ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGLICA to:

zwieńczenie wieży lub hełmu, które ma szczupły, zwężający się kształt (może też stać samodzielnie, jak Iglica we Wrocławiu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IGLICA

IGLICA to:

igła - część składowa urządzenia, przyrządu (na 6 lit.)IGLICA to:

Erodium - rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych (na 6 lit.)IGLICA to:

zwieńczenie wieży w kształcie smukłego ostrosłupa lub stożka, typowa dla gotyku (na 6 lit.)IGLICA to:

posp. chwast polny; u nasady owocu spiralny dziobek wkręcający go w ziemię (na 6 lit.)IGLICA to:

element zamykający zaworów iglicowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.202

OSA DACHOWA, REGENERAT, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, MADŻONG, KLASTER REGIONALNY, BAMBUS, PROLIFERACJA, DAKTYLOGRAFIA, FAMA, LEBERA, EKSPLOZJA, SĄD REJESTROWY, WROTA, JABŁKO, GUZ KULSZOWY, PIĄTY, PODZIEMIE, FLOTA, BUTONIERKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, FILA, FAJKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TRZYDZIESTY, CEREBROZYD, BALDACH, KRÓLIK FLORYDZKI, TAPETA, WZROST, NAUKA MEDYCZNA, KOLUMNA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PAS PLANETOID, STRZELEC, REKLAMÓWKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SPRAWDZIAN, SPREJ, MUCHA MOKRA, TĘSKNOTA, NARYS KLESZCZOWY, KONSONANS, BEZCZELNIK, ABSYDA, ARANŻER, MONOPOL NATURALNY, OPAKOWANIE, ANTAGONISTA, KINDŻAŁ, WRONIE OKO, WRZENIE, JEDWABIE, RETROGRADACJA, WSZY, ROZMIAR KĄTOWY, NATURYZM, KOCHAŚ, WSZYSTKOŻERCA, KREMOGEN, PRĄD FARADYCZNY, NEKTAR, ZARYS, DROŻDŻOWNIA, LUSTERKO, ALGEBRAIK, CIASTO PIASKOWE, MIECZ DŁUGI, RÓŻ BISKUPI, WYGADANIE, HARD ROCK, EMISJA, TYGIEL, AMINOKWAS, ROŻEN, FACET, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, POST, PARAPETÓWKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KSOBNOŚĆ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, OPERACJA, BEZPIECZNE ZAPASY, MATERIAŁ SKALNY, KABRIOLET, LOCO, RADIOELEKTRYKA, GRA HAZARDOWA, SINIAK, ZBIORÓWKA, KRAKWA, RECEPCJA, CIAŁKO MRÓWCZE, HIPOPOTAMOWATE, NASZYWKA, KIELICH, LAMUCKI, ALERGOLOGIA, PIÓROLOTKOWATE, SOFCIK, FLACHA, BRZOZÓWKA, RZECZOWNIK POLICZALNY, ŚWIERSZCZYK, MOMENT, REGENERATOR, GEEK, KAUTOPIREIOFAGIA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, NOWALIA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, COLA, STAN DEPRESYJNY, ODEZWA, SIÓDEMKA, MACKI, SKAFANDER, JELEC, OLIWA, POŁYKACZ, PERYMETR, DYWIZJON RAKIETOWY, ŁUSZCZAK, BICZ SZKOCKI, LAWOWANIE, CHAMEOFIT, AGREGATY PIENIĘŻNE, FUNT ANGIELSKI, SFERA GWIAZD STAŁYCH, NEONTOLOGIA, STOSUNEK, FILODENDRON, HORYZONT CZĄSTEK, PAPILOTEK, DOM STARCÓW, NOTKA, MAŁA GASTRONOMIA, ODŁAMKOWY, OSKARŻENIE, RZUT RÓWNOLEGŁY, WESTERN, ŚWIECA, WIR, EPIC TRANCE, URODA, CHŁOPCZYCA, MINIMALISTA, ZBIEŻNOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, TRANSWESTYTKA, JEOGRAFIA, NIEODPARTOŚĆ, PRĄD GALWANICZNY, POWŁOCZKA, GATUNEK KRYPTYCZNY, RYZYKO KURSOWE, LUTNIA, PACHCIARKA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, SZKOŁA WYŻSZA, ABRAZJA, SENAT, KOSZER, DZIEGCIARZ, DOBRO PRYWATNE, SZKOŁA PODSTAWOWA, DEFINIENDUM, ZAGWOZDKA, JĘZYK NAHUATL, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PARADOKS LEONTIEFA, POŻYCZKA, DODATEK KOMPENSACYJNY, SKAZA MOCZANOWA, GATUNEK BLIŹNIACZY, MATKA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KOSTIUM, ANANAS, INFORMA, ZŁOŻE KOPALINY, PIKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, CZIROKEZKA, TYGRZYK PASKOWANY, NAZWA INDYWIDUALNA, IZBA, DERESZOWATY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, TEATR, GRABARZ, TYPOLOGIZACJA, TRANSPORTER, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, IMPLEMENTACJA, OPŁATA KONCESYJNA, ŁATWOPALNOŚĆ, VERAIKON, GWAJAK, MARGINALNOŚĆ, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, KSIĘSTWO, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, MAANAM, FĄFEL, STYL MANUELIŃSKI, EONIZM, CIAPKAPUSTA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KULEBIAK, BERBEĆ, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZATOROWOŚĆ, KOPUŁA LODOWA, NIKIELINA, SUCHORYT, PEPPERONI, SŁOWACYSTYKA, PRZYGOTOWALNIA, RZEP, HETEROZJA, KROPLA, STOPKA, PARAPETÓWA, ZESTAWIK, MANICURZYSTKA, BĄK, SPIS POWSZECHNY, FABRYKATOR, DOKTOREK, NOGA, POMPA, SZOK, SZYNA, ZAKRĘT, PASEK NARZĘDZIOWY, OBŁÓG, CHOROBA VERNEUILA, AREOGRAFIA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KOCZKODAN, RUMIAN SZLACHETNY, KOTEW, PSYCHIATRIA, UTRILLO, OKRUCH, MNOŻENIE MACIERZY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PRĄŻEK, GĄSZCZAKI, PERFORMANCE, RUTYNIARZ, SEKWOJA OLBRZYMIA, PUNKT WYPADOWY, RZEŹBA, ZBRODNIA WOJENNA, ZNAK ZODIAKU, BATYMETRIA, BULDER, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, OSTOJA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SYNONIMIA CAŁKOWITA, KOLUMNA, WYNAGRODZENIE, ESSEŃCZYCY, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, KET, ŁAŃCUCH, KABINA STEROWNICZA, KWASJA, BABIE LATO, ANANAS, GRIEKOW, DZIECKO ULICY, POKÓJ LEKCYJNY, RYZYKO OPERACYJNE, RURKA, ABSOLUTYZACJA, ŻYDEK, LIMIT POŁOWOWY, SZTYLPA, LIGA, PINGLE, EMIGRACYJNOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, ZAKURZENIE, POWSZECHNOŚĆ, MOHORYCZ, KURATOR, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ILUMINACJA, KANTOR, REWIZJONIZM, CENTRALA, VIOLA DA BRACCIO, KAPLICZKA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, DYWIZ, ?KIESZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGLICA zwieńczenie wieży lub hełmu, które ma szczupły, zwężający się kształt (może też stać samodzielnie, jak Iglica we Wrocławiu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGLICA
zwieńczenie wieży lub hełmu, które ma szczupły, zwężający się kształt (może też stać samodzielnie, jak Iglica we Wrocławiu) (na 6 lit.).

Oprócz ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZWIEŃCZENIE WIEŻY LUB HEŁMU, KTÓRE MA SZCZUPŁY, ZWĘŻAJĄCY SIĘ KSZTAŁT (MOŻE TEŻ STAĆ SAMODZIELNIE, JAK IGLICA WE WROCŁAWIU). Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x