DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROSKA to:

dbałość, troszczenie się o kogoś lub o coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TROSKA

TROSKA to:

zdarzenie, sytuacja wywołujące uczucie troski, zmartwienia (na 6 lit.)TROSKA to:

uczucie niepokoju (na 6 lit.)TROSKA to:

niepokój obawa (na 6 lit.)TROSKA to:

... dzienna - noc bezsenna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.206

FEJHOA, MONOFAGI, TRYPLA, CHOROBA DUCHENNE'A, NIEZBIEŻNOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, OKRZEMKI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, STARA MALUTKA, PSYCHOLOGIA, GOMÓŁKA, PAKA, IGLICA, ORNAMENT, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PLATYNOGŁÓWKA, POMURNIK, PRAWO MAJĄTKOWE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, OBJAW, GZY, NACISKANIE, BĘCNIĘCIE, DRZEWOSTAN NASIENNY, ALBUM, GLOSA, DOPŁATA EKSPORTOWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MOSKALIK, EKSPRES PRZELEWOWY, TABLETKA, OWAD, KRÓTKI RÓG, PŁÓTNO, ROGALIK, SIEDEMNASTKA, KOMŻA, PUCH, ŁADOWACZ, BEZWŁAD, PERMISYWNOŚĆ, BALANTIDIOZA, POSTOŁ, BARONIĄTKO, PRAGMATYKA, WYPALANKA, ODSYŁACZ, SZNAPS, DZIANINA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ZBOCZENIEC, RAKIJA, OCHOTNIK, OKA, APARAT, ŹDZIERSTWO, TARSKI, IKONA, LUCERNA, ŁAPACZKA, DECENTRALIZACJA, PODZIEMIE, KOBIAŁKA, SACHARYD, CYKL MIESIĘCZNY, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, WINKRYSTYNA, POITEVIN, DZIAD, LUDZKIE ZOO, WĘZEŁ, PRZYRODNIK, GIEZŁO, NIECHLUJNOŚĆ, ARSYNA, TECHNIKA OLEJNA, HABANERA, WOK, POŻEGNANIE, KONWENANSE, HYDRIA, DOKUMENT LOKACYJNY, SÓL W OKU, PIAST, NAUKA ŚCISŁA, BARIATRA, DRAPAK, CALYPSO, KARTA MOBILIZACYJNA, ZNAKOMITOŚĆ, GANGLIOZYDOZA GM2, NIEZRĘCZNOŚĆ, STRATYFIKACJA, IMIENINY, FARBA DRUKARSKA, WIELOPIĘTROWIEC, SKĄPOGUZKOWCE, DZIENNIK, ZANIECZYSZCZENIE, OSMYK, TRZĘŚLIKOWCE, GARY, OTCHŁAŃ, SZALONA GŁOWA, KALIBRACJA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, DEGRADACJA, ULTRAMARYNA, DZIEWIĄTA FALA, KARALNOŚĆ, BOLSZEWIK, ALERGIA PYŁKOWA, BEARS, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BRZOZOWATE, SZTUKA DEKORACYJNA, STANDARD EMISYJNY, FINEZYJNOŚĆ, OGÓR, CZAS TERAŹNIEJSZY, BOMBA WODOROWA, NERWOWOŚĆ, PASIERB, AEROFOBIA, POLICYJNOŚĆ, DRABINKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, ROZRZUTNIK, HIPOMANIA, KONTROLA, SZARPANKA, LIZANIE , NIEODWOŁYWALNOŚĆ, SEROWNIA, MONSTRUM, TRÓJKA, CZYR, EKONOMIA NORMATYWNA, SKRÓT, PUNKT SPUSTOWY, DELFIN, SPÓJNOŚĆ, RADA, ZASADA PODCZEPIENIA, MIKROKROPKA, KNEL, STOLICA, PRZYZNAWALNOŚĆ, ZBÓJNICKI, CZEREP, INTERWENCJA, ŁĄCZNOŚĆ, DRABIK DRZEWKOWATY, DOM REKOLEKCYJNY, KRIS, SZMALCÓWKA, DWUSTUMETROWIEC, SZPRYCA, BABIE LATO, MONARCHIA ELEKCYJNA, SZEREG NEPTUNOWY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, RANA, PREKURSOR, STÓŁ MONTAŻOWY, EMPIREUM, HERBACIARKA, UKROP, KORBACZ, SPÓD, GRATKA, EKSPANSYWNOŚĆ, DUMA, OBRÓT PUBLICZNY, LAKSACJA, UPGRADE, LISTEK, POPARCIE, DEPESZOWIEC, ANALIZA WARIANCJI, STATYSTA, SZARLATAN, NARKOTYK, MALOWANIE, PASKUDA, CISZA PRZED BURZĄ, BIOGAZOWNIA, PRADZIADEK, KOŚĆ CZOŁOWA, FILA, KORONKARZ, POLEWA, ULGA BUDOWLANA, STOPIEŃ HARCERSKI, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, AGREGACJA, SŁUGA BOŻY, SZYMEL, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DRUGIE DNO, CHOROLOG, STROIK, MASŁO, NARTA WODNA, GREEN, EKSPRES, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZOTRING, BLOKADA, ZARYCIE NOSEM, GŁUCHY TELEFON, SOK, BIAŁA NOC, LĄDZIENIE, BORYS, INDUKCJA WŁASNA, PIRANIOWATE, MISIEK, MOSTEK KAPITAŃSKI, WIEŚ, PŁACA ZASADNICZA, ASPOŁECZNOŚĆ, KAJUTA, GRÓB, PRZEGRODA, INDAGATOR, PRZEMYSŁÓWKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PAŁASZ, SYGNAŁEK, EWANIELIA, PUSZCZALSKA, KURIER PODHALAŃSKI, TRÓJDŹWIĘK, PRĄD, KOŃ APPALOOSA, TŁUSZCZ, PRZYCZYNKARZ, FRONTYSPIS, ZATRUCIE, OCZKO, PRZEŚWIETLENIE, ZREKOMPENSOWANIE, RÓW, SYSTEMATYKA, DANIE ARBUZA, KOLORYT, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ODSKOK, NAKO, ROBER, ZWINNOŚĆ, DEGRESJA PODATKOWA, PILNOWACZ, UROBEK, GAWĘDA SZLACHECKA, SADYSTA, MROZIWO, SYSTEM JĘZYKOWY, DERESZOWATA, INDYGOWIEC, PREMIA GÓRSKA, PRZÓD, DYNAMIKA, PASKUDNIK, OBCY, KARTA WIZYTOWA, CZYRACZNOŚĆ, WYŁĄCZNIK, SUKNIA DEJANIRY, BENEDYKCJA, GORĄCZKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, OKRZOSEK, SMACZNY KĄSEK, EDYKUŁ, ANIOŁECZEK, RYGORYSTKA, LICZKO, DEWOLUCJA, KARA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SIEĆ ENERGETYCZNA, TAKT, PROCES TECHNOLOGICZNY, WOTUM, OBUWIE, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, APORT, SOCJOBIOLOG, RESPIRATOR, MUSZTRA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, LANTANOWIEC, DZWONY RUROWE, ?INTERLINGWISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.206 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROSKA dbałość, troszczenie się o kogoś lub o coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROSKA
dbałość, troszczenie się o kogoś lub o coś (na 6 lit.).

Oprócz DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DBAŁOŚĆ, TROSZCZENIE SIĘ O KOGOŚ LUB O COŚ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x