WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMIA to:

włókno łykowe otrzymywane z łodygi rośliny rami, używane do wyrobu powrozów, sieci oraz różnych tkanin np. płótna żaglowego, namiotowego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMIA

RAMIA to:

łykowate włókno pozyskiwane z łodyg szczmielu białego (na 5 lit.)RAMIA to:

szczmiel biały (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.523

LEGENDA, SZARPIE, GAŁĘZATKA, CZERNILEC, KALATEA LANCETOLISTNA, ŻABA ZWINKA, PLAN, KADŁUB, MILANEZ, WSCHÓD, RAFA, ĆWIERĆ, ANTELAMI, WEREŻKA, ACENA DROBNOKWIATOWA, KIRK, ASTRALNOŚĆ, MODUŁ, NIETOPERZE, RUSINKA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, BOGOMILIZM, WERTYKULATOR, CHOROBA SCHILDERA, CYFRONIK, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, AMBORELLA, KAWA ZBOŻOWA, KISIEL MLECZNY, FLAWONOL, GEODEZJA SATELITARNA, CYKATA, SODÓWKA, GREJPFRUT, BMW, SSAK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ALGEBRA BOOLE'A, ZIARNECZKO, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, SKAFOGNATY, KORONIARZ SERCATY, HYBRYDYCZNOŚĆ, RZEKOTKA KARŁOWATA, BILON, ERICKSON, WZIERNIK, TROLEJBUS, OPTYKA KWANTOWA, GALLIZACJA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KAMELEON LIŚCIOWATY, MOTYWACJA, AKRYL, KOKON, PIRAT, PROFIL, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SAŁATA, CHÓD SPORTOWY, MONSTERA DZIURAWA, RYBOŁÓWSTWO, WEPS, KASZEL SUCHY, TKACZ, OSETIA, WILK AMERYKAŃSKI, WĘZEŁ, CHEMOTROPIZM UJEMNY, KRATER, CZOSNEK WYSOKI, WYDATKI INWESTYCYJNE, ŻÓŁW CHIŃSKI, HUTNICTWO, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, ASTERION, STRZAŁKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, SZKAPLERZ, STOKŁOSA MIOTŁOWA, BOGOMILSTWO, KOSZT ZARZĄDU, WANNA, JESIOTR ROSYJSKI, DZIĄSEŁKO, GAOLIAN, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ŚNIEŻYCZKA KRÓLOWEJ OLGI, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, ODSYP, SKRZYŻOWANIE, ŚNIEŻYCZKA KRASNOWA, ŁAMARKA, AKTYWISTA, PAKIET POMOCOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, WODA ZEOLITYCZNA, FITOCENOLOGIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, RODZINA PSZCZELA, WRÓBLE JĘZYCZKI, PRUNELA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PODRZEŃ GARBATY, SKŁADANKA, DZIWUSZKA PURPUROWA, BIBLISTYKA, HIGROFITY, ŻÓŁWIE, WŁÓKNO, MARAKUJA, FAZA, LIMONA, UCHYB, BETA TESTER, CZOSNEK NADOBNY, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, KULT CARGO, PŁÓCIENNIK, FARMAZONIA, OCZKO, SOCZEWKA, SYSTEM AUTONOMICZNY, TRASZKA KEYSERLINGA, BAKŁAŻAN, NUKLEOPROTEID, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KUKLIK TRÓJKWIATOWY, TRÓJLIST DROBNOKWIATOWY, KSIĘSTWO, DRYGA, OFICJUM, CHURCHING, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, DIU, SCHOWEK, KRZYŻAK ROGATY, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ŻYCICA WESTERWOLDZKA, ROPUCHA NADRZEWNA, OFICJAŁ, BROŃ ARTYLERYJSKA, FREIKORPS, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, BOTFORTY, BŁĘKIT TURNBULLA, INFLACJA KOREKCYJNA, GNIAZDO SIECIOWE, GASTROENTEROLOGIA, ASOCJACJA VATER, KILOFEK, POTOS, SAMODZIAŁ, ROZMARYN, STROLLER, GEGANIE, URUBU PSTROGŁOWY, SOPRAN KOLORATUROWY, WIRTUALIZACJA, EKOLOGISTYKA, CYTWAR, KOŁO RATUNKOWE, DZIEŃ JUTRZEJSZY, PSYLOTOWE, GORCZYCA, KREDYT SKUPOWY, KOSMOS, FOSFATAZA ALKALICZNA, AZOT AMONOWY, POSTAW, ROZŁÓG, STOKŁOSA SZTYWNA, KRAWATKA, KRAKÓW, ORGANIZM MODELOWY, KABOTAŻ WIELKI, MARZANA BARWIERSKA, AWOKADO, KORMORAN BIAŁOLICY, PANAFRYKANIZM, STILON, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KONKURENCJA, KONFERENCJA PRASOWA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WYROSTEK, RUCH EKOLOGICZNY, ASTER JEDWABISTY, OBROSTKA MURÓWKA, LAWENDA, AVOCADO, DOGI, ŻUBROŃ, MISZNA, WILEC NADBRZEŻNY, PROPINACJA, KODOWANIE SIECIOWE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOMARNICA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, WŁOSKI, WIĆ ROŚLINNA, SKÓRA, WĘŻÓWKA, CHEMIA POWIERZCHNI, TOPŻAGIEL, BRZESZCZANIN, JĘZYK ANGIELSKI, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, TARSJUSZE, RAMBUTAN, GURDA, KOSACIEC BUCHARSKI, PRAWO KONSTYTUCYJNE, SIKORY, POCISK BALISTYCZNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, KUPAŹ, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, TRÓJLIST OGONKOWY, LILIOWCE, FILTR KALMANA, CZOSNEK BULWIASTY, OCHWEŚNIK, KUFEL, MOCHWIAN BŁOTNY, KUC FELL, PERKOZ Z ALAOTRA, BUNKIER, USŁUGA POWSZECHNA, MATECZNIK, DELIRKA, KOŃ HUCULSKI, REGENERACJA, DIAGNOZA, DROŻDŻARNIA, SAKSHORN, GŁOS WARGOWY, KUKLIK TYROLSKI, ORZEŁ POŁUDNIOWY, KRWAWNIK SERBSKI, PINGWIN DŁUGOCZUBY, CYRANKA SYBERYJSKA, SOLE MINERALNE, KROPKA, POSTĘP TECHNICZNY, KARLUDOWIKA, OSNOWA GEODEZYJNA, AMORFIZM, ROZMARYNEK, WODY PODZIEMNE, KAPERKA, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, DROGA TWARDA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, BATERIA AA, CZEPOTA GAMBIR, WHOPPER, PIOŁUN, INDYK, SZYFER, CIAŁKO NERKOWE, MALINA KAMIONKA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, GALUSZKI, PROSUMPCJA, PASZTETÓWKA, KOALA, PROSIĘ, LAWATERZ, KUREK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, CHANSON, CZERWIEC, KRENAL, SIECI, NOTACJA MUZYCZNA, JAMS SKRZYDLATY, PARK KRAJOBRAZOWY, OKRĄGŁY STÓŁ, ORZĘSIENIE, BRĄZAL, ŻMIJA KARŁOWATA, TOŁHAJ, MAPA DROGOWA, OGRODNIK, SALAMANDRA EGEJSKA, WISKOZA, ?FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMIA włókno łykowe otrzymywane z łodygi rośliny rami, używane do wyrobu powrozów, sieci oraz różnych tkanin np. płótna żaglowego, namiotowego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMIA
włókno łykowe otrzymywane z łodygi rośliny rami, używane do wyrobu powrozów, sieci oraz różnych tkanin np. płótna żaglowego, namiotowego (na 5 lit.).

Oprócz WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WŁÓKNO ŁYKOWE OTRZYMYWANE Z ŁODYGI ROŚLINY RAMI, UŻYWANE DO WYROBU POWROZÓW, SIECI ORAZ RÓŻNYCH TKANIN NP. PŁÓTNA ŻAGLOWEGO, NAMIOTOWEGO. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x