KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZMÓWCA to:

ktoś, kto z kimś rozmawia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.340

SKARGA, SŁAWA, SKARB, TUZ, MAŁODUSZNOŚĆ, UPARTOŚĆ, PRZYDUPAS, POSEŁ, SZEF, CHŁOPSKI FILOZOF, NAKIEROWANIE SIĘ, DRAPIEŻNOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, POWAGA, MIEJSCE, NIEGUSTOWNOŚĆ, KWATERUNEK, CHRZEST, WÓDZ, DROGA, SENTYMENT, STRZAŁA, PRACOHOLIK, PICOWNIK, PASKUDNIK, FRAKCJONISTA, PODDANY, GBUROWATOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, URAZ, RÓWIEŚNICZKA, KALUMNIATOR, NIEROZWAŻNOŚĆ, WAZELINIARZ, BEZSIŁA, MISIACZEK, BEZPARDONOWOŚĆ, SZUM, PERWERSJA, BRUDAS, ZIOMEK, CIEKAWOŚĆ, KLUSKA, NIESZLACHETNOŚĆ, BENEFICJENT, TEŚCIK, SIEDEMDZIESIĄTKA, DROBNICA, EKSTERN, NIEOKRZESANIEC, ZBOCZENIEC, ZAJĘCIE, PASIBRZUCH, BUDZICIEL, WSPÓŁCIERPIĄCY, PRZECINACZ, DACH NAD GŁOWĄ, PRYMAT, BIEGANINA, ANONIMAT, KONTROLA, SADYSTYCZNOŚĆ, ROSŁOŚĆ, TOWARZYSTWO, NIETAKTOWNOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, RADOSNOŚĆ, ZWIERZCHNIK, AGRESYWNOŚĆ, ZWODNIK, WYWÓD, PRYMITYWNOŚĆ, AKOLITA, JEDENASTKA, WBIEG, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, PROROK, CZUŁOŚĆ, MAŁOLETNIOŚĆ, BICIE CZOŁEM, URODNOŚĆ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, PORA, KOLEŻANKA PO FACHU, PUPIL, PRĘDKOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, SPADOCHRONIARZ, MISJA, ZDZIADZIENIE, WSPÓŁTWÓRCZYNI, FANTAZJA, RELIKWIA, OPARCIE, WYPIERDEK MAMUTA, WŁASNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, KRWIOPIJCA, TOWARZYSZ NIEDOLI, NIEOBLICZALNOŚĆ, STAN PSYCHICZNY, SZORSTKOŚĆ, NIKT, UNIŻONOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, TOLERASTIA, KOLEGA PO FACHU, WPIERDZIEL, STANOWISKO, POPRAWIACZ, ADMINISTRATOR, BRZYDAL, NAPŁYW, KOMPETENCJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, POPRZECZKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, KTOŚ TRZECI, NIEDYSPONOWANIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, IKS, GRUBA RYBA, WIZYTÓWKA, ZAZDROŚĆ, TOWARZYSZKA BRONI, MISTRZU, HETKA-PĘTELKA, POPELINA, AKTYWNOŚĆ, WOTUM ZAUFANIA, PASEK, WPIERDOL, PEDAŁOWICZ, MIARA, KSIĄŻĘCOŚĆ, POZORANT, CIENKA SKÓRA, BLISCY, SZCZUR, WYSŁANIEC, LITOŚCIWOŚĆ, TRZYNASTKA, SUPERVISOR, NIEPRZYZWOITOŚĆ, RYCERSKOŚĆ, PARTNERKA, PATRONAT, ULEGŁOŚĆ, RĘCZNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, DRUCIARZ, BRZYDAL, ROZDŹWIĘK, PŁATNIK, KASŁANIE, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, PYRKONOWIEC, KORTOWY, WPIERDZIEL, WIESZCZ, PROFESJA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PERYPATETYK, SŁUŻALCZOŚĆ, SZKARADA, PANI, BACKGROUND, FANPEJDŻ, SIEWCA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, TRÓJKA, DZIEDZIC, CHRZCICIEL, NAMYSŁ, ZESTRZAŁ, PSEUDOARTYSTA, MALARZ, SKARANIE BOSKIE, NIEDBAŁOŚĆ, WŁAŚCICIEL, OSADŹCA, JAZDA, WSPÓŁKIEROWNIK, KORUPTOR, BATY, PŁOMIEŃ, RÓWNIACZKA, PRZEWODNICZĄCY, POUFAŁOŚĆ, DEBILNOŚĆ, HUNCWOT, MISZCZU, WSPÓŁZIEMIANIN, SZCZODROBLIWOŚĆ, POMOCNIK, NIEPRZYJEMNOŚĆ, POCZUCIE HUMORU, ZACHOWAWCZOŚĆ, NICPOŃ, KOGNATKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, FAWORYT, CZARODZIEJ, LOKATOR, MOŁOJEC, WYRZEKANIE, FIGLARNOŚĆ, OSOBISTOŚĆ, ŹDZIERSTWO, ZDRADA, NIEUŁOMEK, NIEPRZYJEMNOŚĆ, IMPERTYNENCKOŚĆ, MAŁOLETNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, DIABEŁ, INSYNUATOR, CICHA WODA, METRYKA, PRZYJACIEL DOMU, BOGACTWO, ROZTERKA, FIZJOGNOMIA, NIEUPRZEJMOŚĆ, PIĘTNASTKA, KONIK, PŁOMYK, NIEPOKALANOŚĆ, SMYCZ, GAMEPLAY, ŻAKOSTWO, FUNDA, ZNIKNIĘCIE, WSPÓŁĆWICZĄCY, NAUCZYCIEL, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZŁOTO, WIRTUOZOSTWO, WYGNANIEC, GIEROJ, MASOŃSKOŚĆ, WIELKODUSZNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, WYŻSZOŚĆ, UDZIAŁ, PASJA, MODELARZ, DWÓJKA, WYRZUT SUMIENIA, PÓŁTRUP, GRATULANT, SZELMA, DYFERENCJA, FIGHTER, UZDROWICIEL, NIKCZEMNOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, UBOGOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, POSTANOWIENIE, LISEK, WSZECHWŁADNOŚĆ, PRZEŚMIECHY, HEGEMONICZNOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, NIELETNIOŚĆ, DESKOROLKOWIEC, WYBURZENIE, DOWN, IZOLACJA, RASOWOŚĆ, WIBROAKUSTYK, PRZYRODNIA SIOSTRA, WIOCHMEN, NIEDELIKATNOŚĆ, SZCZEPICIEL, GROMOWŁADCA, GARDEROBA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, ZWOLNIENIE, MIENIE, OSCHŁOŚĆ, KOLOROWY, ZNAKOMITOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, POLEMIZATOR, WSPÓLNIK, POPARCIE, RAJZA, BEZGUŚCIE, WYJĄTEK, ROZTROPEK, ZNAKOMITOŚĆ, ?HEJT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZMÓWCA ktoś, kto z kimś rozmawia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZMÓWCA
ktoś, kto z kimś rozmawia (na 8 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KTOŚ, KTO Z KIMŚ ROZMAWIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x