PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZIOM to:

płaszczyzna prostopadła do kierunku działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POZIOM

POZIOM to:

jeden ze stopni, szczebli, etapów w zhierarchizowanej drabinie, w której następuje rozwój (na 6 lit.)POZIOM to:

piętro, płaszczyzna, która jest kolejną kondygnacją budowli (na 6 lit.)POZIOM to:

wysokość, umiejscowienie czegoś (zazwyczaj płaszczyzny) względem jakiegoś punktu (na 6 lit.)POZIOM to:

wykładnik czegoś, stopień, pułap, informacja o wielkości, ilości, natężeniu itp (na 6 lit.)POZIOM to:

klasa, jakość kogoś lub czegoś, dostosowanie do czyichś wymagań, stopnia wykształcenia, pochodzenia i czyjegoś obycia kulturalnego lub czyichś możliwości intelektualnych; przynależność do danego kręgu, obiegu zjawisk (na 6 lit.)POZIOM to:

aspekt, punkt widzenia (na 6 lit.)POZIOM to:

wyróżnialna, zamknięta część gry komputerowej, element rozwoju jej linearnej akcji (na 6 lit.)POZIOM to:

w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 6 lit.)POZIOM to:

stopień, stan wysokości wody w zbiorniku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.843

PRZESŁONA, KARA UMOWNA, TKANKA MIĘKKA, DANE, PRĄTNIKOWE, KANWA, BADACZ POLARNY, KOLOROWOŚĆ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, DZIEWIĄTY, CYKL METONA, SOS TATARSKI, WYPOWIEDZENIE, BRDA, PŁYTA STOLARSKA, MŁYN WODNY, DZIAŁANIA, PUNKT ODNIESIENIA, WĘGIERSKI, DZIEWUSZKA, WCIOS, STRZAŁKA, SECIK, MALARZ, BAWOLE OKO, PRZEWALANKA, ŁUPEK WĘGLISTY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, DANIE ARBUZA, SZWEDZKI, ZNACZNIK, PISECZNICZKA, INSOLACJA, BARIERA TECHNICZNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, MELIORACJA WODNA, BÓG, BIAŁY KRUK, NIEOCZYWISTOŚĆ, PROWINCJA, POKRYWA, PASTWA, RYZYKO OPERACYJNE, AGERATUM, KONSEKRACJA, LEN, ODPRAWA POŚMIERTNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, POLIANDRIA, STAUROPIGIA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GAPA, ABORCJA, RYNEK PRACY, EKSTRUZJA, PRÓBNIK, EKSKLAWA, INŻYNIERIA TKANKOWA, SZAMPAN, BLACHOWNIA, POKRZYWDZONA, PIĄTY, ABONAMENT, NOWELIZACJA, AKSAMITKA, OLGA, WYKRĘCANIE, SŁUŻBY SPECJALNE, NUMER, JABŁOŃ KWIECISTA, EWALUACJA, DROGA GRUNTOWA, PANICHIDIA, DUBELTÓWKA, DERMOKOSMETYK, BENTAL, KURACJA WSTRZĄSOWA, ŚCISŁOŚĆ, TRESA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ATLAS, NAKŁO, CERATA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KROPKOWANIE, EPONIM, PERŁOWIEC, POSTOŁY, ZNAJDA, DYPTYCH, WYROSTEK RYLCOWATY, KOPNIAK, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, PAPILOT, OBRAMIENIE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, OGNIWO, CHWYTACZ, SŁUŻKA, APSYDA, BŁĘKITNY OLBRZYM, ABSOLUT, BULION, NORZYCA, REGUŁA ALLENA, NIEWYPARZONY PYSK, DOMENA PUBLICZNA, AGAMA, KILOMETR ZEROWY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZBIORNIK, ALMANACH, WINO ZIOŁOWE, LANE KLUSKI, DOSADNOŚĆ, CZARODZIEJKA, CYKL PRECESYJNY, MORGA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, JARZĘBINÓWKA, EMAKI, CIECZ WYCZERPANA, DZBANEK, GARDEROBA, SASZETKA, TAMBURMAJOR, NA JEŹDŹCA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, LUK, SYMETRALNA, EGZEKUTYWA, ARKUSZ DRUKARSKI, DAWCA NARZĄDÓW, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, POZIOM SPOŻYCIA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, APORT, WIELKOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KUBECZEK, PAJA, SOCJALDEMOKRATA, SKÓRKA, LOBELIOWE, MASZYNA DO PISANIA, SUKCESYWNOŚĆ, BRATEK, HUTA, NEKTARIUM, AKATALEKSA, REAKCJA ALARMOWA, OPCJA BARIEROWA, WSPÓŁUCZEŃ, NASIONNICE, REMONT KAPITALNY, PODRYWKA, GŁOWNIA, BAŻANT, ARABIKA, STARUNEK, ODROŚL, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TOST FRANCUSKI, LOBOTOMIA, SPRAWNOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, BOMBER, HUMMUS, SZYKANA, HOT DOG, KRATER, MIKROSOCZEWKA, GŁUCHY TELEFON, ABANDON, KOŁACZYK, KELLER, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SZUPINKA, SKŁADNIK POKARMOWY, GWASZ, PERFUZJA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ŻEGLARZ, PIEPRZYK, JUDASZOWE SREBRNIKI, FILTR POWIETRZA, GODNOŚĆ, DRAPAK, ZAPYTANIE OFERTOWE, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, FROTKA, PODRYG, SYFEK, REGUŁA, JEDWAB, OKRES NOACHIJSKI, DOLINA RYNNOWA, WYCIĄG, DRESZCZ, SKANER OPTYCZNY, POETA, KHMER, GEOMETRIA WYKREŚLNA, ŚWIDOŚLIWKA, DZIAŁ, KWASJA, KOŹLAK, FERMAN, BRYTFANNA, PION ŻYROSKOPOWY, KAMIKADZE, ŚCISKACZ, WIELOKROTNOŚĆ, GŁOWA KOŚCIOŁA, KLON, BAŁKAŃSKOŚĆ, ANTYPKA, DWUDZIESTY DRUGI, RUCHY TEKTONICZNE, OWRZODZENIE, MIEJSCE ŚWIĘTE, WYTWÓR, FLAUSZ, DZ, ORKAN, BLUZA, ZAPARZACZ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ANTYBIOZA, NAROST, PRZĘDZIWO, ZELZATE, SZYCH, REGLAN, STACJA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, DYFERENCJACJA, EDYCJA, LEKARZ DENTYSTA, OBRĘCZ, RÓŻA SKALNA, PARTYCYPACJA, WYŚCIGI, KOMORA NABOJOWA, ZAMIANA, BROSZURKA, ANTYCYPACJA, HEMATOFAGIA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, OTRUCIE, TEST, OCZKO, UNIA, SUBSTANTYWNOŚĆ, WYSZUKIWARKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, DRUHNA, KOMORA WULKANICZNA, RYPS, BAMBERG, OSCYLATOR, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, DOBRO INWESTYCYJNE, STÓJKA, RURA ODPŁYWOWA, DRĄGAL, ŁOŻYSKO OSIOWE, PŁYWACZEK, RESTART, NONSENS, ENTEROKOK, HIPOSTAZA, PATRON, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ZAKON KLERYCKI, WASABI, GŁUPSTWO, WYRWA, AGROWŁÓKNINA, ZŁOTA KLATKA, SIAD, FORPOCZTA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MEBLOWÓZ, POZYCJA TESTOWA, KLIPER, DELEGOWANY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, BATALIA, SPŁUKIWACZ, NASKÓREK, SZTURMAK, OKARYNA, OSŁONA, ANTAŁEK, PRZECIWSTAWIENIE, TAO, RADA, ?PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZIOM płaszczyzna prostopadła do kierunku działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZIOM
płaszczyzna prostopadła do kierunku działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu (na 6 lit.).

Oprócz PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PŁASZCZYZNA PROSTOPADŁA DO KIERUNKU DZIAŁANIA SIŁY CIĘŻKOŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB W JEJ POBLIŻU. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast