Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WF to:

przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.)WUEF to:

przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.491

REJESTRACJA, AHISTORYZM, NASZYWKA, ANTYCYPACJA, ROMULAŃSKI, GAZETA, HELLENIZACJA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, PANTOGRAF, SOCJOGRAFIA, METABOLIT WTÓRNY, ZAJĄC, ŚMIGŁO, FUSYT, CHOROBA BERGERA, EMERYTURA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, URZĄDZENIE RADIOWE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KAPUCHA, ZASTÓJ, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, SYGNAŁ CIĄGŁY, FLUBV, ANTYNATURALIZM, ZWROTNIK, RELIGIA, FEBRA, PLOMBA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ROBER, KANADA, KUŹNICA, NAWIS INFLACYJNY, ANARCH, MARGARYNA, UKŁAD SAMODZIELNY, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, EPIZOD, KOKTAJL, ATLETA, ŚWINIA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, WŁÓKIENNICTWO, ORTOPEDIA, MOGIROTACYZM, FILOLOGIA ORIENTALNA, LAMACERATOPS, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, WIEDZA O KULTURZE, MOTYL, RAPTULARZ, DEKANAT, PRACA SPOŁECZNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, SMERFETKA, PRALNIA, CAKE-WALK, NUNCJUSZ, SKOMPROMITOWANY, PROFESOREK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ŚMIERCIOŻERCA, KOKON, DOZYMETR, UPÓR, ZWIĄZEK FLAWONOWY, LICHWIARSTWO, CZAJ, MINISTRANT KADZIDŁA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, ADEPT, KOLUMNA MARYJNA, ALFABET MUZYCZNY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, TLENEK, STRZAŁA AMORA, WYŻYNY, NALEPA, TEORIA CIAŁ, POŻAREK, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, NARZECZONA, DODATEK SZKOLENIOWY, DUK WSPANIAŁY, SAMOLOT, DIALER, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, NARRATOR, NAPŁYW, ŁOŻYSKO TOCZNE, ODPŁYW, EWALUACJA SPLOTOWA, NADZIEWARKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, ŁUK, LABIRYNT, PARAGENEZA, DOMICYL, WYCHODNIA, PRZESYŁ, METEOR, ŁYŻECZKA, FOTOLABORATORIUM, GĄBKA, POZBYWANIE SIĘ, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, JODŁA WSPANIAŁA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KOZIOROŻEC, HARENDA, SERNICA, LEZGINKA, PODREGION, ACHALAZJA, KLEKOTKA, MAJĄTEK RUCHOMY, JUMA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, BANOWINA, ARABIZOWANIE SIĘ, GALWEOZAUR, POJAZD, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MATKA POLKA, ZOO, MONTANISTA, ROZMODLENIE, TRAFUNEK, FAŁSZYWY PROROK, ILLOKUCJA, ALBEE, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, STOREY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, SINGIEL, SOSNA ZWYCZAJNA, MINOG WŁADYKOWA, CIUCIUBABKA, NEURONAUKA, ADRES, EUFONIA, ODWODZICIEL, JOGURCIK, DWUDZIESTA CZWARTA, ŻABA Z JUNIN, TYTUŁ NAUKOWY, KATEDRA, SZKARADZIEJSTWO, PODGLĄDACTWO, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, NADBUDÓWKA, RAK SZWEDZKI, SAWANNA, UNIŻONOŚĆ, STYGOKSEN, ŚLIZGAWICA, KRYZYS, MAGIEL, CZAPLA SIODŁATA, WĘZEŁ ZARODKOWY, BABILOŃSKI, KOMISJA SKRUTACYJNA, OŚ ŚWIATA, DRÓB, WSTAWKA, KRASNOLUDEK, PODOLOGIA, GRUCZOLAKORAK, PASYWIZM, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, WERTYKULACJA, KĘDZIERZAWKA, GROTESKA, GAŁĘZATKA, DREPANOZAUR, GÓWNIARSTWO, ZMIANA CHOROBOWA, BODZIEC PROKSYMALNY, SEN NA JAWIE, ŻYWOTOPISARZ, PIEC TYGLOWY, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, TRASZKA SYBERYJSKA, PRZEDSTAWIENIE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, MUNGO, CIĄŻA EKTOPOWA, MANUFAKTURA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, MUŚLIN, WIĄZANIE WIELOKROTNE, PIĘTKA, MAŹ PŁODOWA, PATOLOG, PODUSZKA BALANSOWA, TALIZMAN, RAK KALIFORNIJSKI, JASŁO, CYKLOTYMIK, FUNT ANGIELSKI, ŚLUZAK, SIEKACZ, HIPSOMETRIA, PIASTUN, NAJBLIŻSZA RODZINA, PAWICOWATE, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, SFERA, DRENAŻ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, POCIĄG POSPIESZNY, SLOW-FOX, RELIKWIA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CIĄGOTY, ROPUCHA STRUMIENIOWA, SUBREGION, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, SOFISTA, NUR CZARNOSZYI, POLEPSZACZ, AEROBIONT, ŚMIEĆ, KOBRA, MIEŚCINA, PAŃSTWO PRAWNE, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, MYMURAPELTA, NARRACYJNOŚĆ, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PYLON, MASŁO MAŚLANE, NIEUNIKNIONOŚĆ, SYNDROM PARYSKI, LOGIKA FILOZOFICZNA, POTPOURRI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, WOJSKA PANCERNE, CHOROBA FORESTIERA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, STRUKTURALISTA, POKER DOBIERANY, KOKPIT, ŁUSZCZAK, TEŚCIK, WANNA, BALANS, ASYRYJSKI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ELEKTROLIT, RELACJA TOTALNA, FRYZ, PRINCESSA, SEWELE, KURTYNA WODNA, POJAWIENIE SIĘ, EKRANOPLAN, ABSURD NAZWOWY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, TEŚCIK, DRESIARZ, SKARGA, NUKLEOPROTEINA, TARCZKA, ALARM BOJOWY, KARTOWNIK, GAMBIR, WŁOCHACZ, MINISTRANT ŚWIATŁA, PASAŻ, TRIAL ROWEROWY, PARWOWIROZA PSÓW, RUTYNIARZ, ALETOPELTA, LANDSKNECHT, SAMODESTRUKCJA, OSTANIEC, KONFORMER, LITERATURA POPULARNA, HÄNDEL, HAGIOGRAF, DAROCHA, OCZKO W GŁOWIE, PAS WŁĄCZENIOWY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, BANK INWESTYCYJNY, KOCHAŚ, RÓJ, PUNKT WYPADOWY, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, PRZEWIĄZKA, GANG, PRZESIĘK, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; ZAJĘCIA SPORTOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
WF, przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.)
wuef, przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WF
przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 2 lit.).
WUEF
przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; zajęcia sportowe (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x