FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.870

KOROWAJ, PIERWSZOŚĆ, METFORMINA, ABLACJA, PANGSZURA INDYJSKA, MAŁŻ, KONCHYLIOLOGIA, TROLLKONTO, STACCATO, SZPACHLARZ, RETORYCZNOŚĆ, BROŃ BIOLOGICZNA, EMALIA, POCHODNIK, EPOKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, PAROWCZYK, RAKARNIA, MASA, JUDAISTA, KAPRYS, BODMERIA, PARANOJA, ZNAMIĘ, WOLNY ZAWÓD, DONOŚNIK, IMPRESJONISTA, ASTRAGALOMANCJA, SUPERTOSKAN, MACERACJA, PROCES INWESTYCYJNY, BABOL, ZGODNOŚĆ, OAZA SPOKOJU, HUBA PACHNĄCA, WYLICZANKA, MANKIETY, PIEKŁO, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, INFORMACJA, AGRANULOCYT, MUSZTARDÓWKA, KAMICA NERKOWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, TAUKA, UKRAIŃSKI, CHANAT, BURGER, OPASKA, MODYFIKACJA, DETERMINIZM, BĄK, PRZEDMURZE, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PIERSIĄTKO, WKŁUCIE CENTRALNE, WZÓR, DOWCIPNIŚ, PULPIT STEROWNICZY, NAMASZCZENIE CHORYCH, IBERYSTYKA, SUKA, ZAKON SZPITALNY, CHRZAN, JESIOTRY, KSIĘŻULKO, MASZYNKA, PRZODOWNIK, BRĄZOWY MEDALISTA, SANDALIN, PARABOLA SZEŚCIENNA, DIABEŁEK, OFIARA ŚMIERTELNA, REWIR, KOD DWUWARTOŚCIOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, STONOGA MUROWA, KWADRAT, PARAZYTOFIT, FARBOWANY LIS, ŁAWA KOMINIARSKA, PANKREATYNA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, LUDWIK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BEŁT, NASIADÓWKA, STRZELNICA, ANGIELSKOŚĆ, STOLIK, WAŁECZEK, ANTYSOWIETYZM, JERZY, UROBEK, SZAL, EKIPA, RAKIETA, MIĘKKOŚĆ, IMITACJA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, DOGRANA, HASZTAG, KRÓLEWIĘTA, PRYSZCZATY, DOBA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CAP, SALTARELLO, MAPA MENTALNA, MIEJSCE SIEDZĄCE, POMNIK, ZIELENICE, LINIA ŚNIEGU, STANOWISKO, MASZT, FALISTOŚĆ, SŁOMA TARGANA, ALGEBRA LINIOWA, BINDA, STOŻEK NAPŁYWOWY, HIPOTROFIA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, FIGLARNOŚĆ, PASJONISTA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, SZNUR, PUSTAK, DIABEŁ, FILTR BARWNY, PODGARDLANKA, GWIAZDKA, MAŚLANY RYNEK, PULA, PAMPUCH, LAMA, STRÓJ GÓRALSKI, SYGNAŁ ANALOGOWY, OFICER PRASOWY, BEZROLNY, AUTOALARM, AUTKO, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MARKETING INWAZYJNY, ESKADRA, LAMPA ŁUKOWA, ABLACJA, PROZODIA, PRZECHOWANIE, KUPON, WIECZOREK POETYCKI, KOLONIA, TUNEL, UTYLITARYZM, PRZYSTRÓJ, ANTURAŻ, WIĘZADŁO, WODA LECZNICZA, WYRAZ POCHODNY, PANICZĄTKO, KISIEL, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, FILM TRAGIKOMICZNY, BROSZURA, ZROŚLAK, PASTYŁA, FANABERIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ODMIERZANIE, SERENADA, UNISTA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, SKRYBA, SŁUŻBA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PODSTAWKA, STOŻEK DZIOBOWY, MIESIĄC, OTWÓR, TRANSPORTOWIEC, FOSFOREK, EMBLEMAT, LEJTNANT, PEŁZAK, STYMULACJA, HANIEBNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, ROŻEK, KOTERIA, GARNITUR, SPOJRZENIE, LOGOPEDKA, CHIMEROKSZTAŁTNE, STANOWISKO, NIEPRAWOŚĆ, SZCZOTKA, ANTECEDENCJA, PODRZĘDNIK, POPULACJA STACJONARNA, ANTYDEPRESANT, BLOCZNOŚĆ, TRUBADUR, IZBA, SKRZYDEŁKO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SKOK W BOK, ROLWAGA, ZASADA, SZTYWNIACTWO, ODBŁYŚNIK, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, DEBLISTA, RADIOAKTYWNOŚĆ, SEMITA, LOTNIK, POKRYWA, STEP, TRANSEKT, BRAMKA, DEMOLUDY, KOBIETON, DOBRO INWESTYCYJNE, TROLLING, INTERES PRAWNY, NIELUDZKOŚĆ, GRAFA, BŁONICA NOSA, MIT, DIABEŁ WCIELONY, PŁATKONÓG, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, KARTKA, STYLISTYKA, ŁUPEK ILASTY, BIAŁA DIETA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, TRAKEN, NIEDOSTĘPNOŚĆ, BAKAS, MIKROKLIMAT, ANGLIA, NARTA WODNA, ŁOŻNICZY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BARIERA WYJŚCIA, WIETRZENIE CHEMICZNE, IZOLATKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, MOC ZNAMIONOWA, KOLOKATOR, PIRANIOWATE, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, GLORIA, GÓWNOZJADZTWO, FRONT POLARNY, RÓWNIK, AFILIACJA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, CZUWAK AKTYWNY, HARDTOP, ZIEMIA NICZYJA, PRAWO ZATRZYMANIA, NAŁÓG, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PREZESKA, CHWYTNIK, CIAŁO, ŁUCZNIK, DĘTKA, GAPOWICZ, ROZWORA, DYSZKANCIK, CHŁODNIK, RIDER, LEASING ZWROTNY, LICZMAN, RÓŻA BAZALTOWA, WYŻ, KOMISJA SKRUTACYJNA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KARATE TRADYCYJNE, ZIARNKO, HOLOGRAM, POSTKOMUNIZM, FORMA, BRZYDACTWO, STRAGANOWIEC, AUTSAJDER, PRÓBA JĄDROWA, DUM-DUM, DEMOBILIZACJA, SYPIALKA, KONFISKACJA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PIWOSZ, WALEC STATYCZNY, ?KOLCZATKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)
KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).
KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).

Oprócz FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast