PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLICA to:

płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABLICA

TABLICA to:

tabela zawierająca uproszczony spis czegoś, np. tablica Mendelejewa (na 7 lit.)TABLICA to:

płaszczyzna znajdująca się w klasie lekcyjnej lub wykładowej, służąca do tego, by ktoś po niej pisał (na 7 lit.)TABLICA to:

kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne (na 7 lit.)TABLICA to:

w leśnictwie - najmniejsza jednostka uformowana z pni w celu spławu drewna (na 7 lit.)TABLICA to:

układ przyrządów i wskaźników, np. w samochodzie (na 7 lit.)TABLICA to:

jeden z elementów boiska koszykarskiego, na którym jest kosz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.815

METR KWADRATOWY, KOZŁOWANIE, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, SILNIK PRZELOTOWY, MACIERZ NILPOTENTNA, KOMA, PIERÓG, CHOROBA KAWASAKI, KRAKUSKA, DESZCZOWOŚĆ, SIODŁO, RYKSZARZ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, GUARANA, STACJA, POKARM, PĄCZEK, WRZASKLIWOŚĆ, KUBEŁ, WYROŚL, SZWAGROSTWO, BŁONA, WINA KWALIFIKOWANA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, MARKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MIRAKL, LOTOKOT FILIPIŃSKI, KLASTER REGIONALNY, EMBARGO, KONFEDERACJA KANADY, LEGOWISKO, ILOCZAS, MARIO, CZAS, BLIŹNIAK, LICZBA NIEWYMIERNA, BARWICZKA, FLAGSZTOK, UNISTOR, KOSZT, KAPLICA, ZALEŻNOŚĆ, OBUDOWA, MAŁPA, WIZJONER, NARWALOWATE, OBRÓT PODATKOWY, ANGIELSKI, WĄTPLIWOŚĆ, TRYPTYK, HAMULEC CIĘGNOWY, ANTYPKA, DURANGO, MELODIA, HYDROFIT, DOBIEG, SERWER WIDEO, PINAKIEL, ŻEBERKA, RZEKOTKA WIELKA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, LOT, KORMORAN PLAMISTY, AUTOMOBILKLUB, MĘTNOŚĆ, GAPA, MONK, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, GŁĄBIK, KOLBA, PIĘTRO, CHRANCUSKI, SERWETECZKA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, ŹRÓDŁO POLA, CHWAST, DZIURAWKA, TERYNA, BRUK, GRUPA RYZYKA, CENOBIORCA, KARA ŁĄCZNA, SŁODKOŚĆ, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, MIESIĄC, OPERA, HOT DOG, POPELINA, WIRGINIA, DYSKRYMINACJA CENOWA, JAD PSZCZELI, FILAKTERIA, DZIESIĄTKA, LUDZKIE ZOO, DOSADNOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, WIEK ZGODY, KLAUSTROFOBIA, KOMUNIKACJA, TRĄBA POWIETRZNA, WPIERDZIEL, AZOLLA KAROLIŃSKA, INTEGRACJA PIONOWA, NACZYNIE, PODATEK EKOLOGICZNY, CELOWNICA, CUDZOŚĆ, ŁAMANIE, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, GRZYB ZŁOTAWY, RADIOSYGNAŁ, PILATES, WERANDA, LAWINA GRUZOWA, ROWER, INTERNAT, NACISK, RIGAUDON, EKOLOGISTYKA, NIEMIECKOŚĆ, SZACHY 960, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ŻEGLUGA, PIESZCZOCH, KASETOWIEC, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PRZECIER, ŁYSIENIE, TAKIFUGU, SEMAFOR, NUDYSTKA, ANALIZA, NAKŁADKA, PRZERYWACZ BLOKADY, ZWIĄZEK RZĄDU, METODA ODCHYLEŃ, EPIZOOTIA, MANCA, LANCASHIRE, ZBIORNIK, ANTOWIE, TIURMA, BLACKOUT, KOSMOGONIA, ZWIERZĘTA KOPALNE, HULAJDUSZA, SKÓRA, KĄTOWNIK, PLEŚŃ, NEUROPROTEKCJA, MALARSTWO MINIATUROWE, ZAMEK, ŁĄCZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, JER TWARDY, UWAŻNOŚĆ, RADA, CZARNY LUD, WINIARZ, NIEOKRZESANIEC, GRUCZOŁ MLECZNY, CIĄGNIK SIODŁOWY, SERWETKA, FLAMBIROWANIE, KSYLOGRAFIA, WZORNIK, PYSZCZEK, ABLACJA, GRZYB MAŚLAK, LOKAJSTWO, SKANER, POWIERZCHNIA NOŚNA, MALFORMACJA MACICY, UKROP, LÓD MARTWY, WARSTWA, NAZWA ZBIOROWA, BITNIA, ASPOŁECZNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, POSTING, MOCZ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KREMÓWKA, NIEUCZCIWOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, START, DWÓJKA, POLOWANIE, MAKAK MAGOT, ŻUREK, BASENIK, ORMIAŃSKI, KOTWICOWISKO, BAKAS, ZAKŁADNIK, DZIECINNOŚĆ, CHROMBUCYL, DEKIELEK, DESIGN, SPALINY, TRANSKRYPCJA, SCHRONIENIE, KUPEREK, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, STOPIEŃ CELSJUSZA, KIERAT, ODWODORNIENIE, FOREMAN, BEZSIŁA, KRĘG, KASATA, BYLICA POLNA, SYMBOLICZNOŚĆ, NAPRĘŻACZ, AUSZPIK, NIEWYRAŹNOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, BOCZNICA, SZYSZKA, ABSZTYFIKANT, WOLANIE, WOTUM, WNĘKA, SEMIGRAFIKA, NEMI, CZĘŚĆ ZAMIENNA, GRAF PLANARNY, SAMOGŁOSKA OTWARTA, WOJNA, ASPIRACJA, POLIANDRIA, JEDNOSTKA ALOKACJI, NOC, PERIOD, PEGMATYT, OGNISKO, GOŹDZIENIEC, MADZIARKA, SEKSTET, AKCJA IMIENNA, KSIĄŻKOWOŚĆ, MŁAK, RĘKA BOSKA, SILNIK INDUKCYJNY, TAMARYND, MIGRACJA, KREACJONIZM, HURTNICA PODOBNA, BIOLIT, PRZENOŚNOŚĆ, OŚZIEMI, EKSPERYMENT KLINICZNY, DELUWIUM, CIĘŻKI SPRZĘT, WYLOT, SUBDOMENA, WIĄZANIE, KATALIZA, PRACE, TEATR, OMIEG SERCOWATY, POWIEŚĆ FANTASY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, CIEKAWSKOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MARAZM, POŚLEDNIOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, REOFILE, KSIĘŻULEK, NIEOSTROŚĆ, PRZEDSZKOLE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BAZYLIKA MNIEJSZA, SATYNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KOMIN, DOMINANTA, SMOLUCH, UMOWA KOMPENSACYJNA, KOŚĆ GUZICZNA, DZWONNICA, ODBŁYŚNIK, TANGO, ZNAMIĘ BECKERA, TRANZYSTOR, GENE, GLORIA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, TĘCZA, PODSKOK, INTELEKTUALIZM, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, PULPA, ANTYKWARIAT, ?COLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABLICA płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLICA
płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.).

Oprócz PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x