PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOOT to:

proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.014

AHISTORYCYZM, POWĄTPIEWANIE, KORZYŚĆ, SWĘDZENIE, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, TYTUŁ NAUKOWY, STREFA KONWEKTYWNA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KANKA, PRUSAK, SCHEDA, INSTAGRAMER, DZIANET, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PALATYNKA, SALA, TKANINA, REGENERACJA, PRZERYWACZ, DRUH, SPÓŹNIALSTWO, FASETA, OBSZAR CELNY, MOD, ZEW, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, EPICYKL, BŁONICA GARDŁA, RIST, DWUŚCIAN, GRUBA LINIA, BIAŁA ŚMIERĆ, POPIELICA, ŁATEK, TEMPERATURA MROZU, SAMOROZPAD, NARZECZONA, SILNIK INDUKCYJNY, CIAŁO, AKRYL, SKRZYNIA, KUC DARTMOOR, LUGER, BASKINKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, MEDALION, EMISJA, WSTRZYMANIE, KRET, REPETYCYJNOŚĆ, OSIOWIEC, MORFOGENEZA, CHRUST, POZEW, UMOWA O DZIEŁO, BOZA, PANORA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KREDKA OŁÓWKOWA, TWARDY RESET, TEST SPRAWNOŚCIOWY, WRĄB, UDERZENIE, PERFUMKI, ZIELONE, SÓL, SOBÓR, ŻACHWY, TRIFORIUM, OPONA PAJĘCZA, GANG, STYL MOTYLKOWY, INGUSZKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, JAZ, BURSZTYNNIK, TEMPERATURA CURIE, INDUSTRIALIZACJA, WYRZEKANIE, KROWA, LEK, JAPOŃSKI, AKROBACJA, SPECJACJA, CYSTOSTOMIA, BENEFICJANT, MADISON, KRĘG OBROTOWY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, TRAWERS, STROJNICA, NAKIEROWANIE SIĘ, WYRĘBA, GRUPA, FANATYZM, LAKIER DO PAZNOKCI, DRĄŻEK POGO, TESTOWANIE WZORCOWE, APOGEUM, KARAWAN, ŁAŻENIE, LATAWICA, BAN, ORIJA, MAGDALENKA, TYMPAN, PALUCH KOŚLAWY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, SOPEL, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, UBOŻENIE, FALA, ŁÓŻKO, SERENADA, SPŁUKIWANIE, ZATYCZKA DO USZU, MIKSER, LEMIESZ, IMIENINY, KLAUSTROFOBIA, PUSZCZALSKA, ROZWAŻNOŚĆ, RESIDUUM, POSEŁ DIETETYCZNY, MASA KAŁOWA, POLITYKA ZDROWOTNA, PIEKŁO, PRAWIDŁO, FALA WODNA, PARCIAKI, KOŻUCH, RYBACZKA, CHÓR, REZYDUUM, TRĘBACZE, BREZYLKA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, INSTYTUCJA PRAWNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, EKRAN AKUSTYCZNY, ŻYWOTOPISARZ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, DOM WIELORODZINNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, SCENOPISARSTWO, OSAD DELUWIALNY, BRUKSELA, ZEGAR WODNY, ANON, DŻUNGLA, APLIKANT ADWOKACKI, MATURZYSTA, OSTRY BRZUCH, POLEWA, JARZMO, ŚLIZGACZ, MATEMA, TYKA, BURŻUJSTWO, KOPALINA STAŁA, KABLOBETON, SIŁA NOŚNA, WERSYFIKACJA, FRANKATURA WIELOKROTNA, PRZEDSTAWIENIE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, SPREJ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, NUDYZM, SCENARIUSZ, SIDARA, AHA, CHRONOLOGIA, ANTECEDENCJA, ZBIÓRKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, NAKŁADKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KOŹLAREK, WYŚCIGI KONNE, HIPNOTYK, SALA PLENARNA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BLUES, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, RESKRYPT, ZAPAŁKA, EMPIREUM, CELEBRACJA, WYKLUCZENIE, ASTRAGAL, CYBORG, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ULICA, SPUST, MEANDER, DINODONTOZAUR, OKA, LUKI, OBRĘCZ, BEFSZTYK, SZATA GRAFICZNA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, REMULADA, BOREWICZ, KRYZYS KATATYMICZNY, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, NIEWYPAŁ, MIODOJAD, WYKRZTUSZANIE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CEL, OSTATNI SAKRAMENT, POSUW, GRZĘDA, BIEG, TKACZ, BORDO, TALAR, DIRCIK, HOKEJ, ANTYMONARCHISTA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, RUCH, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, UDAWACZKA, DZIEWIĘTNASTY, MIMEOGRAF, EDYTORSTWO NAUKOWE, BAT, GONG, DEPORTOWANY, SÓL ORGANICZNA, ORGANISTA, STROIK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ELEW, OPTYKA ELEKTRONOWA, ZAPOJKA, PRZEBITKA, FATYGANT, KREOL, KSIĘGA WÓJTOWSKA, PAROWNICA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SZCZAW, SINICE, ŚLIZGAWKA, LINA, PATROLOWIEC, NEUROMEDIATOR, WARIACJA, DZIECINKA, GÓRNICTWO MORSKIE, CYMBAŁ, PAŃSZCZYZNA, NACIEK, BRUDNIAK, MIARA, STĘP, KAPRYS, SEPTYMOLA, IKEBANA, TEKST REZULTATYWNY, SERWIS, RYM NIEPEŁNY, KOSÓWKA, TRANSGRESJA, KURTYNA ZERO, DZIELNICA KLIMATYCZNA, GORSET, WIR PYŁOWY, KOGENERACJA, HORMON LOKOMOCYJNY, PIASEK BĄBLOWCOWY, KOKORNAK, METAMORFIZM WSTECZNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, OTWARCIE SERCA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, TAMBOREK, AKT, SHIMMY, KAMIZELKA KULOODPORNA, KONTO, SPÓR, PRZEZIERNOŚĆ, KLEDONISMANCJA, PORTRECISTA, FULMAR, POWŁOKA GALWANICZNA, ?WAPIEŃ KRYSTALICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOOT proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOOT
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera (na 4 lit.).

Oprócz PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PROCES URUCHAMIANIA SIĘ, STARTOWANIA APLIKACJI, PROGRAMU LUB KOMPUTERA. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x