JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUŃSKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.)JĘZYK DUŃSKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUŃSKI

DUŃSKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.)DUŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka duńskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.966

DAR ZIEMI, POZOSTAŁOŚĆ, WYKRZYKNIK, KONTRAKT MENEDŻERSKI, MASELNICZKA, TEREN ZAKRYTY, WORKOWCE, NIDERLANDZKI, ESPERANTO REFORMITA, NIEUKONTENTOWANIE, SYN MARNOTRAWNY, GAELICKI, STUDENT, HAMM, ŚCIGAŁKA, EURYTOP, MEDIALNOŚĆ, OSTRĘŻYNA, TRZPIEŃ, NOŚNIK NARZĘDZI, KANTORIA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ZŁOTY STRZAŁ, HYPOSTYL, DYSTONIA TORSYJNA, CHODZĄCA DOBROĆ, ZAWAŁ, BALON RADIOSONDA, BEZKRĘGOWIEC, SERM, MENADŻER, WIDZENIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KRAJNIK, PORA GODOWA, ŁYKOWATOŚĆ, ZACHYŁKA, WYPYCHACZ, CZARDASZ, INWESTYCJA, PIANKA POLIURETANOWA, AUTOMATYKA POGODOWA, BRANIE WZORU, ANARCHIA, BAZYLIKA MNIEJSZA, ORANT, GALARETKA, WU, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, GOSPODARKA KOMUNALNA, OSŁONKA, NIESKRĘPOWANIE, COCKNEY, OKRES, OSIEDLENIEC, CHRZEST, KURECZKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, HARTOWNOŚĆ, FIRMA, NADNOSIE, PROTAGONISTA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ŻUŻLOBETON, SZTUBACKOŚĆ, LEASING OPERACYJNY, AUGSBURG, CZERPARKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, DURNOWATOŚĆ, ORNITOLOG, EURYTMIA, EGEDE, WIETNAMSKI, GNEJS OCZKOWY, STÓŁ, ZABYTEK, WAGON PULMANOWSKI, MAJĄTEK RUCHOMY, ANATOMIA KLINICZNA, KWAS METAFOSFOROWY, MASZYNA TŁOKOWA, CHLORYN, FILANDER KOSMATY, STOPKA, SCHWERIN, KONSERWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, MUSZLA KLOZETOWA, OSŁONICA, AURORACERATOPS, ESSEŃCZYCY, EKSPOZYCJA, ODPOWIEDNIOŚĆ, SŁODYCZ, MISKA SOCZEWICY, ZBIÓR GĘSTY, NAGRODA POCIESZENIA, PLUGAWOŚĆ, PROCH, SYGNIFIKATOR, RELING, LEUKODYSTROFIA, BROMIAN POTASU, MONIT, NIĆ KODUJĄCA, BÓBR KANADYJSKI, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, MAGIERA, PSALMOGRAF, TARYFA ULGOWA, JAMS, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, JĘZYK IRAŃSKI, PRZECZENIE, RĘKOSKRZYDŁE, KREDKA WOSKOWA, ANARCHIZM, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, OPINIA, DOWÓD APAGOGICZNY, DOBÓR SZTUCZNY, WYROBNIK, AKCELERATOR LINIOWY, KRATKA ODPŁYWOWA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PLAC MANEWROWY, KATA, BANK KOMERCYJNY, UKRAIŃSKI, ASTRONOM, CZTERNASTKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, FARMACJA STOSOWANA, BUDDA, SEGMENT, APOSTOŁ, PRZEKLEŃSTWO, MUZA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SZANIEC, USTERZENIE PŁYTOWE, ŁONO, WYGASZACZ, OBRONA PHILIDORA, REIFIKACJA, PIRYMIDYNA, WYSTAWIENNIK, IZOENZYM, ZROBIENIE KUPY, SZARA MYSZ, STONÓG MYSZATY, WAŻNOŚĆ, PARKIET, SKOK SPADOCHRONOWY, DŻINGEL, INUITA, STYL ARTYSTYCZNY, CHAŁTURSZCZYK, WĘGORZ JAPOŃSKI, PRZEBRZYDŁOŚĆ, MŁAK, DŁAWIEC, REDOWA, ZASADA DUALNOŚCI, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CHRONICZNOŚĆ, PLEBEJKA, MATEMATYKA, POPRZEWRACANIE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ROBER, SZTUKA PERFORMATYWNA, ZAWOJOWANIE, BEZLITOSNOŚĆ, PROTOTYPOWOŚĆ, FILM MUZYCZNY, EUGLENA ZIELONA, SZTUBA, KLEZMER, WIERNY, TŁUSZCZAK, ODBÓJ, ULEGŁOŚĆ, WIARA, CZAS GRAMATYCZNY, MOSTOWNICZY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OWCA WIELOROGA, FIZYKA TEORETYCZNA, ANKIETOWANY, STACJA ZAKŁADOWA, MACEDONIA, DERENIOWCE, KUPER, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, GLUTAMINAZA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, SINGIEL, MAGMA, PŁASKOZIEMCA, KUŚNIERCZYK, CHOROBA GAMSTORP, CYWILKI, RZYMSKI, WIROPŁAT, POMOC, OOLIT, ONOMASTYKA, TUŁACZ, DIAPAUZA ZIMOWA, PRE-PAID, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ŚMICHY CHICHY, ANTYŚWIADECTWO, MUSTEL GWIAŹDZISTY, WERTEKS, PŁOMIEŃ, WYROŚL, FUZJA WERTYKALNA, PINGWIN BIAŁOBREWY, FERTON, TRACKI, EKSTRADYCJA, POCZUCIE HUMORU, GROTESKA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, RYBA AMFIDROMICZNA, JURNOŚĆ, GLIGLIŃSKI, GRODZA, CHEMIA FIZYCZNA, GYROS, WIGOŃ, SKAFANDER, LAWENDA FRANCUSKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SERBOCHORWACKI, WYSTAWNOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, PISCHINGER, POKAZOWOŚĆ, SKRZYWDZONY, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PARASZA, TRACKLISTA, RUMUNKA, WICELIDER, DYSTANS, MORDOBICIE, PARAFRAZA, ORONGO, MUNSTER, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, STRYJ, WOJAK, CHABAZYT, WERSYFIKACJA, KNEBEL, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, GALWANOSTEGIA, RAMFORYNCH, BRUDNICA MNISZKA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, HYDROFOB, WSKAŹNIK, KOREK TOPLIWY, WARUNEK LOKALOWY, ŁAPADŁO, OGNIWO WESTONA, NAWALENIE SIĘ, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ORBITA, NAMOLNOŚĆ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, WARUNEK, MIÓD SZTUCZNY, CYNKOTYPIA, FAJTNIĘCIE, WŚCIEK DUPY, FUNKCJA ADDYTYWNA, BOCIAN, ROPA, POJAZD, RUMUN, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MĘKI TANTALA, WIEK ROZRODCZY, SEKWENCJA KOZAK, MARUDERSTWO, WILK Z GÓR CASCADE, WOŁEK, PRZENIKLIWOŚĆ, HEMIKRYPTOFIT, KOMAR, ŚWIDER, ?PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.966 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUŃSKI język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.)
JĘZYK DUŃSKI język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUŃSKI
język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 6 lit.).
JĘZYK DUŃSKI
język z grupy skandynawskiej języków germańskich; mówi się nim w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech, jest językiem urzędowym w Danii, na Wyspach Owczych (na 11 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY SKANDYNAWSKIEJ JĘZYKÓW GERMAŃSKICH; MÓWI SIĘ NIM W DANII I SZLEZWIKU-HOLSZTYNIE W PÓŁNOCNYCH NIEMCZECH, JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM W DANII, NA WYSPACH OWCZYCH. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x