PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WF to:

przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.)WUEF to:

przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.654

TYTAN, WARMING, PRZYLEPNOŚĆ, INFORMATYKA KWANTOWA, KULON, LAICKOŚĆ, BOA KRÓTKOOGONOWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, IZOLACJONIZM, ZOO, BETONOSKOP, KNAJPA, LIŚCIOZWÓJ, PRAWA MIEJSKIE, PRYMUS, SZWARCCHARAKTER, SZLACHETCZYZNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, PŁYTA, BRUTAL, GAWIALOWATE, ADAPTOWANIE SIĘ, SZPRYCKA, OZIMINA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, SZCZERBAKI, MYSZ DOMOWA, SKOLEKS, POLEWANIE SIĘ, RÓŻA PUSTYNI, FISZBINOWCE, GETTO SZCZĄTKOWE, PARTIA KATALOŃSKA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, TABU, REGENERACJA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, SYNDYKAT, MIODOJAD, SZMALCÓWKA, EPIMER, KORSUŃ, KISZKA KASZANA, GOŁĄBEK, WERTYKULACJA, BACHMISTRZ, ALFA-BLOKER, GRUCZOLAKORAK, ANALIZA FUNKCJONALNA, KAWA ZBOŻOWA, LYCRA, POŚWIĘCENIE, CEL, ZWIĄZEK, WETERYNARIA, PUSZYSTOŚĆ, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, PODAŻ, TERAPENA DIAMENTOWA, KONWENT, LIST KREDYTOWY, SNYCERZ, ZACHŁYST, RUCH, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CZAPKA NIEWIDKA, SERUM, SZOK, ITALIANISTYKA, CIERNIOPLĄT, TAFTA, SZKLANKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KLAUZURA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, SUBLITORAL, LUKI, BIEGANINA, DRINK-BAR, NERWICA SPOŁECZNA, CUG, PALARNIA, CUKIER BURACZANY, POSTAW, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DNI STUDENTA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, MAGNETYCZNOŚĆ, FIRMÓWKA, KROK NAPRZÓD, LATAWICA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PIOSENKA AKTORSKA, LIMONIADA, CRASHTEST, POCZUCIE, ATTACHAT, AGENEZJA NERKI, EKONOMIA ROZWOJU, PEPERONI, SYNKLINA FAŁSZYWA, IMPOSTOR, NARKOLEPSJA, SANIE, KWIATECZEK, METAMORFIZM, KAIN, TONIKA, BUDŻET PAŃSTWA, METEOR, SPIRALA ARCHIMEDESA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ŻAKOSTWO, BRZYDKIE KACZĄTKO, KIESZEŃ, RELACJA PEŁNA, INDEKS CENOWY, CYKL PRECESYJNY, EKTOMORFIK, UBRANIE OCHRONNE, NAPALENIEC, MIĘDZYŻEBRZE, PARADOKS, ISTOTA BIAŁA, PIERWSZY PLAN, STRATEG, SKLEJACZ, GRAMATYKA GENERATYWNA, OBŻER, SYGNAŁ CYFROWY, KOPIA, WET, WARTA, CZTEROPOLÓWKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ZBÓJNICA KRWISTA, MIESIĘCZNICA, MATEMATYKA STOSOWANA, BENEFICJANT, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, SZPULKA, GROSZ, MAŁA OJCZYZNA, BUT, GLEJCHENIOWCE, WAPITI, TALERZ, GOSPODARKA MORSKA, STADION, CHODZĄCA POWAGA, AZOTEK, ARSENEK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, BANAT, GRAFICIARZ, PARASOLNIK, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, KOKILARZ, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WRAŻENIE, ROMANISTA, MIZUNA, SPAMER, CHAŁWA, FAŁD KORZENIOWY, OGNIK, SUTERENA, KOD ROZWINIĘTY, PRINSEPIA CHIŃSKA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, HANSUEZJA, KROCZKI, SYSTEM TONALNY, SCHRON, SZKIELET OSIOWY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ZASADA, REKONWERSJA, ANTENA YAGI, BADYLARKA, AURA, AWIZO, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, JEDNOSTKA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, PANNA NA WYDANIU, RURA OKŁADZINOWA, WOK, SANKI, UNDERGROUND, WIDZENIE MASZYNOWE, PIERWSZA POMOC, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SYGNAŁ CIĄGŁY, OWADZIARKI, GARBARZ, ŁUSKA, KLUCZ SZWEDZKI, WIDMO MACIERZY, EUROPAZAUR, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, CZARNY KARZEŁ, RURALISTYKA, PALUSZEK, KONTROLA, TRASZKA ALPEJSKA, WYLĘG, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, EKOSFERA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, DŻOLER, DUKLA CHODNIKOWA, ZADZIERZGNIĘCIE, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, UDRY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, UKŁAD BRZEŻNY, KLASA, PROFESOR, STARY, NIEWYPARZONA BUZIA, ETER, KARTACZ, PROZODIA, KONJUPKCJA, PRĘT, PŁYN TKANKOWY, DRUON, OBELISK, PROTEKTORAT, SZCZOTECZKA, WYZIEW, KORYTO, PILAW, GRUNT, GŁÓD, DŹWIGNIA FINANSOWA, AMBYSTOMY, SAMOZAGŁADA, PAPU, AZOTEK KRZEMU, OTWARCIE RÉTIEGO, CZAS WOLNY, KAWA ZBOŻOWA, KICZ, HISTORIA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ELEGANT, JĘZYK ŁACIŃSKI, SZURPEK SŁOIKOWATY, SALAMANDROWATE, KOŃ ANDALUZYJSKI, STRUKTURALISTA, CHOMIK MANDŻURSKI, FASETA, ZUPA Z GWOŹDZIA, USZYSKO, SOSNA CZERWONA, CYRANECZKA BAJKALSKA, JEŻOWIEC JADALNY, LANE CIASTO, ASPIRANT, TŁOCZEK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, KILOMETR ZEROWY, MONARCHIA STANOWA, DZIARSKOŚĆ, BÓB KOŃSKI, JEZIORO SUBGLACJALNE, SATYRYCZNOŚĆ, PROSTAK, NAKIEROWANIE SIĘ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, JĘZYK LINGALA, SPŁUKIWANIE, LIŚCIEŃ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, PIES UŻYTKOWY, SUPLEMENT, KOHEZJA, TRZMIEL DRZEWNY, MEDIANA, ENDOSKOPIA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, ZŁOM, PRĄD STAŁY, BADACZ, CZYNNOŚCI REGULACYJNE, JUWENALIA, HEBRA, ŚRODOWISKO, DIECEZJA, KULUARY, ZAPALCZYWOŚĆ, JEOGRAFIA, ?TARŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.654 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WF przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.)
WUEF przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WF
przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.).
WUEF
przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x