FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY to:

forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.870

PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, WZIERNIK, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WIDZ, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, UPIERDLIWOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, CZŁONEK RODZINY, MOZARAB, TURBINA PELTONA, CETIOZAUR, ZSYP, GICZ, KUFF, FORMAT, AGREGATOR, AUSZPIK, NORMALKA, KANONIERKA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, KLASER, DOM LETNISKOWY, KONSTYTUTYWNOŚĆ, OFFSET, ROWER, KURDUPLOWATOŚĆ, SAMOOKALECZENIE, MARCOWY DOCENT, EMISJA PIENIĄDZA, GRÓB SKRZYNKOWY, ZJAWISKO NATURALNE, GLOJOPELTIS WIDLASTA, PYSZCZEK, GŁĘBOKI TALERZ, OCHOTNIK, PLAGIAT, FARMERKI, HOLOWNIK, MINI-ALBUM, BEZCIELESNOŚĆ, SIŁY, SABATARIANIN, CHOROBA GÓRNIKÓW, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, RACJONALNA IGNORANCJA, PODTRZYMKA, HOMO ERECTUS, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, JEDWAB OCTANOWY, GŁOWA PAŃSTWA, OBCIĄŻENIE, PLAKAT, TRWAŁOŚĆ, KŁĄB, INSTYTUCJA PROCESOWA, WYCHODŹSTWO, SUKCESIK, PIŁKA NOŻNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, DROŻDŻE, PRAKTYCZNOŚĆ, AGROGAZ, SPRAWDZIAN, BENEFICJUM, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, OLEJ Z OLIWEK, KULTUROWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, BERŻERA, KUTYKULA, PRZEWODNIK, WŁÓCZĘGA, CABAN, ZATOKI, LUDZIK, GALARETKA, OSTRUŻYNY, MARONI, CZAPKA TEKTONICZNA, AFILIACJA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ZAGRANICZNOŚĆ, TEUTON, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, SOKI, MAKI ZŁOCISTY, SMOŁA DRZEWNA, PIEŃ TRZEWNY, ŚWIERK BREWERA, KOMENSALIZM, NIEWIERNOŚĆ, STAL, GATUNEK ZAWLECZONY, ANKIETA PERSONALNA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PATENT, OBRĘCZ, GASTROFAZA, BULIONÓWKA, PRZEKIEROWANIE, DIABEŁEK, WIDNOŚĆ, TROISTOŚĆ, SCENARIUSZ, RADZIECKOŚĆ, KAPITANA, ROBOTA, AMUNICJA JĄDROWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, KORYTKO, PŁACHTA, CHRZĄSZCZE DRAPIEŻNE, CHORAŁ, AKROBATYKA, PRASA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PIERSIÓWKA, TURBINA RUROWA, KOREKTOR, MIODOJAD BIAŁOUCHY, TRÓJSZEREG, KWAS BEZTLENOWY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, DYSPOZYTURA, ŚWIĘTA KSIĘGA, NORDYCKOŚĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, TRAMPKARZ, SKOPEK, NESTOR, IWAN, SKOCZKOWCE, STRAWIŃSKI, WYSOKOŚĆ, SOLANKA, WIZYTÓWKA, SMARKATA, KIEŁZNO, MIĘKKOŚĆ, SZTUKA EGEJSKA, OPŁATA SANKCYJNA, MŁOTEK, PLAŻÓWKA, MASŁO, ZAKOCHANY, PODCHLEBSTWO, WSPÓŁUCZENNICA, KRAWĘŻNICA, PRZEKŁAD, DOSTAWCA, SKOK SPADOCHRONOWY, FOTOGRAM, NASŁUCHOWIEC, LURA, MOTYWIK, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, REDAKTOR NACZELNA, ESTOŃSKOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PARANOJA, BARWA, NUTA, DŁUGOSZPAROWATE, SKŁADAK, KWAS LIZERGINOWY, KLASA, NIESZLACHETNOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, RUCH, SEJM ELEKCYJNY, GAROWY, KĄSACZOWATE, PADWAN, ŚWIERSZCZYK, STROK, RELIKT, PHISHER, PRAŻONKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, MARIO, LITERATURA FAKTU, KOMPLETNOŚĆ, HADŻI, PARWENIUSZ, FORMA, PĘCHERZ, ODROŚL, JĘZYCZEK U WAGI, GUMKA, LODOŁAM, SELSYN, PEREŁKA, ROTATOR, JEDNOSTKA ALOKACJI, MALINNIK, UWAGA, PICUŚ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, NIEOBFITOŚĆ, CHŁOPIEC, TEREN, BORAZON, ANTEPEDIUM, PROTEKTORAT, PARLANDO, DON KISZOT, PRACA, KALKA TECHNICZNA, SAMORODNOŚĆ, KĄCIAK, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GOGLE, AKCENT, FORMA, PACJENCJA, KIESZONKA, ARANŻER, JĘZYK GEOGRAFICZNY, GŁOSICIEL, DOMINANTA, RADIESTETA, BACIK, GRANDA, KOMORA NABOJOWA, BAR, MORELÓWKA, RZĄD, SCHABOSZCZAK, KOMOSA, NESTOR, HOMAR EUROPEJSKI, HUBA MAŚLAK, ZAPRAWA, DAWNOŚĆ, ADAPTACJA, JĘZYK FORMALNY, BOMBERKA, ZBOŻE, PRZECHYŁ, KREACJA, MIMETYZM, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, CZARNA MAGIA, BOSKA CZĄSTKA, MYDLARZ, OBJAWIENIE, CHIŃSZCZYZNA, GARMAŻERNIA, URZĄD CENTRALNY, PĘCHERZYK, KWAS TŁUSZCZOWY, WYZWOLICIEL, DZIANINA, NIESPIESZNOŚĆ, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, RONDO, MŁAKA, PANIER, ZBRODNIARZ WOJENNY, ORMIAŃSKI, IDIOLATRIA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, FUTRÓWKA, KUSKUS, TURBINA PAROWA, NEWSMAN, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KAPITAŁOWOŚĆ, KOMORNIK, KARMIDEŁKO, KOMA, PYTANIE, PRZELICZNIK, KOBIETON, WIDMO SYGNAŁU, PRZEMYSŁÓWKA, CHAŁWA, PARKOUR, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, OBUCH, ZACIĘCIE, WARUNEK LOKALOWY, PIEG, ZAPYTANIE OFERTOWE, HAMULCOWY, SZARMANT, PARKIET, KOŁNIERZYK BEBE, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, GETER, FERRYT, ORBITA PARKINGOWA, OŚWIECICIEL, RZECZY OSTATECZNE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ?BUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)
KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).
KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY
forma kryształu, który jest zrostem 2 lub więcej kryształów wytworzonych z tego samego materiału chemicznego, posiadającym symetrię względem pewnych płaszczyzn lub osi (na 18 lit.).

Oprócz FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - FORMA KRYSZTAŁU, KTÓRY JEST ZROSTEM 2 LUB WIĘCEJ KRYSZTAŁÓW WYTWORZONYCH Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CHEMICZNEGO, POSIADAJĄCYM SYMETRIĘ WZGLĘDEM PEWNYCH PŁASZCZYZN LUB OSI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x