JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOPOLIT to:

jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku dołowi (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.726

ROZBIERANKA, ANONEK, SNIFFER, TELOM, BUDOWACZ, LABIRYNT, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, OPUSZCZENIE, ZASADA MACHA, ORCZYK, BECZKA BEZ DNA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BEZ, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, GE'EZ, BASKIJKA, DYSPOZYTOR, BIODOSTĘPNOŚĆ, HACZEK, BIEGUN, ODŻYWIANIE, KREDYT PREFERENCYJNY, MYKOHETEROTROF, MIASTOWOŚĆ, DZATAKI, RÓJKA, INTENCJONALIZM, WĄTŁOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KOŁOWIEC, RYBITWA OKOPCONA, SURFAKTANT, KANCLERZ FEDERALNY, DAO, IRONICZNOŚĆ, SIEĆ MNIEJSZA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, BAKTERIE METANOGENICZNE, POLICJA SĄDOWA, RÓŻA, ŚREDNIACTWO, CUDZOŁOŻNOŚĆ, TAMILSKI, NIEWOLNIK, POLITYKA ENERGETYCZNA, METAL KOLOROWY, JASTRZĘBIE OKO, TENREK, SYSTEM REPARTYCYJNY, BIERKI, POWAGA, WĘZEŁ KOLEJOWY, ZGREDEK, AMALAKA, KOŃCÓWKA, STRZELANINA, MORALNOŚĆ, LICO, KOEDUKACYJNOŚĆ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, CHOMIK AZERSKI, PRZEDSCENIE, POWŁOKA, REALGAR, PROFESJONALNOŚĆ, SATYRA, PRASA, WIEK MŁODZIEŃCZY, TYTUŁ HONOROWY, GZYMS, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, SEKWENSER, ŚREDNIOROLNY, BOOT, ODKRYTY SZACH, FORTE, REGRESJA LODOWCA, GÓWNIANOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, PRYMITYWNOŚĆ, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, PRZESTARZAŁOŚĆ, POZYCJA TRENDELENBURGA, ELEKTROFON, NACZYNIÓWKA, ILUZORYCZNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, POKOT, INICJATYWA PRYWATNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PROCES CHEMICZNY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, PATRONKA, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, DODATEK BRANŻOWY, SEMIOZA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, IDEALISTKA, TEMAT FLEKSYJNY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, CHŁOPIEC, PODPORA, CZAS TERAŹNIEJSZY, CHROPOWATOŚĆ, PRZYSWAJANIE, PLEBEJUSZ, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, PODGŁÓWEK, WIERZCHNICA, SYNDROM, POTERNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PASEK, LOTNICTWO, WINIFIKACJA, LODÓWKA, KAPLERZ, GIPSORYT, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, NIESTEROWNOŚĆ, KOMÓRECZKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, OPILSTWO, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ARCHITRAW, KOMORA NABOJOWA, EKSPERTKA, PRZYMIOTNIK, GADATLIWOŚĆ, MERZYK GROBLOWY, CZAS, PASSIVUM, KĄT TRÓJŚCIENNY, ZADZIORNOŚĆ, GLADIUS, KAPUSTA PASTEWNA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MOSTEK TERMICZNY, TAUTOCHRONA, BIOMETRIA, SUPERTOSKAN, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KOREK TOPLIWY, TĘTNICA SKRONIOWA, ZAPISOBIERCA, KUFA, KIERKI, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, ŻABA RYŻOWA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, PLEJADY, PACHNOTKA UPRAWNA, FAWORYT, AMPUŁKA, MINÓG JAPOŃSKI, TRAKEN, POCISK NADKALIBROWY, GETRY, ARTROLEPTY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, SEKCJA ZWŁOK, REKIN, LAGUNA, REGIONALISTA, RAMKA, DOGMAT, CHIP, WYŚMIENITOŚĆ, TRANSAKCJA WIĄZANA, JAZ ZASTAWKOWY, SAMORZUTNOŚĆ, KOSOGON, NAPASTNICZKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, BRYLANT, SREBRNA PAPROĆ, MIĘSO RYBY, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, RZUT RÓWNOLEGŁY, NIEKLAROWNOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, PRĘDKOŚĆ, CALYPSO, FABULARYZACJA, TRZECI ZAKON, RETROGRADACJA, MÓZG, ŚMIERDZIEL, SYMETRALNA, AUTSAJDER, HURTNICA WSTYDLIWA, ZAGRANICZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, DEMONSTRACJA, GŁOWA RODZINY, ANTYKLINA, AMFIBIJNOŚĆ, INTERIOR, STRAJK JAPOŃSKI, OBŁO, KANAŁ BURZOWY, ZALEŻNOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, TEMPERATURA, POGONIEC, ŚRODEK, WARSTWA JASNA, KESON, NAWĘGLANIE, PALOLO, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, BEZ, WIĄZADŁO, DELIBERACJA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, UPRZEDMIOTOWIENIE, DEGENERACJA, MECH JAWAJSKI, WLAN, TELEWIZJA, BEZCHMURNOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY, WIRTUOZERIA, KRYZA, PANSEKSUALIZM, MAŁOPOLSKA, IMITACJA, UTYLITARNOŚĆ, KONDYGNACJA, MUSZLA, SZYPUŁKA, WIDMO, MATERIALISTA, RZEP, NIEWYRAŹNOŚĆ, BLOK, ŚRÓDNERCZE, RADYKALNOŚĆ, PÓŁCHÓR, MINERAŁ SIARCZKOWY, SPLOT ODBYTNICZY, NARCIARSTWO NORWESKIE, CIAŁO STAŁE, RYSUNKI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ABSURDALNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, ŁADNY GIPS, MARCOWY DOCENT, GEJOSTWO, FUTBOL AMERYKAŃSKI, AMATOR, ANONIMOWOŚĆ, GARDZIEL, TEATR, ROZETKA, GODZ, PRODUKCJA PIERWOTNA, ŁYSIENIE POSPOLITE, STERYLIZACJA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, JĘZYK SPUSTOWY, CHÓW WSOBNY, WIELOŚCIAN FOREMNY, DYMINUCJA CHROMATYNY, LOKACJA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, SZCZĘKA, NAGOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, WYCZERPYWALNOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, PERKOLACJA, BEZDOTYKOWIEC, NAZWA PUSTA, FLAMBIROWANIE, KARON, PROŚCIUCH, LEASING OPERACYJNY, ODCINEK, STRYJ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, BAGATELA, MDŁOŚĆ, NÓW, BIELMO, PAS, TERAPIA SYSTEMOWA, UDO, EGZAMIN, PRZYCZYNEK, SILNIK BENZYNOWY, LUFA, WOSKOWATOŚĆ, ?CZARNA KAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOPOLIT jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku dołowi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOPOLIT
jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku dołowi (na 7 lit.).

Oprócz JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU DOŁOWI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x