PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLICA to:

płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABLICA

TABLICA to:

tabela zawierająca uproszczony spis czegoś, np. tablica Mendelejewa (na 7 lit.)TABLICA to:

płaszczyzna znajdująca się w klasie lekcyjnej lub wykładowej, służąca do tego, by ktoś po niej pisał (na 7 lit.)TABLICA to:

kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne (na 7 lit.)TABLICA to:

w leśnictwie - najmniejsza jednostka uformowana z pni w celu spławu drewna (na 7 lit.)TABLICA to:

układ przyrządów i wskaźników, np. w samochodzie (na 7 lit.)TABLICA to:

jeden z elementów boiska koszykarskiego, na którym jest kosz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.815

KOMIS, ASFODEL, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, BŁONICA KRTANI, GRÓDŹ, WŚCIBSKOŚĆ, KONTRABANDA, SKALAR, OKRĘT SZPITALNY, PUSZCZA, BAMBUS, SZACHY FISCHERA, PATRON, DYNAMIKA, BEKA, MAGNES, PÓŁCIEŃ, GŁUPTAS, CUGANT, TERAPIA SZOKOWA, SARATI, STACJA OBSŁUGIWANA, PEDOFILIA, DEBILNOŚĆ, KOLONIA, AWANGARDA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, SYFON, NAPĘD, TYMPANON, EMBRIOGENEZA, NIELOTNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, PRZEPRÓCHA, ANTYKONCEPCJA, RZECZ PRZYSZŁA, SZKAPLERZ, WYPEŁNIENIE, ZAJĄCZEK, IDENTYFIKACJA, DOŻYWOCIE, WYCHOWAWCZYNI, BYLICA POLNA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, TIURMA, FIŚ, KARŁĄTKOWATE, NEUTRALIZACJA, RACJONAŁ, OBÓZ, GOUDA, ZNAKI, SAMOGŁOSKA PŁASKA, MAŚLANY RYNEK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, MECENAS, PRZEWÓD, ERPEG, DOBRODUSZNOŚĆ, PIEROŻEK, DOBÓR SZTUCZNY, UDERZENIE, PODKŁADKA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, PAMIĘĆ, PLENNOŚĆ, CHESTER, FIRMAMENT, DZIAŁ WÓD, PRZEKLEŃSTWO, BADYL, SZYK PRZESTAWNY, MLECZAK, BŁYSZCZYK, KONCENTRAT, WRZÓD WENERYCZNY, RZĄD, KOSZTORYS INWESTORSKI, ARABSKI, BRUTALNOŚĆ, SYNTETYK, KOPYTO, OJCIEC CHRZESTNY, MODRASZEK BAGNICZEK, GRÓB SKRZYNKOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POŁĄCZENIE CIERNE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KONTENER, MAŁY PALEC, KARRUKA, TYGIEL, FORMA, POCIĄG, GEOMETRIA AFINICZNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRZEWÓD, CZÓŁNO, HANZA, NEMI, ELOPSOPODOBNE, TEMPERATURA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BEZCZYNNOŚĆ, POTRZEBUJĄCA, WCINKA, ŚCIANKA, NISZA, CZEK IMIENNY, SKARANIE BOSKIE, SEKSUOLOGIA, FRAKCJA, CYNKOTYPIA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, PLUGAWOŚĆ, SALWA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PODSADNIK KULISTY, IMPORT RÓWNOLEGŁY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, ŚWIADECTWO SZKOLNE, MSZA PONTYFIKALNA, PERFUMKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, TUBULOPATIA, BAJADERA, GÓRA PODWODNA, GONITWA PŁOTOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PŁONNOŚĆ, IMPREZA TURYSTYCZNA, KACZKA KRAKWA, ELTON, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DOBRO LUKSUSOWE, HIGIENISTKA, MATOŁEK, LIST OTWARTY, EMIRAT, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, STRUKTURA HOLDINGOWA, SIOSTRZYCZKA, KRWAWNIK, CHAMEFIT, DIADOCHIA, STAN STACJONARNY, DOM POSELSKI, ŁUPEK MARGLISTY, MADZIARSKI, ELIMINACJA, TEREN ZAMKNIĘTY, WYROSTEK FILTRACYJNY, TRACICIEL, ŚLUB, POTENCJA, SUBTELNOŚĆ, BOJKA, KRYTERIUM CAŁKOWE, WALUTA MIĘKKA, ODDZIAŁYWANIE, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KOPARKA CHWYTAKOWA, ADRES PAMIĘCI, ŁAZĘGA, PIERDU PIERDU, AUTSAJDER, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ORBITAL, CZARNA ROBOTA, PROGRAM, WIR PYŁOWY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, STOŻAR, CZARNY PUNKT, POWSZELATKOWATE, NATRYSK, CIEŃ, OUTSIDER, UROJENIE KSOBNE, LOGOGRAM, SĄD POLOWY, KLASYFIKACJA ABC, WSKRZESICIEL, ANTYCYPACJA, WYZWOLICIEL, BEAN, SZYK, OBRÓŻKA, PROROK, NEK, ZWORKA, VOTUM, TWIERDZENIE REESA, HERMETYCZNOŚĆ, TOPIK, KATASTROFISTA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, WYWROTKA, PRÓBNIK, AUREOLA, KUMULACJA, ŁUG, OGÓR, DESPOTYZM, ROZSZCZEP, AZOLLA KAROLIŃSKA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, KONFRONTACJA, DOSTAWCA, ALTERNATYWA, STOŻEK WULKANICZNY, EKRAN, FEMINIZM, SKÓROSKRZYDŁE, FUNKCJA SCHODKOWA, DEKLARACJA, ZIELONE, ŚWIETLIK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, SILNIK, ILOCZAS, GAIRDNER, BROWAR, AMBRAZURA, PRZEDWIOŚNIE, HAK, GRZEBIEŃ, WYWÓD, PASTERSKOŚĆ, CELTA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, MAY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, POEMAT OPISOWY, AEROZOL, GRUPA ABELOWA WOLNA, PRZETYKANIE, ŚWIATŁO KOTWICZNE, PANTOFAG, PYZA, FUJIAN, OBIEKT, ZAJĘCIE, TANDEM, JEZIORO DRUMLINOWE, NADLOTKA, PRZEGRUPOWANIE, LIST GOŃCZY, MINA MORSKA, DROGA KRAJOWA, PASIERB, GŁADŹ TYNKOWA, USTERKA, PASYWIZM, ZEROWOŚĆ, BUT, JASKÓŁKA, MALAJALAM, STANOWISKO, GŁADŹ, TURMA, EMANACJA, POKRYCIE, STROIK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, FLAWONOID, ZARAZA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, DZIESIĄTY, ZAPORA WODNA, CYPRYSIK GROSZKOWY, LEW SALONOWY, ŻARTOWNIŚ, JĘZYK CHIŃSKI, NANSUK, EMISJA, ZBIÓR BERNSTEINA, PROTOTYPOWOŚĆ, SKUBANIEC, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, WIDZOWNIA, OKRUCH SKALNY, BANNER, OBRĘCZ, IZOMER, RAMA, WIRUS, ZAŁOGANT, BEZINTERESOWNOŚĆ, PC, CIAŁO OBCE, PŁASZCZKA NAGA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, OSTROŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, NOWA KLASYCZNA, TUBA, ?KORPORACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABLICA płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLICA
płaska powierzchnia, na której umieszczana jest informacja o czymś w postaci znaków pisanych, rytych, rysowanych lub do której można przyczepić karteczki z wiadomościami (na 7 lit.).

Oprócz PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PŁASKA POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ UMIESZCZANA JEST INFORMACJA O CZYMŚ W POSTACI ZNAKÓW PISANYCH, RYTYCH, RYSOWANYCH LUB DO KTÓREJ MOŻNA PRZYCZEPIĆ KARTECZKI Z WIADOMOŚCIAMI. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast