Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE to:

czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.116

AGAMIA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, FREERIDE, SZMATA, SMOŁOWIEC, KRENAL, RYBA KOSTNA, ANTYPERSPIRANT, AUTOREGULACJA, HODOWCA, PADDLE, TELEFON, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, MARMOZETA BIAŁA, BRZESZCZOTEK CZARNY, RUCH, LEWOSKRZYDŁOWY, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PUCH, MASŁO, SZYPER, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, AGREGACJA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, OBRAMIENIE, DYKTATORSTWO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, KLEJNOT HERBOWY, SATELITA, ZAINTERESOWANIE, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, HOMINIDY, PODUSZKA, ZBIOREK, AKROBATYKA SPORTOWA, FARMAKOTERAPIA, DRIBLING, KULTURA WIELBARSKA, MINER, TRACKLISTA, GEMISTA, PYTANIE, KOCIOŁ, WŁÓCZĘGA, ODKRYCIE, NADZÓR BANKOWY, FACET, ZŁOTY BLOK, SOCJOGRAFIA, ADMINISTRACJA MORSKA, HAMULEC, KORMA, RZECZY OSTATECZNE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KAPITAŁ RZECZOWY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, POGO, STARA DUPA, SATYNA, SMUGA, STATYSTYKA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, CYGANECZKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KABINA, RAMIĘ, OBCHÓD, NOWELIZACJA, NOWENNA, POPRAWIACZ, HALLOWEEN, CENT, ODRZUT, ZAJĘCIE, TERMIN ZAWITY, SZKLIWO, CIAŁO, KONFESJA, METAMERIA, BEFKA, DOBRA STRONA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DZIEŃ OTWARTY, CHARAKTER, KREDYT BALONOWY, JĘZYKI MUNDA, RACZYNA, DRUGIE DNO, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, DZIÓB, BĄBELKI, CHOWDER, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, WILGOTNOŚĆ, DOMINIUM, WYLEW, AGREGACJA, WSCHÓD, WIZYTÓWKA, KOŁTRYNA, INSPEKCJA HANDLOWA, FIZYKA, KAZAMATA, ROZWOLNIENIE, REPETYTYWNOŚĆ, RÓŻNICA, CIAŁO OBCE, OPTIMUM EKONOMICZNE, SEKULARYZACJA, DYFERENCJACJA, PAKLAK, PARK MIEJSKI, TEORIA DESKRYPCJI, OGONEK, TEREN ZAKRYTY, CHARYZMATYK, LEVEL, STOWARZYSZONY, CZARNY KOŃ, SKAŁKA, PŁATNIK, BOZA, WSZYSTKOŻERCA, ZNAK LICZBY, GRADUAŁ, KATASTER, REAKCJA SPRAWCZA, URLOP WYCHOWAWCZY, IZBA, LUDZKIE ZOO, PROFESOR ZWYCZAJNY, SZAFLIK, FALC, RĘKAW, IMPERIUM BRYTYJSKIE, DYSKALKULIA, WŁOSIANKA, ADADŻIO, PODPIS CYFROWY, LEMIESZKA, CEWKA INDUKCYJNA, WYPADEK, GLIKOZYD FENOLOWY, ANTRYKOT, STYL MOTYLKOWY, ALMARIA, OGIEŃ KRZYŻOWY, RACHUNEK BIEŻĄCY, TKANKA STAŁA, ŁĄCZNIK, TARSJUSZE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CHRUST, PIEKŁO, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PROPORZEC, SKRZYPY, HEAD-HUNTER, DESPOTYZM, TUTORIAL, ALMANACH, ARSENIAN(III), KWEF, LEKCJA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PODATEK IMPORTOWY, VIBRATO, PIĄTY, KURATOR, KOLEŻANKA PO FACHU, WAPIEŃ MUSZLOWY, BUCZYNA NIŻOWA, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WIERNOŚĆ, TORSJE, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, MOC CZYNNA, INSTALACJA, KOPALINA SKALNA, KRÓL, MIDAZOLAM, SZYK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, HASŁO, WIDEOMAN, OLIWA, STOŻEK ŚCIĘTY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KLUCZ GŁÓWNY, SANKCYJNOŚĆ, ROLNIK INDYWIDUALNY, BADYL, WĘZEŁ, NIEMIEC, PORZĄDEK DZIENNY, WROSTEK, PAUTSCH, TRYGONOMETRIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BAZAROWICZ, SULFAFURAZOL, OPAS, OKRĘT DOZOROWY, ŁACINA, MASŁO, ŚWIDOŚLIWKA, BELKA, KLUCZ, BAZIA, BOCZNIK, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, DROŻDŻE, WOTUM ZAUFANIA, PRÓBA GENERALNA, WATA, SŁOWNIK, KOMPOTIERA, GAUGUIN, BRONA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, TEUTON, ALGORYTM GENETYCZNY, HAMERNIA, ŁAPCE, GALOIS, ZIOMKOSTWO, POPYT INWESTYCYJNY, MORDENT, CZAS PRZYSZŁY, POŁĄCZENIE, KEKANIE, ALARM SZALUPOWY, DUCHOWY OJCIEC, INWOLUCJA, MONETKA, ZASIŁEK PORODOWY, STRATEGIA, PTASIE MLECZKO, WINA KWALIFIKOWANA, DOKŁADNOŚĆ, CHOROBA BECHTEREWA, WILCZE STADO, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, IZOLACJA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, HASZTAG, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, CZAS TERAŹNIEJSZY, KONTRAKT MENADŻERSKI, NAGANNOŚĆ, BOŻY BOJOWNIK, FLET PROSTY, HACJENDA, WOLUMEN OBROTU, HISTORYCYZM, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, OUTLIER, WYRĘBISKO, ZAPALNIK UDERZENIOWY, WELON, DZIECIACZEK, UCHYB, WŁASNOŚĆ, MAŚLANY RYNEK, SKRYTKA, TOLERANCJA, INKUBATOR, TROJAN, OKSYDAZA KSANTYNOWA, GŁÓG, COKÓŁ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MOŁOTOW, KANGURZAK RUDAWY, DODATEK MOTYWACYJNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, DOLAR AMERYKAŃSKI, LOBELIOWE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZESPOLENIE, NADAWA, PODMIOT DOMYŚLNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ODWIERT, STOPIEŃ, OPERACJA, LEKTORIUM, ANTOWIE, DRĄŻEK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KLEJÓWKA, PRACA ORGANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W CELU USTALENIA, CZY ISTNIEJĄ PODSTAWY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O UKARANIE, ORAZ ZEBRANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA TAKIEGO WNIOSKU, UZUPEŁNIENIA LUB SPRAWDZENIA PODANYCH W NIM FAKTÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czynności wyjaśniające, czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE
czynności podejmowane w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, uzupełnienia lub sprawdzenia podanych w nim faktów (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x