TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZDOBA to:

to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 6 lit.)OZDOBNIK to:

to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 8 lit.)UPIĘKSZENIE to:

to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZDOBA

OZDOBA to:

to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 6 lit.)OZDOBA to:

to, co przynosi dumę swym pięknem, coś, czego prymarną funkcją (powodem istnienia) nie jest estetyka, lecz może być uważane za (rozważane jako) przymiot (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.469

KONDOR KRÓLEWSKI, MARUNA NADMORSKA, CYRKUMFLEKS, KONSTYTUCJA, KWASOWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WRAK, PSIARKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, TELEWIZJA HD, GEEZ, JĘZYK GYYZ, SOCZEWKA, LUGIER, KODON NONSENSOWNY, CEWKA, OSZAST, CZUŁOŚĆ, PANEK, RADIOECHO, WYBITNOŚĆ, COŚ, REDEMPTORYSTA, MODRASZEK BLADY, SYSTEM REPARTYCYJNY, DWUKROTNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, PRZEKAZ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, GRAFIKA, DING, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SUCHAREK, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, WÓZ KEMPINGOWY, BOŻEK, KLIMAT STEPOWY, ASPIRYNA, OUDRY, NORMA KOLIZYJNA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MAŁODUSZNOŚĆ, ZASADA KOMPOZYCYJNA, MIŚ, WYROŚLE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ADVOCATUS DIABOLI, PODSTAWA, BISOPROLOL, ZGREDEK, ALLEN, MOPEK, PACZKA, RYCZAŁT, RZECZ, KROWIAK, POTENCJA, POWYWRACANIE, IDEALIZACJA, ULEGŁOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, PROSZEK DO PIECZENIA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, WZW G, GEOMETRYCZNOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, NIEPOBOŻNOŚĆ, GASTONIA, PIANA, REKINEK PSI, JUDASZ, TRIANGULACJA, KWAS AZOTOWY, DWORNOŚĆ, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ŻYWIENIE, HYPOSTYL, MIKROSKOP OPTYCZNY, PŁATNIK SKŁADEK, HIPOKRYTA, PIJUS, LISTEK, GADACZ, GÓGLE, URZECZOWIENIE, UŁAMEK PROSTY, WYBITNOŚĆ, SARNA, SAKSOŃSKI, NAIWNOŚĆ, WŁADZA USTAWODAWCZA, PODDAŃCZOŚĆ, ORDYNUS, BATALION RADIOTECHNICZNY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, KOZERA, ROZWAŻNOŚĆ, UPOJNOŚĆ, WYCZUWALNOŚĆ, STAWKA AWANSOWA, ŚWIADKOWA, CZERECHA, LOK AGNESI, OKRĘT LOTNICZY, TWARDY OŁÓWEK, BEZINTERESOWNOŚĆ, WŁÓKNO, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, PSI GRZYB, PASKUDZTWO, TRIAL, SUPERPRZEBÓJ, KARMIDŁO, STRUKTURA HOLDINGOWA, CHWOŚCIK BURAKOWY, DIODKA, POMPA ŁYDKOWA, BRUTALNOŚĆ, PAŹDZIOR, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DOKUMENT, GALERIA SŁAWY, KARLIK WIĘKSZY, KASA CHORYCH, TWIERDZENIE REESA, DECYZJA OPTYMALNA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, GLINIASTOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, TRUSIA, HELIOFIZYKA, CYWILNOŚĆ, FIZYKA WIELKICH ENERGII, WINO LIKIEROWE, BIAŁKO, RATING, CZYTANKA, WIGILIA, MEDYCYNA PRACY, MĄTEWKA, ZAKWAS, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, TERMIN PREKLUZYJNY, WSZECHMOCNOŚĆ, PRZYCZYNEK, STRZĘP LUDZKI, GWARANCJA, NASOSZNIKOWATE, FUNKCJONALIZM, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, SZAROTA BŁOTNA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PRONIEMIECKOŚĆ, NERCZAN, TELEFON, MIMBAR, LICZEBNIK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, EKSPERT, PODSZEWKA, CZIP, NALTREKSON, COSINUS, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PLURALIZM, TRENING, ŻAŁOBA, POWIETRZNOŚĆ, ZBROJA BIAŁA, MIERNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, FILM S-F, NIEUNIKNIONOŚĆ, MISJOLOGIA, DELEGACYJKA, MASTYGONEMA, FIZYCZNOŚĆ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, ORONGO, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SYF, PSI GRZYB, STYLING, CYGARO, REALIZM FOTOGRAFICZNY, REKIN CHOCHLIK, NICPOŃ, MORALNOŚĆ, NIEPOJĘTOŚĆ, MUŁOWCOWATE, PRZESADNOŚĆ, POPYT PROPORCJONALNY, RĘBNIA ZUPEŁNA, NAGOŚĆ, SKRZYPŁOCZE, PRECEDENSOWOŚĆ, KOMPENSATOR, KOMIN PŁACOWY, OWOC ZBIOROWY, TKANKA MIĘKKA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, OSADA, PODZIEMIE, KOMPARYCJA, NAZWA PUSTA, CZYSTOŚĆ, WOREK, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, MEMBRANA, MARCHWIANE RĘCE, MAŚLANY RYNEK, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, ABRAZJA, ŁASKAWCA, SYRENI ŚPIEW, EUROCENT, TWIST, WELUR, BIOLOG MOLEKULARNY, ANTYRAKIETA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, WYGASZACZ, CHROMBUCYL, TRYLMA, PIKNIK, JEŁOP, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PODLEW, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TRYNITARYZM, OBSZAR GÓRNICZY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KRĄGLIK, WIECZNE PIÓRO, MNICH, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, ZAMKNIĘTOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, EKSPERYMENT KLINICZNY, WOLNOŚCIOWIEC, SZELMA, HARD CORE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KATASTER, GRZYB SITARZ, EGRETA, POLĘDWICA SOPOCKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, SASZETKA, NIEBYWAŁOŚĆ, ZDRADZIECTWO, SZLAK METABOLICZNY, BARWINEK POSPOLITY, MILICJA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, MASZT ANTENOWY, ŻÓŁTAK, EGZAMIN, NIERÓBKA CZARNIAWA, SZPIEG GOSPODARCZY, STŁUCZENIE, BUJOWISKO, GAMONIOWATOŚĆ, DONOŚNIK, ŁOTROSTWO, HIPOTEZA SUSLINA, GRZECZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, AKTYWNOŚĆ, GÓWNIANOŚĆ, ODCISK PALCA, ZŁOTE RUNO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DRZEWO KOSMICZNE, DUSIK, ZASADA DUALNOŚCI, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, MILCZĄCA ZGODA, BULLETIN BOARD SYSTEM, KONCERT ŻYCZEŃ, SZYBKOZŁĄCZE, SZPARNICOWATE, NOŚNIK DANYCH, DIABELSKOŚĆ, WERYFIKACJA, UKRZYWDZONY, NIEOSTROŚĆ, ETIUDA, GIDIA, ?WIDŁOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZDOBA to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 6 lit.)
OZDOBNIK to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 8 lit.)
UPIĘKSZENIE to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZDOBA
to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 6 lit.).
OZDOBNIK
to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 8 lit.).
UPIĘKSZENIE
to, czego funkcją jest ozdabianie, dodawanie waloru estetycznego (na 11 lit.).

Oprócz TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, CZEGO FUNKCJĄ JEST OZDABIANIE, DODAWANIE WALORU ESTETYCZNEGO. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast