMPING, PĘCHERZ, KSIĘŻULEK, BIELICE, OCZAR, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ŻUŻEL, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, PODGLĄD, KWASEK, POZIOM, FAJECZKA, KURATOR, MASZYNOWNIA, SZCZELINA, STARY MALUTKI, BABOCHŁOP, BANDANKA, KOLCZAKOWATE, OGROM, HURTNICA WSTYDLIWA, DEZERCJA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PALATOGRAM, KUNICE, PARAPET, WAFELEK, MGŁA, KLUCZ, KOTLINA, CZERNIHÓW, MIECZ, SPADOCHRONIARKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, COŚ, WAGONIK, OKUPACJA, PRADZIADEK, ABLACJA, ARMARIA, UMOWA KOMPENSACYJNA, KUPNO, HEAD HUNTER, BOBRÓW, PAPROTNIA, KOMONICA, UKAZ, ODSZCZEPIEŃSTWO, WYSZUKIWARKA, BABICE, STRZAŁKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ABORCJA, LICZEBNIK ZBIOROWY, NAWALANKA, GWIAZDA, BALDACHIM, RYNEK, CHWALCA, YORKSHIRE PUDDING, KAMIENNE SŁOŃCE, SEKRECJA, JUMPER, BARCZATKOWATE, REZYDUUM, WOLE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, CERAMIKA SANITARNA, WYROCZNICA, BACYTRACYNA, FUTRYNA, LAVABO, GRA HAZARDOWA, ŁOTOK, SITO, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, LASONOGI, MOSTEK, PANORAMA, SŁUPICA, MYSZ ZIELNA, WASABI, BIEG DYSTANSOWY, PALIWO GAZOWE, KUSTOSZ, SKRZYNKA POCZTOWA, APANAŻ, ĆWICZENIE, DWÓJECZKA, TĘPOZĄB BIAŁAWY, PREPARAT, WODNIAK, ODTWARZANIE, NAWÓZ MINERALNY, OBRÓT, SMYCZ, TURMA, TRANSLACJA, OBRÓT PIENIĘŻNY, BRUMBY, KRYZA, ODSYP, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, RELACJA DWUCZŁONOWA, HYBRYDA, COKÓŁ, PASTA, STEK, SINICA, MARŻA HANDLOWA, KSIĘŻNICZKA, BARBARYZM, ANTYPAST, BIAŁY KRUK, WILKOWO POLSKIE, DYSPOZYTURA, TUNIKA, WINIETA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KARIOLKA, IN MEDIAS RES, REMONTANTY, SPORT MOTOROWY, FAŁDA, METAL NIEŻELAZNY, ŁAWA, UDAR, WOLUMEN OBROTÓW, PODATEK KOŚCIELNY, FONDUE, EKIPA, ?GAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINIUM w średniowiecznej Polsce: duża posiadłość ziemska, majątek króla lub możnego rodu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINIUM
w średniowiecznej Polsce: duża posiadłość ziemska, majątek króla lub możnego rodu (na 8 lit.).

Oprócz W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE: DUŻA POSIADŁOŚĆ ZIEMSKA, MAJĄTEK KRÓLA LUB MOŻNEGO RODU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x