CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORYTARZ EKOLOGICZNY to:

ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.381

AUTONOMIZM, BATAT, ZAPAŚĆ, LINIA GŁOWY, MAJMA, WYRWIZĄB, ŻARŁACZ LUDOJAD, DZIWKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, WRÓBEL, HODOWLA ZARODOWA, ZDANIE PODRZĘDNE, WULWODYNIA, BACIK, SASAFRZAN, AŁMA-ATA, SYRENY, RYM ŻEŃSKI, CANON, CYKL ASTRONOMICZNY, SIEĆ ZASTAWNA, ZDROWY, ŻABA KRZYKLIWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GŁOWA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, KLUCZ KODOWY, GAWORZENIE, MOWA, EKLIPTYKA, ŹRÓDŁO, OSZUKANIEC, SEPARATKA, NALOKSON, STONÓG MYSZATY, POJAZD NIEKOŁOWY, WARZYWO GRUNTOWE, RYGIEL, GRZYB NIEJADALNY, EKSPERIENCJA, RYBA ŁAWICOWA, TRAŁ, ZLEWKA, ŁOPATECZKA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MEGAFON, PLOTER GRAWERUJĄCY, FORSYCJA, CZYRACZNOŚĆ, BOREWICZ, HELIPORT, AMARANT, FLUIDYZACJA, SIEĆ ROZDZIELCZA, NUR BIAŁODZIOBY, CYBORIUM, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, EKSTRUZJA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ZAPASY, LITAURY, JEŻ ETIOPSKI, TOKSYNA SINICOWA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, IDEAŁ PIERWSZY, PROCENT PROSTY, PRZEPIÓRKA, CUKIERNIA, ALARM POWODZIOWY, NORMA OBSZAROWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, USTROJOWOŚĆ, DEPRECJACJA, AZYL, SIAD, SOJA, KUCZKA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, WAMPIR, LENIWIEC PSTRY, STOIK, DEWOCJONALIA, POPRZECZNICA, COCKNEY, KRÓTKI RÓG, ŚWIADOMOŚĆ, KOZIBRÓD, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, SŁUŻBISTKA, PODIUM, MELON, LICZEBNIK ZBIOROWY, DAGLEZJA SINA, MASTYKS, BIOGRUPA, NUTRIA, PALEC BOŻY, KOMEDIALNIA, TKANKA MIĘKKA, AKCJA NIEMA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PROSZEK DOVERA, NOCEK BRANDTA, JĘZYCZEK, HERBARIUM, CIĄG, LEMING ŚNIEŻNY, TYPOGRAFIA, MANELE, NASZYWKA, BINDOWNICA, OPĘTANY, STYL KOLONIALNY, KOSZYKÓWKA, KLAUZURA, SIATKA CENTYLOWA, RUCH PIESZY, BIBLISTYKA, FRYGANA, BUFONADA, ZALEW, BOMBA WODOROWA, PRZESZKODA, SZTYWNIAK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, HEBAN, CHONDRYTY, JAMA CIAŁA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, GRZECH, ZAKUP, KRÓLIK, METODA TERMICZNA, UCHAL, LINIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MECHANIKA GÓROTWORU, WSTĘŻNIAKI, CUDA NA KIJU, SERAU BIAŁOGRZYWY, OCHRONA KATODOWA, BANTENG, PATENA, ŁAWA, GROMADA, RDZA, TEORIA, HANKO, ACENA BUCHANANA, MAŁOLETNIOŚĆ, BIOODPADY, POŻAR, BUŁAT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SEMEM, RYBA KOSTNA, FILIPIN, TAKT, FITOTRON, NIESZPUŁKA JADALNA, PLEŚNIAK, PORTRECISTA, POBRZMIENIE, POWOŹNIK, ZARZUTKA, NAPAD, KONCERT, FORMA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CYKORIA, CZEPLIWOŚĆ, TWARDZIAK, HUZAR, KALUS, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, DZIURAWKA, DERMATOLOGIA, STADION OLIMPIJSKI, ODNÓŻA, ESPERANTYSTA, KURZAJKA, OWSIK ZŁOCISTY, SZARADZIARSTWO, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SERM, BEZCELOWOŚĆ, DIAPAUZA LETNIA, KUTER TRAŁOWY, ANGIOPLASTYKA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, METAMERIA, SPONTANICZNOŚĆ, KRZAKÓWKI, POWIEŚĆ Z TEZĄ, JUBILEUSZ, ŁUCZNIK, REKREACJA, KADZIELNICA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, NIEWYPARZONA BUZIA, HUN, NIEOPANOWANIE, WYSOKOŚĆ, ZERWA, IRYS, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, MORUS, KASZA, PRAWIDŁO, PROWANSALSKI, NOTACJA, PŁYTKA CHODNIKOWA, PUNKT ROSY, KOŁATANINA, WŁÓKA, SZABLA, MARONOWIE, KOŃ KLADRUBSKI, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, ZOOLATRIA, REKURS, TECHNOKRATA, CIAŁO AMORFICZNE, FILAMENT, WIKT I OPIERUNEK, SOJUZ, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, CZAS, SAMOGŁOSKA NISKA, SIEDZISKO, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, PODSADKA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, BOA KRÓTKOOGONOWY, KORELACJA KANONICZNA, ATALIA, DEDUPLIKACJA, PROSIAK, DULĘBA, MEDIANA, PM, CYNODONTY, LITEWSKI, SUTASZ, INFORMATYKA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, SOBACZE ŻYCIE, DOBÓR PŁCIOWY, SPIĘTRZENIE, PACHNOTKA, BRACTWO SZPITALNE, DURNOWATOŚĆ, METAMER, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, KOALA, MOKASYNY, GEKON, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, BIEGACZ, SZAROZIEM, DEPORTOWANY, KUMOTER, OSTOJA, PRZYBYSZ, WSTYD, LANGUR WSPANIAŁY, BRYŁA LODU, DRIP, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KOSTUR, WOLNY ZAWÓD, ZIBI, HIPERTEKST, AZOR, LISZKOJADY, MISIOLUB, NIEGOTOWOŚĆ, PRZEGLĄDARKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, PSYLOTY, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PIASTUN, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ZGNICIE, OTWORNICA, MEDYCYNA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KOPIOWANIE, FERRIMAGNETYK, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, WAGINA, TRENT, EKRAN, PAPUGA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SMAR, ?CHOINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORYTARZ EKOLOGICZNY ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORYTARZ EKOLOGICZNY
ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się (na 19 lit.).

Oprócz CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CIĄG DZIKIEJ ROŚLINNOŚCI, ZADARNIONE PASY WZDŁUŻ DRÓG I CIEKÓW WODNYCH, A TAKŻE NIE UPRAWIANE OBRZEŻA POLA, KTÓRE ŁĄCZĄC SIĘ Z INNYMI PASAMI ROŚLINNOŚCI TWORZĄ SIEĆ, STANOWIĄCĄ SCHRONIENIE DLA ZWIERZĄT, BĘDĄCĄ SWOISTYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM DLA WIELU GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, KTÓRE NIE WYTWORZYŁY MECHANIZMÓW DO PRZEMIESZCZANIA SIĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x