Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYSOKI URZĘDNIK W MOŁDAWII, NA WOŁOSZCZYŹNIE I W IMPERIUM OSMAŃSKIM; PEŁNIŁ FUNKCJĘ PRZEDSTAWICIELA WŁADCY LUB ZARZĄDCY JEGO NIERUCHOMOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAJMAKAM to:

wysoki urzędnik w Mołdawii, na Wołoszczyźnie i w imperium osmańskim; pełnił funkcję przedstawiciela władcy lub zarządcy jego nieruchomości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAJMAKAM

KAJMAKAM to:

oficer w armii osmańskiej lub egipskiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKI URZĘDNIK W MOŁDAWII, NA WOŁOSZCZYŹNIE I W IMPERIUM OSMAŃSKIM; PEŁNIŁ FUNKCJĘ PRZEDSTAWICIELA WŁADCY LUB ZARZĄDCY JEGO NIERUCHOMOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.168

ŁAMANY DACH POLSKI, SZAMBELAN PAPIESKI, TEST, AMPUTACJA, MYŚL, FATAMORGANA, NOGA, SEZON, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, SZEW, ANKUS, ODTWARZANIE, OLEJ JADALNY, SIŁA NOŚNA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KPINA, STARTUP, MENU, PARAFRAZA, PROSIAK, ZIELONA RECEPTA, PROMINENT, GATUNEK PARASOLOWY, LYSTROZAUR, VIRGA, ADAPTOWANIE SIĘ, TRANSPOZYCJA, DRUK, IRYGATOR, TRANSPORTER, FEROMON, HUMMUS, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, REFLEKS, WYWIAD CHOROBOWY, CIENNIK, OKULIZACJA, ZACIERKA, MARSREJA, OKŁADKA, LIMNIGRAF, REMITENT, GLEBA KOPALNA, FOTORECEPTOR, PIK, SCHAB, KREM, ZAKRĘT, ADAGIO, GAJA, SAUNA, POŁĄCZENIE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RÓG, KOMPLEKS, DRABINA, MAJDANIARZ, DEKLARACJA, NIELEGAL, ŁAPKA, MAGNES, TUSZ, FRAZEOLOGIZM, AEDICULA, DYSKURSYWNOŚĆ, KASETON, TOTEM, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, BENEDYKCJA, HLAK, BĘBEN, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PUNKT ODNIESIENIA, SMUTNI PANOWIE, AZJATYCKOŚĆ, LENIUSZEK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, CERKIEW, PROSTAK, ERUPCJA, KARAFECZKA, ANASTOMOZA, CAROWA, SYRENA, ZAWAŁ, CYKL PALIWOWY, NAŁÓG, DZIEWIĄTY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, JAZ, WITAMINKA, KULT SOLARNY, TRÓJKĄT, GŁUPSTWO, UKŁAD NIEINERCJALNY, GALISYJCZYK, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, PLEUSTOFIT, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SŁONIOROŚL, TRĘDOWNIK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SZLAMIEC, PANORA, NOWINKARSTWO, FARBA KLEJOWA, STRZAŁKA, KARYKATURALNOŚĆ, PREPARAT CHEMICZNY, IZOLACJA, MALATURA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PRZODOWNIK, DZIERŻAWCZOŚĆ, SŁAWOJKA, MODRASZKOWATE, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, POKŁAD, ROZRZUTNIK, WSPOMINKI, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, GENERALISSIMUS, ŚWIERGOT, SIOSTRA, LIBRA, GRA LOGICZNA, LEN, PRANKO, TWIERDZENIE KRULLA, KURACJA WSTRZĄSOWA, RZEKA EPIZODYCZNA, GOŹDZIENIEC, SEWEL, PĄCZEK, ŁAŃCUCH EULERA, PŁAWINA, ZIARNIAK, KACZKA, KREACJONIZM, PIERSIÓWKA, PARMEZAN, PUŁAPKA OFSAJDOWA, TARCZA, KOMENDA, DYSZA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, SZCZOTECZKA, RAJA, NOK, TYŁÓWKA, STARZENIE MORALNE, RAMA KOMUNIKACYJNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, CIOTECZNY DZIADEK, GDERACTWO, TARTYNKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MURARKA, CIĄŻA, POCHLEBSTWO, TONACJA, PROMIENNIK, OWALNICA, DROGA TWARDA, GALWANOSTEGIA, SIECZKA, BŁYSK, NADLOTKA, TABUIZACJA, ALT, CZAPKA TEKTONICZNA, JERYCHO, ARENDARZ, ANTYNATURALIZM, BŁĘKITNY OLBRZYM, ELUWIUM, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, LOT KOSZĄCY, PASTEL, DRZEWO ŚWIATA, ŻÓŁW, PRZYPAŁ, SZKARŁUPIEŃ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, METFORMINA, DAWKA PROGOWA, NIDERLANDZKI, PALINGENEZA, AMFITEATR, JACHT, WSPOMAGACZ, WIENIEC, MINA, EROTOMAN TEORETYK, FITONCYD, BEK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PODEJRZLIWOŚĆ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KRYNOLINA, KONSERWA, STAROSTA, PANTOFELNIK, HOL, WIERZBINA, ASEKURANT, WIR PIASKOWY, NIBYPESTKOWIEC, CZĄSTECZKA, FILECIK, GRÓD, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ZLEW, PROKATEDRA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, POPELINA, KSIĘŻUNIO, TRASA WYLOTOWA, HERETYCZKA, FAZA, ZAGĘSZCZACZ, TRZYDZIESTKA, WZÓR, BUCHTA, WYRAŹNOŚĆ, KIFOZA PIERSIOWA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WARIOMETR, CHIMICHANGA, GOŹDZIENIEC, MOGISYGMATYZM, RYKOSZET, PAPAD, POLIETER, SPOJRZENIE, NÓŻ, KONTROLA, TĘCZA, PRZYDZIAŁ, DASZEK, BIAŁORUSKI, FARBKA, MILANEZ, ŻORŻETA, NARY, UMOWA O PRACĘ, ALARM POŻAROWY, KĄT ROZWARTY, FLASZKA, ESTRAGON, IDIOMATYZM, PIEPRZYK, NUCZA, WINIARZ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WARZYWO, KUNDMAN, HEIDEGGER, REDONDAZAUR, OBŁOK SREBRZYSTY, KALKA, OKO, ZASADA REAFERENCJI, NEOPOGAŃSTWO, FILTR CYFROWY, LISTA PROSKRYPCYJNA, TYMOLEPTYK, BIEGUN, NAPIĘCIE, GAUGUIN, MNICH, CIAŁO, KAFETERIA, STERYLNOŚĆ, PRZYSTAŃ MORSKA, KOMAT, KABESTAN, JAGLANKA, ZŁOTÓWKA, WYTWÓR, UPRZĄŻ, NIEŚMIAŁOŚĆ, CHABANINA, MIKROKASETA, PRZEMYSŁÓWKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRZYRODNI BRAT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PIERNICZEK, ORTEZA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OPUSZKA PRĄCIA, GLONY ZŁOCISTE, ZAKŁÓCENIE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, BIOCHEMIA, WIR PYŁOWY, OGÓR, KORYTARZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wysoki urzędnik w Mołdawii, na Wołoszczyźnie i w imperium osmańskim; pełnił funkcję przedstawiciela władcy lub zarządcy jego nieruchomości, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKI URZĘDNIK W MOŁDAWII, NA WOŁOSZCZYŹNIE I W IMPERIUM OSMAŃSKIM; PEŁNIŁ FUNKCJĘ PRZEDSTAWICIELA WŁADCY LUB ZARZĄDCY JEGO NIERUCHOMOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kajmakam, wysoki urzędnik w Mołdawii, na Wołoszczyźnie i w imperium osmańskim; pełnił funkcję przedstawiciela władcy lub zarządcy jego nieruchomości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAJMAKAM
wysoki urzędnik w Mołdawii, na Wołoszczyźnie i w imperium osmańskim; pełnił funkcję przedstawiciela władcy lub zarządcy jego nieruchomości (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x