CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE to:

czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.822

NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, JATROGENIA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, RZEKA ROZTOKOWA, GUMA ARABSKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SARAFAN, ZESPOLENIE, PODCAST, GATUNEK ZBIOROWY, STEREOTYPIA, ALKOWA, BUDOWA, KOTEW, KOŁO DEPTAKOWE, KOSZÓWKOWATE, PLAFON, GERMAŃSKI, SERIA, POTRÓJNOŚĆ, KUSACZ KASZTANOWATY, SWOSZOWICE, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, NAKO, BUTYL, PAPIER KREDOWY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, RANA, UMOWA SPONSORSKA, KULT, GMERK, KUDŁACZ, IMMUNIZACJA CZYNNA, CZARKA, KLUCZ, MUZEUM, BETON JAMISTY, RONDEL, DIATRYBA, REFERENDUM LOKALNE, STRAŻ, LIPA, AKALKULIA, DZIURA, FONDUE, UDAR, GÓRNICTWO, KALISZANIN, NAMASZCZENIE CHORYCH, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, INTRUZJA, BALSAM, TRANSLOKACJA, SĄD DORAŹNY, KŁOCHTUN, UBEZPIECZENIE, POLITYKA DYSKONTOWA, BABULINKA, LEGA APOSTOLSKI, ŚLIZGAWKA, MODULACJA SKROŚNA, ALLEGRETTO, ANILANA, TEMPO, SŁODYCZ, OBWÓD REZONANSOWY, PŁYWIK, PUNKT KATECHETYCZNY, ZASTRZALIN, ZAPLECZE SANITARNE, KURATORSTWO, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TRZECI PLAN, MUZA, LAND, CIASTKARZ, RÓŻANKA, KRĄG, PARÓWKA, MINOKSYDYL, F, SZYB NAFTOWY, DIPLOPIA, PROGRAM, SAFARI, SYGNALIZATOR, SEJSMOGRAM, POLEPA, PRZETOKOWY, SENIOR, NABRZEŻE, URAZ, JEZIORO GLACJALNE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, CHLEB, PASSA, WATERPROOF, BADANIE JAKOŚCIOWE, PRAWO PRACY, PODOBIZNA, WYDZIELINA, KOŁO SEGNERA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, TĘSKNOTA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, MECHANIZM OBRONNY, AKROBACJA LOTNICZA, SZTUKA, NIHILIZM, SUPERVISOR, ZAKON CZYNNY, TERAPIA REINKARNACYJNA, TWARZYCZKA, TAŚMA, PISMO OBRAZKOWE, KLEJÓWKA, PLACEK, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, TIRET, SERYJNY MORDERCA, PŁYTKA, PLASTYKA, AKCENT, SUWAK, UKŁAD OPTYCZNY, BANIECZKA, RÓJ, KRZEWICIEL, PLEBEJUSZ, POLITYKA BUDŻETOWA, AFRYKANIZOWANIE, ZACIERKA, INDUKTOR, CZAPATI, WSPÓŁŻYCIE, WIDOWNIA, GOŁĄBEK, GALUSKI, LOKACJA, SZABROWNIK, ÓSEMKA, TRANSFERAZA, WŁADZUCHNA, BLACKOUT, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WYDATKI RZECZOWE, ŻAKIET, OCHWEŚNIK, SAKLA, PYZY, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, STRÓJ KĄPIELOWY, DEMOBILIZACJA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, SIDARA, CIOCIA, RESTART, GALICKI, ANTAŁ, EKSPROPRIACJA, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, OKULIZACJA, SURFER, WCZASY POD GRUSZĄ, ŁUK BLOCZKOWY, POCISK SMUGOWY, NORMALIZACJA, APARAT REGENERACYJNY, EDDINGTON, PŁOMYCZEK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, GUZ, BONOŃCZYK, BODOR, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BRIK, ZROSŁOGŁOWE, ZNACZENIE, CHOROBA PLUMMERA, ŚWIATŁO, ZATOR, ALBULOWATE, DZ, HISZPAŃSKOŚĆ, ABSOLUT, KRATOWNICA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, LAGUNA, KRUŻA, MORWIN, STACJA, DOMEK LORETAŃSKI, APARAT WYLĘGOWY, DRUK ROZSTRZELONY, WYTWÓR, APANAŻE, ASEPTYKA, WIECZÓR POETYCKI, PŁATECZEK, HISTORIA, MIŁORZĄB, PAKIET, OSA ŚREDNIA, DOBÓR GENETYCZNY, POPYT INWESTYCYJNY, KUTIKULA, JAMA GARDŁOWA, POLICJA POLITYCZNA, KRUPNIK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, WYPEŁNIENIE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, MASER, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, PLEWKA, SATYNA, LB, WARTOŚĆ OPAŁOWA, DEZAKTYWACJA, WSPOMNIENIE, KOŁYSANIE, OBRÓT PIERWOTNY, ZARAZA, MEMORIAŁ, NIEWOLNIK, PIERWOTEK, STAN PSYCHICZNY, ŁÓŻECZKO, ŚLIWA, KONTYNGENT, FAKTOR, IZBA MORSKA, KULTURA WIELBARSKA, MIECZ, AFERALNOŚĆ, FATAMORGANA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KALIKO, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, EFEKT BOGACTWA, KACZKA NOROWA, SPRZĄGLE, BESZAMEL, BRUZDKOWANIE, WYPALANKA, ŁAWICA SKALNA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, APARAT SZPARKOWY, HAMERNIA, STERNICZKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, RABAT, KLASTER, ELOPSOPODOBNE, PORNOGRAFIA TWARDA, FLUNITRAZEPAM, BOMBA BURZĄCA, CZARNA DZIURA, ŻABA ZWINKA, MIARODAJNOŚĆ, PARA, KARA UMOWNA, ABSZTYFIKANT, ATUT, BERŻERKA, PRYMITYWIZM, SORT MUNDUROWY, GRANAT, PLURALISTA, EKSKLAWA, STYPENDIUM, COKÓŁ, WĘZEŁ KOLEJOWY, WŁODARZ, LEŻAK, SZURPEK, SZMATA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, BUDLEJA, PAROL, BAKTERIOLIZYNA, FORMUŁKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, SPIRALA, HUNTER, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, LIST KREDYTOWY, WERNER, LIBERIA, CIARKI, NOMOKANON, DŻEM, ?AGATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE
czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.).

Oprócz CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x