GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEN PODZIELONY to:

gen, w którym sekwencja kodująca jest podzielona odcinkami niekodującymi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.326

TREND BOCZNY, CZUWAK AKTYWNY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, FAKTORYZACJA, MOKRY SEN, KOMPENSATOR CIEPLNY, CZYN SPOŁECZNY, KUMA, BEZRUCH, NIEOCZYWISTOŚĆ, POWIĘŹ, KREDYT ROLOWANY, CZERWONA KRWINKA, KOZERA, PIJUS, CZEDAR, ODŻYWIANIE, TURBINA PELTONA, AZATIOPRYNA, LUZACKOŚĆ, LIRYKA CHÓRALNA, PIERWSZOŚĆ, SPOT REKLAMOWY, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, NOGA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KIERUNKOWOŚĆ, ROZWAGA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, PUNKT FILTRACYJNY, JEDNOLITOŚĆ, PSI GRZYB, NERCZAN, NIEROZUMNOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PTASZNIK GIGANT, KAKAO, ZAKŁAD PRACY, FANFARON, ROŚLINY OSIOWE, GĘSTOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, OUDRY, LANDARA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PIŁA, DELTA WSTECZNA, HEKSAPLOID, TEUTOŃSKI, SYLIKON, MAKABRYCZNOŚĆ, LYGODIUM PALMIASTE, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, PRZEDŁUŻACZ, AUTOMOBILISTA, POJEZIERZE, NACHWYT, DWUNASTOKROTNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, ŁEBEK, POPULACJA STACJONARNA, SZCZEPONOGI, DOMINATOR, BRAMKARZ, STARODAWNOŚĆ, STYL DOWOLNY, STREFA ODRUCHOWA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PANECZEK, KARMNIK AUTOMATYCZNY, DŻUNGLA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DOWÓD WPROST, POŚWIST, IMMUNOSUPRESJA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, SZPITAL ZAKAŹNY, ZEBRA, BOGATY, OSET SINY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, HISTORIA, ŻARTOBLIWOŚĆ, CENA DETALICZNA, MRÓWKA SMĘTNICA, HODOWLA ZARODOWA, ZARAŻONA, BECHER, KNOCKDOWN KARATE, OGNISKO, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DURNOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, CHORY NA GŁOWĘ, USŁUGI SPOŁECZNE, KATASTER, PORZĄDEK, RZECZOWNIK POSPOLITY, GOSPODARZ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, GORYCZAK, HERBATA BIAŁA, NARÓW, ANTYCHOLINERGIK, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, RZEŹNIK, UKŁAD WYŻOWY, KLAUSTROFOBIA, NADWYŻKA KONSUMENTA, SARNA, STÓŁ MONTAŻOWY, SYGNAŁ RADIOWY, ATRAKCYJNOŚĆ, BENZYNA CIĘŻKA, PRZESYP, FINEZYJNOŚĆ, STOSUNEK, ROKOKO, TRUP, MRÓWKA ĆMAWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, GRZYB ZŁOTAWY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WARZĘCHA MAŁA, CHEMIA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SILNIK BOCZNIKOWY, ROZCIĘCIE, KRYJÓWKA, ŁADNOŚĆ, PLACEK, JĘZYK TAGALSKI, STADION OLIMPIJSKI, NAFCIARSTWO, IKRA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, BOŻA RĘKA, MATRYCA LOGICZNA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, GLINIAN, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, MOŻNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, PROSTA, BAZYLIKA MNIEJSZA, HEMOCYT, ODPŁYW, SKOCZKOWCE, OPOŁEK, PRUSKOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, KĄT, SZYBKOWAR, PROTEROZUCHIDY, NALEWKA, NUMER GEOGRAFICZNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, ANDANTE, REGION WĘZŁOWY, WIRTUOZERIA, NOMOKRACJA, PÓŁWYSEP, ZASADNOŚĆ, PRAWO RYNKÓW, OSKARŻENIE PRYWATNE, DYWANOKSZTAŁTNE, NAROWISTOŚĆ, WYROŚL, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, MONILOFITY, MUZYKA, DZIEKAN, ANIMALIZM, NOŚNIK DANYCH, NAZWA POZORNA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PORZĄDNOŚĆ, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, ŚWIECA, HIPERFOKALNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CYWILNOŚĆ, OGNISKO, WŁÓKNO, EKSTREMALNOŚĆ, ZAMACH SAMOBÓJCZY, DOM ZDROJOWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, SINUS HIPERBOLICZNY, NIUŃKA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ITINERER, KORWINIZM, POLSKI, ALOCHTON, ODJEMNA, NIELICZNOŚĆ, ABLACJA, PENETRACJA GENU, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, OKRES SKŁADKOWY, RHIZOBIUM, ŁATEK, KOMUNA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, CZEPIAKI, POCHŁANIACZ, PAŹDZIOR, GŁUPEK, GROTESKA, AKTORKA, WĘGORZOWATE, ABFARAD, BOKS, MORALNOŚĆ, KARCZMA, KRĘG OBROTOWY, DRĄG TŁOKOWY, ULEPSZACZ, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, LUJ, SWÓJ, TYTUŁ NAUKOWY, KERATOPLASTYKA, PASTERSKOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, MINBAR, MAKABRYCZNOŚĆ, KREMOGEN, NIEDOROZWÓJ, ORDYNARNOŚĆ, CHOROBA DEGOSA, KAFEJKARZ, CHŁYST, DZWONEK RĘCZNY, KAMIENNE SŁOŃCE, ODŻYWCZOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, DYNAMICZNOŚĆ, HAMBURGER, KRIOSAR, NANSUK, ASTER, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, DROBNOUSTEK BECKFORDA, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, ARMEŃSKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, WYPAD, WALIDACJA KRZYŻOWA, LAMPA ŁUKOWA, ROZRZUTNIK, PÓŁZAWODOWIEC, TARAN, PODRÓŻNA, REPUBLIKA FEDERALNA, DOSADNOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, PIKA, OSTROŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, BETON STRUNOWY, GORĄCZKA DUM-DUM, SZCZĘKOT, KWASOWOŚĆ, ODWSZALNIA, GAZ KOPALNIANY, POLAJ, OŚWIECICIEL, HIPOSTYL, KATEGORIA SPOŁECZNA, BILDUNGSROMAN, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, GAZ IDEALNY, GRA NA ZWŁOKĘ, ZŁOTOŚĆ, PLAC MANEWROWY, SUWERENNOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, KONTRMANIFESTACJA, AUTOTEMATYZM, RAK, CZASOPISMO NAUKOWE, ŻEBRO, OSNOWA GEODEZYJNA, REJESTR GWIZDKOWY, REKIN, ALLOCHTON, BŁYSK, PODŁUŻNOŚĆ, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, ?FILOLOGIA ORIENTALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEN PODZIELONY gen, w którym sekwencja kodująca jest podzielona odcinkami niekodującymi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEN PODZIELONY
gen, w którym sekwencja kodująca jest podzielona odcinkami niekodującymi (na 13 lit.).

Oprócz GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GEN, W KTÓRYM SEKWENCJA KODUJĄCA JEST PODZIELONA ODCINKAMI NIEKODUJĄCYMI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x