WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSMOZA to:

wzajemne przenikanie się, wpływanie na siebie elementów dwóch różnych pojęć, środowisk, domen (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSMOZA

OSMOZA to:

dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu (na 6 lit.)OSMOZA to:

przenikanie roztworów przez błonę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.990

ŻALE, DEKLARACJA, KUBECZEK, JAZDA FIGUROWA, SEMANTYKA FORMALNA, KOMA, PIĘTKA, ZRZĄDZENIE, MAŁY FIAT, ASZKENAZYJCZYK, BEZWŁADNOŚĆ, RACHUNEK CIĄGNIONY, CYNODONTY, MIHRAB, PIES RODZINNY, WĄTEK, SKARBNIK, WYWÓZKA, WOŁEK, FRANKATURA DWUPAŃSTWOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZEREG HOMOLOGICZNY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ODRĘTWIENIE, IRRADIACJA, ŁATWOPALNOŚĆ, ZASTÓJ, NIEPOPULARNOŚĆ, DOBYTEK, MASZYNA CIEPLNA, CIASTO, DENDROMETRIA, DŻDŻOWNICA, KRYZYS, CHOROBA MIKROFALOWA, GITARA BASOWA, DOCHÓD, FASHIONISTKA, SADYSTA, STRZELEC POKŁADOWY, JĘZYK, BACIK, RELA, BRACTWO RYCERSKIE, DOGMAT, NAJEM, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KUKU NA MUNIU, DEFERENT, CZUSZKA, RYNEK KONKURENCYJNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, STADION, ZBOWID, UCZENNICA, MYDLARZ, ZAWAŁ, KOK, KONTRAST, BOSTON, KRYPTOREKLAMA, ELIMINACJA, ALEGORYCZNOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, POKŁAD, FUTURE PROGRESSIVE, GRAFIKA WEKTOROWA, PRZESTĘPCA, DYSKURSYWNOŚĆ, SZOTRING, POTRZEBA, BIAŁY TRĄD, KOTEW, REJESTRACJA, LINIA PODSTAWOWA, AZOLLA, BAR, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, LÓD DENNY, CUDOTWÓRCZYNI, RÓWNIK TERMICZNY, BIURO PERSONALNE, ALDROWANDA, POWOLNOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, SKRZYDŁO, TRÓJSTRONNOŚĆ, POZYCJA BALETOWA, GOŚĆ, KONTEMPLATOR, GIBANIE, POLARYZACJA, ELEGIJNOŚĆ, EUPELYKOZAURY, AERODYNAMIK, ENTEROBAKTERIA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, KAMIZELKA, WŁÓKNIAK TWARDY, STARANIE, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, NOEMAT, FILOZOFIA PRZYRODY, RODZAJ MĘSKI, BĄK, DESIGNER, BEZIDEOWOŚĆ, ADWENTYZM, OŻYNA, KOLUMNADA, PORĘCZ, SELEKTOR, GRZEBIEŃ, FAŁ, PODZIAŁ, ZBIÓR, META, CIELENIE SIĘ LODOWCA, RYTM, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SEPARACJONIZM, EKSPRES PRZELEWOWY, LESZCZYNA, KOŚĆ CZOŁOWA, JEDLICA SINA, PRĄTKI ATYPOWE, KATA, PERFORMANS, CENTRUM KONFERENCYJNE, KRYMINAŁ, PANORAMA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, WIECZÓR, KRZYWKA, MEDYCYNA LOTNICZA, PRĘGA, OSTATNIA PROSTA, PATRIARCHAT, INTEL, NIEBO, GRA W KARTY, KLIMAKS, FARMACEUTA, HUBA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, KAPITULANT, LABORANT, TUPANDAKTYL, SYNDROM, ROMANISTYKA, ZAKRES POJĘCIOWY, CHOROBA LEVA, CIEŚŃ NADGARSTKA, SINGIEL, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, GRANDA, RELING, KREOLKA, POPULACJA STATYSTYCZNA, LABIRYNT, STAWIANIE, KARA, SKANER, ZAŚCIANEK, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, KARTEL, SNICKERS, STARY WYŻERACZ, CHOROBA CAROLEGO, KOGNITYWIZM, PRZEMYSŁ HUTNICZY, MIĘSOŻERNOŚĆ, KICHA, FISZA, CHOROBA SEGAWY, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, ANKSJOGENIK, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, MATKA, TYPOGRAFIA, PRZYGODA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, SAMOOBRONA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, ARYTMETYKA MODULARNA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, DZIAŁ OSOBOWY, LINIA ROZUMU, SEN ZIMOWY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ACHROMATYNA, MIESZALNIK, IZBA, STOPA, DECENTRALIZACJA, BIOSELENOLOGIA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ENERGETYKA CIEPLNA, MIKROKLIMAT, FRAZA, RANA SZARPANA, PLATFUS, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, INFORMATYKA KWANTOWA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, WYMIANA, BALSAM KANADYJSKI, WNĘTRZNOŚCI, DWUPRZYMIERZE, ANONIMAT, PERYPATETYK, OSTRY BRZUCH, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ŚWIATŁO CZERWONE, IMPROMPTU, KONWOKACJA, ZUPA, SKROMNOŚĆ, JĘZYK KENTUM, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, INWERSJA, LABORANT, MISIAK, ZAKRĘCANIE, SYSTEM INFORMATYCZNY, ANTYKWARNIA, TERMORENOWACJA, CIENKA SKÓRA, KRĄŻENIE DUŻE, PODSADKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, REDA, ŁATA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, PRACA INTERWENCYJNA, BALSAM, WIECZORÓWKA, AMORFIZM, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, WŁOCHACZ, BRONCHIT, BEZLOTKI, PLEBEJKA, AUTOKRYTYCYZM, KAMERTON, KONCERT, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, CIEPŁO, POJAZD ZABYTKOWY, HI HAT, KARCIANE DOMINO, PRÓG WYBORCZY, KOMUNA, OCHOTNIK, MIKROWELA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, GŁOS, SPIRALA ARCHIMEDESA, AUTOMAT, UMIEJĘTNOŚĆ, ODPÓR, DZBANIEC, OBRÓT PUBLICZNY, ŚLEPA PRÓBA, BASEN, BEZTORBIKI, STACJA SANITARNA, OGRZEWNICTWO, KRAV MAGA, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZEPLOTKA, KOTWICA KINESTETYCZNA, DROGI MOCZOWE, PUDDING, PRZEJEZDNY, ZEGAR SZACHOWY, HAMSUN, WYDARZENIE, DIAGNOZA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, BOHATER, CETOLOGIA, ORBITAL, CZYNNOŚĆ UMYSŁOWA, NARTA WODNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, CLERK, DRZWI WAHADŁOWE, PIASKOWIEC KWARCOWY, BAON, JELITO PROSTE, SAMOPONIŻANIE, BALUT, KWALIFIKACJA PRAWNA, ?ANGEOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSMOZA wzajemne przenikanie się, wpływanie na siebie elementów dwóch różnych pojęć, środowisk, domen (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSMOZA
wzajemne przenikanie się, wpływanie na siebie elementów dwóch różnych pojęć, środowisk, domen (na 6 lit.).

Oprócz WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ, WPŁYWANIE NA SIEBIE ELEMENTÓW DWÓCH RÓŻNYCH POJĘĆ, ŚRODOWISK, DOMEN. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast