GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGATUNEK to:

grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 10 lit.)PODRODZAJ to:

grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 9 lit.)PODTYP to:

grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODGATUNEK

PODGATUNEK to:

grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 10 lit.)PODGATUNEK to:

ktoś lub coś gorszego, niskiej jakości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.084

OSTATNIE NAMASZCZENIE, KOWARI, OBCY, ETEZJA, TONAŻ, SPRAWUNEK, WYBUCH, WRONIE OKO, KLOZET, MARAZM, ZASZŁOŚĆ, ZAPACH, FAŁDOPŁETWE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, YORKSHIRE PUDDING, STROIK, PŁAWICA, SMORODINÓWKA, LUJEK, MIASTO, POKREWIEŃSTWO, JAPOK, TRĄBKA, SIEĆ, PLUSKWIAK WODNY, PRZÓD, KOTERYJNOŚĆ, IMACZ, ŁAJKA, PRZYDZIAŁ, PALACZ, WRZECIONO, KOZAK, AVIZO, PUSTAK STROPOWY, MIRAŻ, WARIACJA, GŁOSICIEL, POLITYCZNY, KOMPOTIERA, OSPA, KOLONADA, SZMUGIEL, OKNO, CZABAN, GRUPA METYLOWA, DEKLARACJA, HIACYNTOWATE, MUSZLA KLOZETOWA, MAH JONG, NIEODZOWNOŚĆ, INTROMISJA, SZPIEGÓWKA, KANTONISTA, GLONY, KAKADU CYTRYNOWOCZUBA, PAROWCZYK, OGNISKO, PAPROĆ WODNA, KECZUA, OCIOS, SPŁONKA, WIELOKĄT, REZERWA, PARK KRAJOBRAZOWY, REPULSOR, OŚWIECICIEL, NOS, WAMPIR, INSTYTUCJA PRAWNA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, TEATR, ZAŻALENIE, TRYMER, KRÓCICA, PRZEWRÓT, NAJEM, KIESZONKA, SZARLOTKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, BIAŁORUSKI, KOJEC, BALERON, SZMATKA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, PODYPLOMÓWKA, TAROK, POPLECZNICTWO, WĄSONÓG, OPAD, LAS, ETIOPKA, METAL, KURACJA UDERZENIOWA, HARACZ, ELEWATOR, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, DEZINSTALACJA, ORBITA POLARNA, MEZOZAURY, RÓG, GAJA, DZIĘCIOŁ RELIKTOWY, JEDNOKONKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ZWYRODNIALEC, ŁYSKA ZWYCZAJNA, ONELINER, GRA, EGRETA, FILTR POWIETRZA, PIGWA, PROWENIENCJA, CIASNOŚĆ, JACK, METADANE, TEST CIS-TRANS, TAŚMOWY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, GARNIEC, PACZKA, AFERKA, BURZA DZIEJOWA, WĘŻOJAD SZAROLICY, EMBARGO, CZARNA KARTKA, RESPONDENTKA, OWOCNIA, SZUM, FOKA, RUCH, ANTAŁEK, BEDŁKOWIEC, OPADY, SYLFON, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KACZKA CZUBATA, KUCHNIA GAZOWA, ZAKURZENIE, POPITA, KOMORA MINOWA, CHERA AUSTRALIJSKA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, MĘTNIAK, BRUK, SUKMANA, BECZKA PROCHU, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BEZWŁAD, SZTURMÓWKA, PIEŚŃ, ICHTIOFAUNA, TIAZYD, SEGMENTACJA, SKURCZ, CZYŚCIOSZKA, PAMPUCH, FIRANKA, KULA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, RURA OGNIOWA, FILM SCIENCE-FICTION, CELA, TŁUMACZKA, GĄSKA, STYLISTKA, GRAFIKA, OBWIĄZKA, KOZIOROŻEC, OBSESJA, PÓŁSKÓREK, ŻABA KRZYKLIWA, PODGRZYBEK, MAPA WYOBRAŻENIOWA, IZBA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KONKURENCJA, ARANŻACJA, BATYST, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TOKSEMIA, CALYPSO, KOŁOWANIE, GUMA BENJAMINA, TRAGIZM, MIRA, GRANDA, KANIUK SUNDAJSKI, KLINIEC, RINFORZANDO, STRATEGIA, ORKA FAŁSZYWA, CZTEROTAKT, MIĘTÓWKA, ODŁAM, ZESPOLENIE, PŁASKOSZ, TITR, ZASTĘP, IGOR, GRUBODZIÓB, MORELÓWKA, SZWEDZKOŚĆ, RACICA, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, SIEĆ, OGÓŁ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KACZKA, MAJĄTEK OSOBISTY, PĘTO, RAJFURSTWO, ARTROZA, MARKIZETA, PSZCZOŁA WŁOSKA, ABLUCJA, BOGACTWO, IGLICA, TRANZYSTOR, WINDSURFING, JEŻYNA, DRYBLING, KORUPCJA, PERKOZ CZARNOGŁOWY, NIC, STATUS, KONSERWACJA ZABYTKÓW, KORSARZ, DACH HEŁMOWY, ORGAN SPÓŁKI, SZARPIE, KACZKA DZIENNIKARSKA, SOCZEWKA, SZYFON, ALGEBRA, SZMER, MLEKO, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, NAWŁOĆ, WCZASY POD GRUSZĄ, RÓG, KUGLARZ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, UJŚCIE, BOMBOWIEC, MASZYNA TŁOKOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, GRZBIET KSIĄŻKI, CIOS, ŻĄDŁÓWKI, WIOŚLARKI, GNIAZDO, IDIOM, WIGILIA, NAWÓJ, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, POLONISTYKA, FAKTOR, LIST GOŃCZY, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, STARA, LIS, CYC, STÓJKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, TONAŻ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KONDOR KALIFORNIJSKI, JEDWAB NATURALNY, EMAKI, UMOWA KOMPENSACYJNA, COŚ, HENRYK, MEFLOCHINA, TENREK ZWYCZAJNY, BEZCZYNNOŚĆ, MNIEJSZE ZŁO, KASA, CYRANECZKA SZARA, CIEK, GIMNASTYKA MÓZGU, BOCZNOTRZONOWIEC, WZIĘCIE POD WŁOS, JEDNOSTKA ALOKACJI, KOBIETA SPOD LATARNI, SKIP, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TARADAJKA, GORGONZOLA, WSPÓŁWŁADCA, PODATEK IMPORTOWY, TROLLKONTO, GWIAZDOSZEK, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, SZANTA, REKWIZYT MUZYCZNY, TRUST MÓZGÓW, ?SZYSZKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODGATUNEK grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 10 lit.)
PODRODZAJ grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 9 lit.)
PODTYP grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGATUNEK
grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 10 lit.).
PODRODZAJ
grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 9 lit.).
PODTYP
grupa obiektów lub zjawisk jednego rodzaju, wyróżniana ze względu na pewne wspólne cechy (na 6 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW LUB ZJAWISK JEDNEGO RODZAJU, WYRÓŻNIANA ZE WZGLĘDU NA PEWNE WSPÓLNE CECHY. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x