DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA TROFOLITYCZNA to:

dolna strefa głębokich jezior, obejmuje dno i kontaktującą się z nim warstwę wody; charakteryzuje się brakiem światła, a więc i roślin autotroficznych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.907

KANAŁ, MAGNEZJA, SUPERNOWE, AKTYWNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, ODWODNIENIE, FILOTAKSJA, REGION, AMON, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BRODA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PRZYPŁYW, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, SCENA, AMORFIZM, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, TEORIA DOMINA, WYCHOWANICA, OKRUSZEK, NIECHCIUCH, SPAWĘKI, NYLON, PSYCHIATRYK, POŻYTECZNOŚĆ, IZOMER GEOMETRYCZNY, MARSZ, OSIEMNASTKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, GAZ ELEKTRONOWY, SZORY, PRZYGOTOWANIE, SPEDYTOR, WATA, CZERPAK PATALASA, DŁUGI WEEKEND, HEPATOLOGIA, CUG, PŁYNNOŚĆ, BĄBEL, WIELOŚCIAN FOREMNY, SPŁYW BŁOTNY, SKŁON KONTYNENTALNY, TASZYZM, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, RUSYCYSTYKA, TOWAROZNAWSTWO, PRZEJEZDNY, TYGIEL, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SILNIK CZTEROSUWOWY, NADSCENIE, NERECZNICA VILLARA, HARMONIJKA, PATRON, DEKANAT, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, KRATOWNICA, KARTACZ, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, MARIMBA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, SUBKONTRAKT, SZYNA, KOSA, ZWODNICZOŚĆ, DZWONY, MONOCHORD, ELEKTRONIKA, PUSZKARZ, WEZBRANIE, BARBARYZACJA, GATUNEK ZBIOROWY, UCHWYT ZACISKOWY, WIĘŹNIARKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, GEOMETRIA ANALITYCZNA, PATCHWORKOWIEC, WAŁ, JAZ RUCHOMY, OBRÓT PUBLICZNY, RZĘSA, REAKCJA NIEODWRACALNA, KRÓTKOWIDZTWO, POCISK SMUGOWY, OBCIĄŻNIK, WRZĘCHY, ZRĘBICA, SZCZĘKA, CHOCHOŁ, DOLAR FIDŻI, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TERMA, KRYPTOREKLAMA, SADZIEC PURPUROWY, SPRAWDZIAN, PALMA KRÓLOWEJ, BADACZ, GRĄŻYCE, MATECZNIK, KAMERTON, SIDA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, CZUWANIE MODLITEWNE, SPIKER, AKTOR KOMICZNY, ŁONO, PALCZATKOWE, KRÓL, UPRAWIACZ, ACENA NOWOZELANDZKA, BAJRONISTA, ZERÓWKA, KREPA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, DEGRADACJA, SPIRYTUS SALICYLOWY, MALANGA, PEREŁKA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ZARZUTKA, WIDŁOGONEK, KALOSZEK, RYTM, CYKL MIESIĘCZNY, STACJA POMP, TAMANDUA, ZAPUSTY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, DONICZKA, TERRARYSTYKA, STARY LIS, NA JEŹDŹCA, PRZEDBŁYSK, GĄSKA WIOSENNA, TEMPERAMENCIK, PUSZEK, BĄK, BAR MLECZNY, SIEĆ WAN, DESKA KLOZETOWA, RAK STAWOWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, JATKA, KOD JĘZYKOWY, KRAJALNIA, POKER DOBIERANY, STREFA NIEBEZPIECZNA, PLEŚNIAWKA, OLEJ SMAROWY, ZAWOJOWANIE, PORĘBA, RESET, KONEWKA, TARCZA KRYSTALICZNA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, GWAJAKOWIEC, HERMENEUTYKA, IMBRYK, LUGER, DUPLIKACJA, OFENSYWA, BYLICA, SPEŁNIENIE, MEANDER, PREZENTER, PLUSZCZ, BIBLISTYKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RAMA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ZSYPISKO, SEKRECJA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PRANIE, ROZKOJARZENIE, BOHATER LIRYCZNY, RADIOTA, PACHNOTKA UPRAWNA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, RAKSA, RYBA MAŚLANA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, DEMENCJA, BIAŁY MARSZ, TRZONKÓWKI, DIZAJN, MAMMOLOGIA, ASTROFOTOMETRIA, GOSPODARKA RYNKOWA, BAKARAT, SIATKA DYFRAKCYJNA, TOŃ, SKARYFIKACJA, LATANINA, SZESNASTKA, PAMIĘĆ BĘBNOWA, ZABUDOWANIA, SYRYNGA, DŻIG, GAWĘDA SZLACHECKA, UNIWERSYTUTKA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, KORKOWIEC, PRAGNIA, EMBRIOGENIA, KURS, MARZANA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, BEZSZPARKOWCE, KOMITET KOORDYNACYJNY, INTERCEPCJA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, AGRAFON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NAGRODA, METAMORFIZM WSTECZNY, AMONAL, DIALEKT, AZOLLA, ÓSEMKA, WENTYL, ZGORZEL GAZOWA, CZUWANIE, SEZONOWIEC, INDYKATOR, TOREBKA BOWMANA, ZASTRZAŁ, LITERATURA PIĘKNA, KOLOR, NARĄBANIE SIĘ, LITEWSKI, MADZIARSKI, CERKIEWNY, STOCZNIA ZŁOMOWA, SPRAWNOŚĆ, PELAGIAL, ORZĘSIENIE, OBSERWATORKA, JĘZYK TAMILSKI, ŁUPEK MUSKOWITOWY, KANIUKI, CZERWONE ŚWIATŁO, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, HEKSAPTYK, CENTRUM, LABIRYNT, LEZIWO, SWOJAK, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, BYLICA SZTYWNA, STREETWORKER, PRZEJRZYSTOŚĆ, INWERSJA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, WIĄZANIE, ZNAMIĘ SUTTONA, ŚRÓDKOŚCIE, SOCJOGRAFIA, CZŁOWIEK PIÓRA, LICA, NIEODPARTOŚĆ, GNIOTOWE, KUC SZETLANDZKI, PŁEĆ, PRÓCHNICZEK, TYNTA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ZOOMETRIA, MEGAPOLIS, SZPARA POWIEKOWA, ŻÓŁW MALOWANY, GŁUPIĄTKO, SZTUKA DEKORACYJNA, SYFEK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SUKNIA CZERKIESKA, FILOSEMITA, MROCZNOŚĆ, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, NOGA, OXFORD, EWEŃSKI, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, NABOJKA, WYDŁUŻALNIK, CUD, KWIAT SIARCZANY, WĘDKA, KOSZT UTOPIONY, SZCZELINA SKRZELOWA, TRZCINNIK, GRABEN, RACJONALIZACJA, CZESALNIA, KUCHNIA, ?RACHUNEK OPERATOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA TROFOLITYCZNA dolna strefa głębokich jezior, obejmuje dno i kontaktującą się z nim warstwę wody; charakteryzuje się brakiem światła, a więc i roślin autotroficznych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA TROFOLITYCZNA
dolna strefa głębokich jezior, obejmuje dno i kontaktującą się z nim warstwę wody; charakteryzuje się brakiem światła, a więc i roślin autotroficznych (na 19 lit.).

Oprócz DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DOLNA STREFA GŁĘBOKICH JEZIOR, OBEJMUJE DNO I KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z NIM WARSTWĘ WODY; CHARAKTERYZUJE SIĘ BRAKIEM ŚWIATŁA, A WIĘC I ROŚLIN AUTOTROFICZNYCH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x