OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REKONWALESCENCJA to:

okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 698

JURA, PROCES FIZJOLOGICZNY, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, MAŁA STABILIZACJA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, KRYZYS FINANSOWY, OKRES ZALICZALNY, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, PŁYN, LOTNICTWO WOJSKOWE, START, MANIPULATOR, BARCZATKA FRANKOŃSKA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TYDZIEŃ, OSTATNI SAKRAMENT, OKRES, OTĘPIENIE, ROK PLATOŃSKI, WAHADŁO SEKUNDOWE, PÓŁZMIERZCH, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SAROS, DYREKTORIAT, PIERWSZA POMOC, POKRZYWDZONY, PORA, STRAŻ POŻARNA, KAPITAN, JOGGING, DZIEŃ, ADWENT, ROK AKADEMICKI, DZIEWIĘCIOLECIE, JAKOŚĆ ŻYCIA, CZUJKA, TENREK, BLAKE, ALARM, DAR ZIEMI, EMERYTURA, KOTIELINA, STRATEGIA, POLICJA OBYCZAJOWA, EPIDEMIOLOG, GENERAŁ ANDERS, KRĘGARSTWO, BIERUT, LICENCJA PRZYMUSOWA, NEOREALIZM, PRZYCZEPNOŚĆ, REZYDENT, ZBROJA TURNIEJOWA, CHOROBA, PORA, MANDALA, ABONAMENT, FAKOEMULSYFIKATOR, WARSTWA GRANICZNA, CZAS, ZDROWOTNOŚĆ, OKRĘT, METAMORFIZACJA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, POSOCZNICA, ZASADA D'ALEMBERTA, HELLENIZM, MENISK WKLĘSŁY, ESKONTO, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, MYLONITYZACJA, PERM, SAMOOBRONA, OKRES HALSZTACKI, UMIERANIE, TRANZYCJA, OKRES WĘGLOWY, ROK OBROTOWY, DOGRYWKA, PLUWIAŁ, SANEPID, SYSTEM PRZYPOROWY, OPRICZNINA, SZEŚCIOLECIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, OKRES, SEZON LĘGOWY, DYNAMIKA, EKTOMIKORYZA, CESARSTWO OTTONÓW, WYPADEK LOSOWY, WYSŁUGA EMERYTALNA, OPERAT, OKRES OCHRONNY, CZAS OCHRONNY, ORZECZNIK, URLOP ZDROWOTNY, FRAZIER, RAK, POLE ŹRÓDŁOWE, WIELKANOC, OFIARA ŚMIERTELNA, STAŻ, SEZON REGULARNY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, GARNIZON, CHALKOLIT, DRĘTWOTA, POSTKOMUNA, SZOK, SEZON, WERBOWNICTWO, OKRES PRENATALNY, EPIDEMIOLOGIA, PODOLOGIA, EGZORCYZM, ANGINA LUDWIGA, USŁUGI SPOŁECZNE, OKRES AMAZOŃSKI, EDIAKARAN, BOROWINA, POST, KONSULAT, BAT MICWA, BONANZA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, ŻEGADŁO, ROZPORNICA, MEZZOFORTE, POSKROM, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, PRACA TYMCZASOWA, OKRES, KULTURA ŚWIDERSKA, BAKULIT, OCHRONA ZDROWIA, RECEPTA PUNKTOWA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, DZIECIĘCTWO, BIEGUN, SZACHOWNICA, DOOM METAL, HUZAR ZWYKŁY, DZIEŃ, SIOGUN, CZAS PÓŁTRWANIA, GŁOSOWANIE, POLE BEZŹRÓDŁOWE, FUNDUSZ, LOTNICTWO, POMOC STYPENDIALNA, MARKER NOWOTWOROWY, LEPKOŚĆ CEN, OKRES PÓŁTRWANIA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ODPORNOŚĆ, LEKARSTWO, BITWA, KRZYWA BALISTYCZNA, CECHA DYSMORFICZNA, LECZNICTWO, RACHITYK, MILENIUM, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, NAMASZCZENIE CHORYCH, KARENCJA, NIEDOŁĘSTWO, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, DZIEŃ, APARAT REGENERACYJNY, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, WF, MOMENT, KANIKUŁA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, WAGA, SOCJOBIOLOGIA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, PAPROĆ DRZEWIASTA, NEBULIZACJA, PATAS, BEKOWISKO, KLIMAKTER, WARIANT NORMY, ŚREDNIOWIECZE, CZERSKA, TOPÓR, POŚLIZG, KOŁCHOZ, WYLĘGARNIA, SAROS, SALOWA, SEMESTR LETNI, STATYKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, SIŁA, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, ETAT, STATER, OKRES NOWORODKOWY, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, GAPIE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, DYKTATOR, LOTNICTWO POKŁADOWE, GOTHMOG, ŻYWOTNOŚĆ, WERMACHTOWIEC, GOTOWOŚĆ BOJOWA, SIEDEMSETLECIE, KURTYNA POWIETRZNA, OKRES, GÓRY ZAŁOMOWE, PRĘGA, OKRES DOSTOSOWAWCZY, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, CIELĘCY WIEK, INWALIDA WOJSKOWY, SEMESTR ZIMOWY, MANITU, TENOR DRAMATYCZNY, PO, OROGENEZA ALPEJSKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PRAWO MEDYCZNE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, TRIDUUM, KAPILARA, REKORDER AWARYJNY, PRZEDWOJNIE, SYLWESTER, EPOKA LITERACKA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, RAŚKA, CYKL KOSMICZNY, REMISJA, OKRES SKŁADKOWY, REAKCJA JĄDROWA, LOKATA RENTIERSKA, INWAZYJNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, TRZECI WIEK, DEFIBRYLATOR, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SIANOKOS, ANTYK, PORA ROKU, DYSKONTO, WYCHOWANIE FIZYCZNE, OKRES WARUNKOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, DECEMWIRAT, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ESKIMOSKA, DNI, OKRES, BETA BLOKER, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, RYKOWISKO, BETABLOKER, NIEDOMAGANIE, REKONESANS, EPOKA KAMIENIA, POWOJNIE, OPASANIE, SIANOKOSY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, OBROTÓWKA, VACATIO LEGIS, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TON, TOKI, GODZINA, DREWNO LETNIE, TENREK, PODUSZKA POWIETRZNA, OKRES, POZYCJA, UBRANIE OCHRONNE, WUEF, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SPAHIS, SPOCZYNEK, MARAZM, RENTA SZKOLENIOWA, REPETYCYJNOŚĆ, KWARTAŁ, ZAGOŃCZYK, DZIEŃ POLARNY, ANAFORYCZNOŚĆ, IMMUNIZACJA CZYNNA, LETARG, SAMOOBRONA POWSZECHNA, HESTER, POTERNA, UMOWA UBEZPIECZENIA, MILLENIUM, ?NACZELNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 698 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REKONWALESCENCJA okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REKONWALESCENCJA
okres powrotu do zdrowia i sił po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, ciężkim urazie i wypadku (na 16 lit.).

Oprócz OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OKRES POWROTU DO ZDROWIA I SIŁ PO PRZEBYTEJ CIĘŻKIEJ CHOROBIE, ZABIEGU CHIRURGICZNYM, CIĘŻKIM URAZIE I WYPADKU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x