PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRZEST to:

przenośnie: sytuacja, w której ktoś lub coś może się sprawdzić, wypróbować, dowieść swej wartości, nabrać szlifów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRZEST

CHRZEST to:

w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie Jezusa Chrystusa, polegający na obmyciu wodą, któremu towarzyszy słowo (na 7 lit.)CHRZEST to:

wydarzenie towarzysko-religijne, podczas którego ktoś jest chrzczony, przyjmowany do chrześcijańskiej wspólnoty wiernych i zostaje mu nadane imię (na 7 lit.)CHRZEST to:

uroczystość oddania czegoś nowego do użytku, zwłaszcza, gdy takiemu hucznemu świętowaniu towarzyszy poświęcenie obiektu przez księdza (na 7 lit.)CHRZEST to:

jeden z chrześcijańskich sakramentów; nadanie imienia (na 7 lit.)CHRZEST to:

Polski - w 966 r. (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.714

PODPORA, SKANDYNAWISTA, MIKOLOGIA, DRUGIE DNO, CYNKOTYPIA, KOS, MINERALIZACJA, OWCA FRYZYJSKA, STROIK, WYPADEK PRZY PRACY, PRINSEPIA CHIŃSKA, ESKORTA, ZROŚLAK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, LAMINAT, ZANIECZYSZCZENIE, FENETYKA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, GŁUPEK, SCENERIA, KORONKA BRABANCKA, AZOLLA PAPROTKOWA, CZESZCZYZNA, OPŁATA STOSUNKOWA, WYWIAD, JEFFRIES, LUSTRO, REKUPERATOR CIEPŁA, GŁOWA PAŃSTWA, PRAWO TALIONU, SERBISTYKA, PIĘĆSETKA, FUNKCJANA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, BELKA, FIŻON, ORGANDYNA, BENEFICJENT, KLAKSON RĘCZNY, SMOLT, PRINCESKA, PIĘTNASTKA, MINIMALIZM, ZAPORA WODNA, DESEREK, BOCZNIAK, EWANGELIA, GRUPA TORSYJNA, DELATOR, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RÓJ, REAKCJA SPRAWCZA, ŚWINIARKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, BIURO MATRYMONIALNE, POPĘDLIWOŚĆ, PLICHTA, OWOC, GLINOKRZEMIAN, BONITO, OPRAWA, ALT, FIRMAMENT, TERRARYSTA, ZŁAD, PIERWSZOROCZNY, BYDLĘCTWO, DOBÓR GENETYCZNY, MULTIKULTURALIZM, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, PRZEPAD, LĘDŹWIE, SIEROTA, C, SAMOZAPALENIE SIĘ, CIEPLUCH, RAKI, KOMORA DEKOMPRESYJNA, BLOCZEK, STRUKTURALISTKA, BŁĘDNOŚĆ, PAZIOWATE, SAGAN, POLEWA, TEATR, BOKÓWKA, SKŁAD, KARL, STYL ARTYSTYCZNY, KOMPATYBILNOŚĆ, SASZETKA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KOŹLAREK, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ZERO, PRZECIWCIAŁO, KLUCZ KODOWY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ENERGETYKA WIATROWA, TRZECI PLAN, MAŁY PALEC, ORIENTACJA, WOREK, JOGURCIK, PIWO, OKREŚLNIK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CUDOTWÓR, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KUFEL, WRÓG, PODSTEROWNOŚĆ, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, NIEDŹWIEDNIK, AMEBA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KRĘG OBROTOWY, WAPNO, ANTYNATURALIZM, IRONIA ROMANTYCZNA, MAKARON, KĘPA, DRZEWKO, KUBECZEK, ODPADY STAŁE, LUSTRACJA, MACIERZ ZEROWA, BINDA, URODNOŚĆ, FLETNIA, ZWIĄZEK RZĄDU, GENDER, WIERCIPIĘTKA, POCZWARA, PIĘKNODUCH, KASA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KOMPLANACJA, POWIERNICTWO, BLUSZCZ, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, DWURURKA, ŻABA LEOPARDOWA, KASZA PERŁOWA, RYTUAŁ, RZADKOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, FAKTOR, NOTACJA MENZURALNA, LINORYT, KLASA, WARTOŚĆ GODZIWA, ZAKON SZPITALNY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ŁOPATKA, WĄTPLIWOŚĆ, BRUK, PIANKA, MIŚ, OGNISKO, KONIUNKCJA, URLOP DZIEKAŃSKI, ZAĆMIENIE, EFEKT WPIERANIA, NIC, DOPŁYW, ZATOR, LAMA, KONEW, RYBA UKWIAŁOWA, NIEJEDNOLITOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, NADBUDÓWKA, PRZEBIEG, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, SIEĆ, KRZYWA ELIPTYCZNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, PIERWSZY, MAKAKOKSZTAŁTNE, DOSTOJEŃSTWO, PUŁAP, ORTOWODÓR, WCINKA, ARENGA PIERZASTA, LOGOPEDKA, AMBROZJA, BUKIECIARZ, AUGUR, PIRAMIDA, FOLKSDOJCZ, PRZEJŚCIÓWKA, KANTAR, NIEPOKALANEK MNISI, EKSPRES, NET, PARA, KUBECZEK, PLAŻÓWKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, PÓŁROZKROK, POSKRZYP, KALIBER, OFICYNA WYDAWNICZA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, ENIGMATYCZNOŚĆ, QUEBECKI, TRZYKROTNOŚĆ, TREPANACJA, WALC, SYSTEM POWIERNICZY, CHLUBNOŚĆ, LAPIS-LAZULI, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KRÓLOWA RENET, REFORMATOR, RURA GŁOSOWA, DZIAŁANIE, PLOTER SOLWENTOWY, PASTERSKOŚĆ, ARYJSKOŚĆ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, AMPUŁKA, KATEGORIA, PRZYNĘTA, BOHEMISTYKA, FUNKCJA PROSTA, WIECZORÓWKA, PRZENOŚNOŚĆ, SKORUPIAKI, KOZAK, ŻART, WSTĘŻNIAKI, BAŁAMUTNICA, ROZWÓJ WSTECZNY, DASZEK, ADAPTACJA, RZEMIEŚLNICTWO, SZPADA, WYŚCIG, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, OBROTNIK, FILOLOGIA POLSKA, MACIERZ TOEPLITZA, PROWINCJA, WIELOETATOWOŚĆ, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, ALLOSTERIA, ORTALION, NADZÓR INWESTORSKI, TREPAK, ANARCHIA, POZIOMICA, SZTUBACKOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, SURMA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WIGILIA, TEOGONIA, KABLOOPERATOR, NIECHLUJNOŚĆ, ROŚLINA JEDNOPIENNA, STER, SKLEPIENIE ŻEBROWE, POSŁANIEC, SINICA, KONSUMPCYJNOŚĆ, LASKA, SĘDZIA KALOSZ, TANK, POKREWIEŃSTWO, JĘZYK SZKOCKI, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ZAKOŃCZENIE, PLATFORMA PROCESOROWA, ISLAMISTA, SINGIEL, FILIGRAN, METAMORFIZM WSTECZNY, SOLNISKO, MATKA BIOLOGICZNA, LINIA ŚNIEGU, PRZEDGÓRZE, WOŁEK, IZOTROPOWOŚĆ, FREE JAZZ, WAGA SZALKOWA, REWIR, PRZECHOWANIE, POGOTOWIE, NIEDYSPONOWANIE, POPULARNOŚĆ, KLAUSTROFOBIA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BEZGŁOWOŚĆ, ?PRZYJACIÓŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRZEST przenośnie: sytuacja, w której ktoś lub coś może się sprawdzić, wypróbować, dowieść swej wartości, nabrać szlifów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRZEST
przenośnie: sytuacja, w której ktoś lub coś może się sprawdzić, wypróbować, dowieść swej wartości, nabrać szlifów (na 7 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZENOŚNIE: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ LUB COŚ MOŻE SIĘ SPRAWDZIĆ, WYPRÓBOWAĆ, DOWIEŚĆ SWEJ WARTOŚCI, NABRAĆ SZLIFÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x