Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.197

DYPTYK KONSULARNY, GOLIAT, UZBROJENIE, KOŁYSANIE, KOMENDA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, KAPITANA, SPALINY, KSZTAŁT, APARAT REGENERACYJNY, PRĘDKOŚĆ, HACJENDER, MIAŁ, KOSMOGONIA, TROL, PROFIT, SZTURWAŁ, RUCH, ZŁOTOŚĆ, PREDESTYNACJA, KAPSYD, KOMPANIA, IMPLIKACJA LOGICZNA, SPŁACALNOŚĆ, STEK, ŻARTOBLIWOŚĆ, ZŁOTOROST, POGROMCA, ADORACJA, KATEGORIA PIÓRKOWA, HAZARDZISTA, MEZOTERAPIA, PINCETA, KONWERTER, REEDUKATOR, MAGNES, ŁOPATA, PATYK, PROPAGANDÓWKA, LOT ŚLIZGOWY, KLAG, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ZATRUDNIONY, CHRUPKOŚĆ, ERYTROCYT, GORĄCY PIENIĄDZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, MAKROMINERAŁ, WYMIANA KULTURALNA, DWORZANIN, GAZ PIEPRZOWY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, BILLBOARD, DIABEŁ WCIELONY, LEASING KAPITAŁOWY, PŁYTA PILŚNIOWA, GEEZ, BLOK RYSUNKOWY, MISIAK, BROŃ MASZYNOWA, GWINT STOŻKOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, ŻABA ORANŻERYJNA, ŚCIĘCIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TOREBKA, POKOLENIE KANAPKOWE, GRZYWNA, MĘTNOŚĆ, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, PINGWINY, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ASTRAGALOMANCJA, POŻERACZ SERC, RADŻA, SRACZKA, TACA, ISTOTA ŻYWA, NIEPOKOJENIE SIĘ, HERBATA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BAŁAGULSZCZYZNA, KAPRALSTWO, SKINNY, ORDYNARNOŚĆ, CIEMNIA, SYFON, START-UP, POZIOM, POKAZ, ŁOŻNICZY, TAKSON PARAFILETYCZNY, ADRES FIZYCZNY, NIEDOKŁADNOŚĆ, ODPOWIEDŹ, TOSKAŃSKI, ZIELONE, ZACHOWAWCZOŚĆ, TEREN OTWARTY, BRODAWKA STÓP, BROŃ NUKLEARNA, FRONT POLARNY, SENTYMENT, LEK ANKSJOLITYCZNY, KONSTRUKCJA WSPORCZA, LEJBIK, MYDLARZ, KRĄG POLARNY, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, LAMPERIA, KORONA, PAPRYKARZ, STAN STACJONARNY, BAŻANT, ŻABA LEOPARDOWA, ZASADNOŚĆ, PODDANY, KRET, WĘGORZOKSZTAŁTNE, OSZCZĘDNOŚĆ, ROZPIS, KINDŻAŁ, FRUSTRACJA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, REALISTA, WSZECHSTWORZENIE, WYŻSZE NACZELNE, ŁADNY GIPS, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, TWARDOŚĆ, NEOROMANTYZM, BOJKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, ANALIZA CHEMICZNA, POŚCIELÓWKA, STARA MALUTKA, KATEGORIA SŁOMKOWA, SZANKIER TWARDY, PRZYBUDOWA, KREOL, KRAJE KOMUNISTYCZNE, DESKARZ, ZAPITKA, SPRAWDZIAN, PASO PERUANO, WYRAZ OBCY, KARIOLKA, ROZWÓJ WSTECZNY, AUDIOBUS, DONICZKOWCE, KAPISZONÓWKA, ZBIORNIK, ABSENCJA CHOROBOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KONTENER, METAFIZYCZNOŚĆ, KLERK, FLUID, PLAMICA, BOM, PRODUKT TRADYCYJNY, ODCIĄG, UZIOM, POCHŁANIACZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, LITEWSKOŚĆ, WSIUR, OPRAWA, RESTART, KIEŁBA, HISTORIA, MISTRZ CEREMONII, SUMER, AKSAMITKA, ZASADNICZNA SŁUŻBA WOJSKOWA, WIEŚ, OSOWIAŁOŚĆ, ANGOL, PARTIA, SYNEK, BEZWODNIK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, BODY PAINTING, STALNICA, OUDRY, PIEC PŁOMIENNY, MIKROSTRUKTURA, RUG, ZBIÓRKA, PAŁAC, MYSZOWATOŚĆ, ANGIOLOGIA, PŁATNIK NETTO, SZLAM, DEROGACJA, PIEG, SZCZAPA, MIEDWIEŻJEGORSK, RYBOPŁAZ, RAD, GODZINA, RDZEŃ, ILUMINACJA, CHWAST, SZCZEPIONKA WŁASNA, PRZECHYŁ, BRZOZÓWKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, POGROM, STAŁA HUBBLE'A, PATROLOWIEC, PREZYDENTKA, KOLONADA, WSZYSTKOWIEDZĄCY, SŁABEUSZ, WSTĘŻNIAKI, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, FLAUSZ, KOLEC, REALIZM, JEZIORO PROGLACJALNE, PROWIZOR, PŁYWACZEK, TRUNKOWY, DRUK, NIEKONKRETNOŚĆ, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, POKAZOWOŚĆ, KLUBOWIEC, BIBLIOTEKA, KAT, WIEŚNIAK, SAMOCHÓD OSOBOWY, BLASTOGENEZA, CERATA, PODTYBINKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, CZEREŚNIA, JASNOŚĆ, STRATA, GATUNEK ZAWLECZONY, BLASTODERMA, ARENA, BABULINKA, UCZEŃ, OUTLIER, PROCH, WIETRZENIE CHEMICZNE, MIODOJAD BIAŁOUCHY, WIERCIPIĘTKA, SUBTELNOŚĆ, MANTYLA, ZLEWNIA, MELODIA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, SONDA, WYROŚLE, KONWOLUCJA, RAJFUR, DACH HEŁMOWY, DANIE ARBUZA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WYDAJNOŚĆ, PARAFIANIN, NAFCIARSTWO, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ZAIMEK ANAFORYCZNY, FALANDYZACJA, DŻEM, ZLEW, BIEGUN, GRUPA ABELOWA WOLNA, SZYJA, POSTULATYWNOŚĆ, HOMOGENIZACJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PLANTACJA NASIENNA, NOK, TRYB OZNAJMUJĄCY, SYMPOZJON, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SQUATTER, PILAW, DYNAMIKA, ŚWIĘTA KSIĘGA, PROMOTOR, LOTERIA PROMOCYJNA, METRYKA, ZESTAWIK, POZYCJA, KANAŁOPATIA, MIESZEK, ADONIZACJA, DIRCIK, KONSUMENT, CHRONOMETR OKRĘTOWY, RADIOWIEC, MISKA KLOZETOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kryształ bliźniaczy, forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)
kryształ prawidłowy, forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).
KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x