GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUTNICTWO to:

gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką plastyczną na półprodukty i wyroby gotowe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HUTNICTWO

HUTNICTWO to:

nauka techniczna dotycząca otrzymywania metali i stopów z rud i złomu oraz ich przetwarzania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.529

KARBORYZATOR, URLOP TACIERZYŃSKI, EUFONIA, WCIĄGARKA, MOTYLEK, GZY, KOLIZJA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ZBIEŻNOŚĆ, JAMAJSKI, FUZJA PIONOWA, KANADA, PROKURATOR, POLEMIZATOR, AUTOPILOT, RYNKOWOŚĆ, KOLEJ LINOWA, WARP, ZARZUELA, GALERIA, DIAGNOSTA, NERWICA NIEDZIELNA, CZERSKA, ANGIELSKA FLEGMA, WIERSZ, DROGA KOŁOWA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ROZCHWIEJ, PROWENIENCJA, PŁASZCZ DOLNY, MUGOL, SYROP, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SLIP, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, KECZUOWIE, OGNIWO STĘŻENIOWE, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, CZARNY SZLAK, OSMOZA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, ILUWIUM, MAK NIEBIESKI, PRZESZKODA, HOMBURG, SKALEŃ AWENTURYNOWY, GRUNGE, ZALEWA, UNIWEREK, BARIERA ODŁAMKOWA, BOSTON, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ZWARCIE, GIEŁDA SAMOCHODOWA, DRAMAT, NACZYNIE, WODOCIĄGOWNIA, LATANIE PRECYZYJNE, ROZŚWIETLACZ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SUCHORYT, SZWAJCER, PELOMEDUZOWATE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, NEONTOLOGIA, STADIALNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PRĄD ZAWIESINOWY, ZŁOŻENIE UKŁONU, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, CZAS, PIORUN KULISTY, BROŃ WODOROWA, TINTA, UROJENIE KSOBNE, KLUCZ NASADOWY, FILOLOGIA NIEMIECKA, BURACTWO, OPONA, SUTERENA, STROIK, EMALIA, ŁUK JARZMOWY, MIEDŹ, DOBROTLIWOŚĆ, BRĄZOWNIK, KOMPLEKS PSZENNY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, ÓSEMKA, CHOROBA VERNEUILA, OBRĄCZKA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, HAGIOGRAFIA, RÓŻOWE OKULARY, PODCIEP, SUKCESYWNOŚĆ, DOBRO KONSUMPCYJNE, SEMANTYKA FORMALNA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SPIĘTRZENIE, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, KINETYKA CIECZY, POMPA PROTONOWA, BIOZA, ŚLIZG, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ASIEJEW, DWUPRZODOZĘBOWCE, MIEDNICZKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BYTOMIANIN, CZUBATKA, CHMURA ŚREDNIA, ZERO, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SKRZYNIA, PODKŁADKA, NOZOLOGIA, KORDYT, GŁOS WARGOWY, ŁUG, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WŁAŚCIWOŚĆ, GENOMIKA TEORETYCZNA, RODZINA JĘZYKOWA, TUBULOPATIA, KANCLERZ, ETYMOLOGIA, GEOMETRIA CZYSTA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, PRIORYTET, KOCANKA PIASKOWA, GNÓJ, EROZJA ŚNIEŻNA, CZEPLIWOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, MIECZ OBROTOWY, DZIKUSKA, OSETIA, USZATKA, POLITYKA BUDŻETOWA, NUR LODOWIEC, GEMFIBROZYL, ZAKRĘCANIE, LIŚĆ ZARODKOWY, KOREKTOR, TEREN ZIELENI, DAKTYL, ODTWARZANIE, RODZINA PSZCZELA, GROTESKA, OGAR, BERGMAN, GENOMIKA FUNKCJONALNA, KROK MILOWY, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PROTOAWIS, FAHRENHEIT, NASYCALNIA, SYLWETA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, RADIANT, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, TRANSAKCJA PAKIETOWA, DŁAWIEC, TANATOLOGIA, BRACTWO KURKOWE, PRZEBITKA, KAPILARNOŚĆ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, HYDROLAT, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, INTERESOWNOŚĆ, ZIEGLER, STAROHISZPAŃSKI, PĘCHERZ, PUNKT ROSY, PARAMAGNETYK, RUCH EKOLOGICZNY, KLEJOWNIA, KARBUNKUŁ, WALC WIEDEŃSKI, GONDOLA, UDAR, RANEK, POSTĘP ARYTMETYCZNY, SHEMALE, RIGAUDON, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, PRÓBA, EOLIA, KASKADA, OGNIK SZKARŁATNY, ŚWIT CYWILNY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, EMANACJA, META, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PAKA, NAGAR, FREESTYLE, MIKROFON CEWKOWY, SURF, FUNKCJE ELEMENTARNE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, ANGLOARAB, DŻINN, ROŚLINY RUDERALNE, PRZEWÓD, SKRAJNA PRAWICA, HUMANIZM, BINDA, CYKL MIESIĘCZNY, WALCOWNIK, REDOWA, MONSTRUM, SEJM, STYL MANUELIŃSKI, LATANINA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, KWINTET FORTEPIANOWY, GERMANISTYKA, AUDIENCJA GENERALNA, HOTELING, TRĘBACZE, REPRODUKCJA KULTUROWA, ZAGNIEŻDŻENIE, OBRONA HOLENDERSKA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, PREPERS, STROJNICA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZANIK MIĘŚNI, SPOLEGLIWOŚĆ, MONTAŻYSTA, KARPLE, WIRUS MAKR, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SUSZARNICTWO, TRZMIELOJAD, METEOR, PIONEK, ŚWIETLISTOŚĆ, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, PERYSELENIUM, GLEJCHENIOWATE, TEREN, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ODKRYCIE, ADRES WYDAWNICZY, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, PRZEŚLADOWANIE, PURYNA, WZGLĄD, OPOZYCJONISTKA, KOALESCENCJA, ACENA BUCHANANA, MORDENT, ANTYSEPTYK, LIRA, GAWOT, WYRAZISTOŚĆ, ASCETA, KATOLICKOŚĆ, SONDA MOLEKULARNA, ROŻEN, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, REGRESJA PROBITOWA, TORRENCE, TELEGRAFIA, KRZTUSIEC, MINIALBUM, PCHŁA MORSKA, BYLICA POSPOLITA, GRAFA, SZABLA, DENTYSTA, PLUSY, GRZYB, SKAŁA ZBIORNIKOWA, GROOMING, SKALENOEDR, FILOZOFIA, WILAMOWSKI, INSTAGRAMER, ASYLABIZM, TERAPIA GESTALT, ZAPŁATA, TEORIA DOMINA, HULMAN SZARY, DZIDA, RETINOPATIA, ?BOROWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUTNICTWO gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką plastyczną na półprodukty i wyroby gotowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUTNICTWO
gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką plastyczną na półprodukty i wyroby gotowe (na 9 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ WYTAPIANIEM METALI I ICH STOPÓW Z RUD Z DOMIESZKĄ ZŁOMU ORAZ ICH OBRÓBKĄ PLASTYCZNĄ NA PÓŁPRODUKTY I WYROBY GOTOWE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x