CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)MAŁOSTKOWOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAŁODUSZNOŚĆ

MAŁODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)MAŁODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś nie bierze za coś odpowiedzialności; oportunizm i tchórzostwo (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.746

HOMARZEC, UNDEAD, MANIPULACYJNOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SZKARADZIEŃSTWO, KRYKIET, KORPORACYJNOŚĆ, CZYTANKA, DYNAMIKA, POWAGA, ŚCISŁOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, PARTIA, STRONNICTWO, SKUPOWANIE, GAZ ŁZAWIĄCY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, ZIOMEK, CZASOWNIK, KOWALNOŚĆ, FIZJONOMIKA, ŻYŁA, ORZESZEK ZIEMNY, DZIKOŚĆ, POKRZYWKA, MEA, FUNKCJONALIZM, ELIPSOIDA OBROTOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PIRYDOKSAL, CHOROWITOŚĆ, PRZESIEWACZ, TUŁÓW, NIEUSTANNOŚĆ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, SKOWYT, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, HAMULEC BĘBNOWY, NUTRIETY, SUPERWAJZOR, PODGRZEWACZ, DŁUGIE RĘCE, POBLISKOŚĆ, CHADECKOŚĆ, OUDRY, ANTYKLINA, KĘDZIERZAWKA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, RĘKAWEK, KACERSTWO, CUDZOŻYWNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, MITOSPOROWE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, MAKAK MAGOT, POGODNOŚĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, UTYLITARNOŚĆ, WIETRZNOŚĆ, AUTOKRATYZM, FATALIZM, APOTEOZA, LOTNOŚĆ, CLOWN, BUDKA LĘGOWA, GATUNEK INWAZYJNY, WROSTEK, TRAGIZM, SZKAPLERZ, LAMA, WYRAZISTOŚĆ, BREAKDANCE, HRABIĄTKO, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, GUGIEL, AGNOSTYCYZM, KOKS ODLEWNICZY, ŚLUB CYWILNY, KRETYŃSKOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ZAPALNOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, KOPULACJA, ZAKRES, KRATA ROZDZIELNA, PINGWIN MAŁY, PROCES NIEODWRACALNY, BRYŁKOWATOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, CIĘŻKOŚĆ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PROFESOREK, SKOMPROMITOWANY, STUPAJKA, PRACA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NACHALNOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, TOALETA, SZEŚCIAN, OSZCZĘDNIŚ, MIEJSCE SIEDZĄCE, ONELINER, SZABOTA, ALTANNIK LŚNIĄCY, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, RACJA, WITAMINA B6, ZNAMIENNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, WŁOSIEŃ, NAŚLADOWCZOŚĆ, PRZEWÓD PIERSIOWY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ŚWIECZKA, SAMOWOLNOŚĆ, KINEZJOLOGIA, OLSZÓWKA, ŁAPA, BUJOWISKO, MELODIA, DROGA, DWUKOLOROWOŚĆ, SŁODZIUTKI, GORZKOŚĆ, DOMEK, KABRIOLET, ZDZIADZIENIE, BURGER, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, OJCZYZNA, CZUŁOŚĆ, FLORA FIZJOLOGICZNA, BIRIANI, ZGNIŁOŚĆ, WICEMISTRZ, CORONET, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, REWOLUCJONISTA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, BIDET, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, ETAPOWOŚĆ, PRÓG BÓLU, HETEROATOM, KRUCHOŚĆ, SADOWNICTWO, CIEMNOTA, NIEPRAWOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ZBYTNIK, ZGNILIZNA DREWNA, WAŁ, GŁOWA, PROFESKA, PRASSAKI, KAPSYD, CZAPKA SPORTOWA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, MNOŻNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, ZWIERCIADŁO, TOKAMAK, ODJEMNA, POMROWICOWATE, KIESZEŃ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, TYTAN, ARESZT TYMCZASOWY, ZUPAK, TEKTONIKA, OMDLENIE, GŁOWA, KROK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SYLWETA, EMIGRACYJNOŚĆ, DÓŁ, NORMATYWISTA, FAJNOŚĆ, CZERECHA, MONGOLOID, NIERUCHLIWOŚĆ, STREFA NIEBEZPIECZNA, NIEDOROZWÓJ, ZAWODOWO CZYNNY, FIGURACJA HARMONICZNA, WBIEGNIĘCIE, TAKSIARA, OCZY SZEROKO OTWARTE, ZASADNOŚĆ, CIELĘCINKA, ZUCH, HIV, ANTYDEPRESANT, ROZMACH, KABANOS, GNUŚNOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, POETKA, AWANSCENA, LICZBA CHROMATYCZNA, LINKOMYCYNA, KAUKAZ, OŚWIECICIEL, DIODKA, KLISZKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, PIRAT, BLACHOWNIA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, INSTYTUCJONALNOŚĆ, ALIENACJA, MIASTOWOŚĆ, PURANA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, OWAL, LEW SALONOWY, UBOGOŚĆ, BOT, EKSPOZYCJA, JASNOŚĆ, LASONOGI, PORZĄDNOŚĆ, ROGATNIK, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, FREZARKA KOPIARKA, KORMORAN PLAMISTY, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, RONDELA, UPIERDLIWOŚĆ, OMNIPOTENCJA, UTRACJUSZ, NIEPOPULARNOŚĆ, GBUROWATOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, BONGOSY, MUNDSZTUK, POCHODZENIE, OKRĘŻNOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, MAGIEL, TWÓR, SPRAWNOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, SZWEDZKOŚĆ, RAJDÓWKA, KUSICIEL, JEZIORO ENDOREICZNE, NOOBEK, TUNEL, WIEŻA ZEGAROWA, QUEBECKI, OBLICZE, CHRUPKOŚĆ, RZECZ, REKIN PIASKOWY, TENIS, BANALNOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, MIENIE, SEGMENT, BEŁT, STAROŚWIECKOŚĆ, POSZKODOWANA, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PARAMETR JAKOŚCIOWY, MANDALA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, JUNKIER, PEŁNOMOCNICTWO, PIĘĆDZIESIĄTKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, POWER, DOJRZAŁOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, POSTNIK, ?MASŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁODUSZNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)
MAŁOSTKOWOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁODUSZNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.).
MAŁOSTKOWOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST NIEWYBACZAJĄCY, CHOWA URAZĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x