CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUSZLA to:

część słuchawki stykająca się z małżowiną uszną (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUSZLA

MUSZLA to:

jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany; do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych (na 6 lit.)MUSZLA to:

element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej bądź stojącej, tradycyjnie wykonany z porcelitu lub z innego rodzaju ceramiki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.158

SŁUCH ABSOLUTNY, IZBA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ZATYKANIE USZU, SZPANERSTWO, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, PRZEGRANA, WIĘŹNIARKA, UKŁAD SAMODZIELNY, SENSOWNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, DYM, BIAŁA ŚMIERĆ, ŚMIGACZ, INTUICJONIZM, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, RUCH RELIGIJNY, REFLEKS, WYGLĄD, ALPINARIUM, MUSTEL GWIAŹDZISTY, EKSKLAWA, ESCHATOLOGIA, PROCES FIZJOLOGICZNY, FRAMUGA, TYGRYSIE OKO, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, CEWA, BAŚNIOWOŚĆ, TWARZ, POST, SUMA ZEROWA, OPTYKA ELEKTRONOWA, RUBRYKA, MEDIALNOŚĆ, SKRZYDŁO, KASA, BOLERO, BIAŁORUSKI, PORZĄDEK DORYCKI, MYKOLOGIA, SZWABIA, CLARINO, SOS MUŚLINOWY, ŁUSKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ZWÓJKI, LAWA TRZEWIOWA, RULETKA, SUCHA IGŁA, MIODOJAD, ELASTOMERY, LORETANKA, POJAWIENIE SIĘ, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, BODZIEC BEZWARUNKOWY, WERBOWNIK, ŻYWNOŚĆ, STROJNICA, ZRAZOWA, OKRĘT LINIOWY, GZYMSIK, AREOGRAFIA, REFREN, KANALIK NERKOWY, STEK, ŻAGIEW, RADIO TRANZYSTOROWE, AERODYNAMIKA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FALKA COIFLET, NASIONO, STOSUNEK, KOSTIUMERNIA, POJAWIENIE SIĘ, STOPA DYSKONTOWA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, DIAKON, ARMIA, OKRUSZYNKA, ZWIERCIADŁO, APOLOGETA, NADGORLIWOŚĆ, WĘGLOWODAN, CZTERY DESKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CNOTA KARDYNALNA, STOPIEŃ HARCERSKI, NIEMĘSKOŚĆ, FANFARZYSTA, PAREMIOGRAFIA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WOSKOWNIA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, CZARNY CHARAKTER, KOLEJ GONDOLOWA, KABARET, GIMNASTYKA, ROZKOJARZENIE, ANAPSYDY, BRODAWKA STÓP, MATERO, SCENKA, PRZEDPIERSIE, WAŻNOŚĆ, CHOROBA WERLHOFA, TRAWERS, CANON, GÓRNICTWO OTWOROWE, PKB PER CAPITA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, BAZOFIL, ZDUN, GÓRNICTWO WĘGLOWE, MAKIJAŻYSTA, AMALGAMAT, TCHÓRZLIWOŚĆ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SKŁADOWA, SZCZELINA DYLATACYJNA, KAROLINGOWIE, ŁOŻE, CHMURA KONWEKCYJNA, ADRES LOGICZNY, FLAMENCO, ROZKŁAD, PALEONTOLOGIA, KROK PÓŁROZKROCZNY, PRZYPŁYW, SYMULACJONIZM, DISC JOCKEY, METODYKA, KLĄTWA, BIURO MATRYMONIALNE, KOBIETA SPOD LATARNI, BĄK ZWYCZAJNY, ÓSEMKA, ZAJĄKNIĘCIE, INFOBOKS, MALARSTWO TABLICOWE, MONTAŻOWNIA, JASZMAK, ZŁOTY STRZAŁ, CENTRUM, TERAPSYDY, POMPA, OKTAEDRYT, GWIAZDA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, DIZAJNER, KORZENIONÓŻKI, SZYJKA UDOWA, RURALISTYKA, KOŁO, BARWINEK, OTWOREK, SZKIELET OSIOWY, ADAPTACJA, ZERÓWKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WYSIĘK, LOTKA, DEGRADACJA, WAPIENNIK, WIELKORUŚ, HELMINTOLOGIA, SZCZĘKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ELIMINACJE, KSIĘGOWOŚĆ, BRZESZCZOT, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, OKRĘT FLAGOWY, WRÓG, ZAWIKŁANIE SIĘ, JĘZYK LODOWCOWY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, POKÓJ, FARBA OLEJNA, CIĘŻAR DOWODU, POTAJNIK, UMOWA O DZIEŁO, ZBRODNIARZ WOJENNY, IMMUNOGLOBULINA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, ZAD, NAGOLENNIK, MAKSYMALIZM, RAZ, DELFIN BIAŁONOSY, RACHUNKI, PELAGIAL, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, PIESZY, JAKUBKA, KUROPATWA, OKRUCH SKALNY, PLEŚŃ, KŁĄB, AKCJA, ZWIERAK MIKROFALOWY, SOLFUGI, GLEBA, LIŚCIENIE, UCZENNICA, AŁMA ATA, SIEWKI, ABSTRAKCJONISTA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, CUKRÓWKA, DŻIN, MYSZKA, DŻINGEL, COCKTAIL, BARWA OCHRONNA, CZANKA, NAGRZEW, MORESKA, POSEŁ DIETETYCZNY, DOJŚCIE, RYNEK WSCHODZĄCY, AWANPORT, PROTEZA, PUPKA, PRZEPRAWA, KAUTOPIREIOFAGIA, KOŃ TROJAŃSKI, WACHTA, SZEKSPIR, ENERGETYKA JĄDROWA, GÓWNIARSTWO, BOCZEK, DOWÓD APAGOGICZNY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PÓŁOKRĄG, SZYB WINDOWY, STREFA POŻAROWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, CIUCIUBABKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, ROK OBROTOWY, KRZYŻMO, POŻYWIENIE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, CHIPPENDALE, AUDYTORIUM, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SÓWKA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, CIASTO SKALNE, BŁONICA GARDŁA, SZEPT, PARADOKS, DOMINACJA ZUPEŁNA, HELISA, PODKŁAD, DEWOCJONALIA, HEAVY METAL, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SKRZYNKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, GŁĘBINA, PULSACJA, JELEC, TROMPA, OBSYPISKO, BUSINESSMAN, PĘD, PRZĄŚNICA, WŚCIK DUPY, SKOK, CHARTER, POTENCJAŁ, SEMINARIUM, NAWÓJ, KONCENTRACJA, FAKTOLOGIA, GAMBIR, TRÓJKOMBINACJA, SZOTRING, IZDEBNIK, SEZONOWIEC, PRZYBUDOWA, OLEANDER, MYSZ WERTYKALNA, WYRAJ, TERCJA OBRONNA, BURMISTRZYNA, LAWA PODUSZKOWA, KARDIOIDA, ?IBERYSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUSZLA część słuchawki stykająca się z małżowiną uszną (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUSZLA
część słuchawki stykająca się z małżowiną uszną (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZĘŚĆ SŁUCHAWKI STYKAJĄCA SIĘ Z MAŁŻOWINĄ USZNĄ. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast