TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYMA to:

tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 4 lit.)DYMKA to:

tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.473

SAKLA, SZCZI, MECENAS, JAN, GŁOWA, PYSZCZEK, GUARANA, OFICER PRASOWY, OSŁONOWOŚĆ, BIAŁA SALA, AUSZPIK, OBRĘCZ, RÓW MELIORACYJNY, PÓŁOKRĄG, WSPARCIE, REKOMENDACJA, DEPTAK, ANTENA YAGI, IRYS, KRZEŚLISKO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PĘTLA, OBRÓBKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SIODZI, DUBELTÓWKA, DZIEWKA, SKRZYDLATE SŁOWO, MAJĘTNOŚĆ, ARCYDZIEŁO, UKŁAD KIEROWNICZY, WARIACJE, DOŻYWOCIE, FUTRÓWKA, TRAMWAJ, PRAWO CURIE-WEISSA, SZAFLIK, DYSOCJACJA TERMICZNA, POCHODZENIE, PACZKA, PRZEZNACZENIE, BISEKS, FRANCZYZA, ECCHI, KLEIK, NOSICIEL, GARNEK, ZASÓB, KURATORSTWO, JĘZYK ANGIELSKI, ABLACJA LODOWCOWA, MAPA TEMATYCZNA, ŚCIANKA, PRACE, SKORUPA, STANCA, EKLER, JEDENASTKA, ROMANS, WILCZA PASZCZA, RABA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, APANAŻE, ARANŻACJA, SZKLANY SUFIT, SEMAFOR, KARIOLKA, DYKTATURA, MAJĄTEK, EMPIRYZM GENETYCZNY, KARTAUN, PULPIT, ZASADA, KOREGENT, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, LAMPA LUTOWNICZA, LIPA, EKSPOZYCJA, SUMA, BOKÓWKA, LANDO, UNIWERSAŁ, KOMPRADOR, GIROSKOP, WITEKS CZCZONY, ESENCJA, MIĘCZAK, ZNAK PISARSKI, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, GAJA, SKÓRZAK, OKALECZENIE, KOMIZM, FROTKA, SLAJS, TRAWERS, STORYTELLING, OPUS, USTĘP, NIERUCHAWOŚĆ, KONFESJA, KOREK, DERESZOWATY, BLOKADA, KIFOZA, AGRESJA, ZAKON MNISI, KWASEK, DYSTRYBUTOR, MA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ŁÓŻECZKO, SZUM, ZABAWKA, KAPITAŁOWOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, BARETKA, GORGONZOLA, WĄŻ, PRAWO MAJĄTKOWE, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PALINGENEZA, WIELORAK, MRÓWKA, NAPĘD, BUŃCZUK, PRYSZCZARKI, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ZAJĄCZEK, WÓR, OBROŻA, FOSA, BRZOZOWATE, SESJA, NEANDERTALCZYK, MADRAS, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, RÓG, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KOCIOŁ EWORSYJNY, PIĘKNOŚĆ, PASTYLKA, KLEJÓWKA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TRANSPOZYCJA, DEZAKTYWACJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, SATYNETA, PRZENIKLIWOŚĆ, ARRAS, CZASTUSZKA, KONTRAMARKA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, WZGLĄD, LATEKS, MIKROKROPKA, DIVA, PAŁKA, ULOT, SCENKA RODZAJOWA, PIEPRZ ZIELONY, STROPNICA, TERYNA, JARZĄB, TUSZ, LEPIARKOWATE, ISTOTA, GEN LETALNY, TYBINKA MAŁA, EFEKT SNOBIZMU, WYLĘGARNIA, BĘBEN, REZERWA, WARTOŚĆ DODANA, SOKI, ELKI, ROŚLINA KOPALNA, GETRY, OBCHODOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PODMALÓWKA, LEMIESZKA, KOD GENETYCZNY, CENZURA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, OWADOŻERNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, IGLICA, ZGRZEWKA, INTERWENCJA, KOREK, MUZYKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ŻUPA, DZIENNIKARZ, WINDA, EDYCJA, SELSYN, ZABYTEK NIERUCHOMY, WARSTWA ABLACYJNA, OCZOJEBKA, KANCONETA, ANNA, SMOCZEK, STATEK KORSARSKI, DOMENA MAGNETYCZNA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, POTENCJAŁ ZETA, DYFERENCJA, REAKCJA SPRAWCZA, BARWA, KRYZA, CIAPKAPUSTA, SKIPASS, UNIFIKACJA, WICEKAPELMISTRZ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, GLOBUS, AVIZO, LISTA STARTOWA, SEGMENTACJA, STACJA, OKRUTNOŚĆ, MIENIE, JAZ, BROKAT, LINIA, EGZAMIN POPRAWKOWY, PRZEKAŹNIK, ŁAWA KOMINIARSKA, NABIERKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZAPORA WODNA, SYGNAŁEK, TRANSFORMATORNIA, WOJNA CELNA, UNISONO, PAROWCZYK, ENZYM, ZRZESZENIE, SZEŚĆSETKA, GAD, POMYLENIEC, WADA DREWNA, PIKOT, ALBUMIK, STYMULATOR, SERIAL TELEWIZYJNY, PREMIERA, ZAKON KLERYCKI, CYKL FIGURALNY, WIDOWNIA, GRA KOMPUTEROWA, WROCŁAWSKOŚĆ, DROBNICA, GRUSZECZKA, PLAN MOBILIZACYJNY, OŚCIEŻE, URAN, DRZEWO IGLASTE, GOFR, KSIĘŻULEK, STARZENIE MORALNE, SETKA, MURZYŃSKOŚĆ, KORALINA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, SENES, DEMOTYWATOR, WYDŁUŻALNIK, FILTRACJA, MÓRG, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, DOROTA, PATRYLINEARNOŚĆ, MINUCJA, ZIELENICE, WARIACJA, PELAGRA, WYSYP, OFIARA ŚMIERTELNA, CIECZ WYCZERPANA, PAPIEROCH, NIEOCZYWISTOŚĆ, DYNAMIZM, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, STRZAŁA, NABIODRNIK, STEK, SUCHOKLATES, LUMBALIZACJA, EMPORA, SCENKA, FENIG, KOSÓWKA, KOJEC, DŻEM, ?AUTOMOBILISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYMA tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 4 lit.)
DYMKA tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYMA
tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 4 lit.).
DYMKA
tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 5 lit.).

Oprócz TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TKANINA BAWEŁNIANA, KONOPNA LUB LNIANA W SPLOCIE ATŁASOWYM, JEDNOBARWNA LUB W PASY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x