ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZORCYZM to:

zaklęcie, które ma na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od wpływu groźnych sił nadprzyrodzonych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EGZORCYZM

EGZORCYZM to:

W Kościele katolickim: obrzęd liturgiczny mający na celu usunięcie bezpośredniego wpływu Szatana na osobę, ewentualnie (rzadziej) zwierzę, miejsce lub przedmiot w formie opętania, dręczenia lub zniewolenia (na 9 lit.)EGZORCYZM to:

w Kościele katolickim: obrzęd liturgiczny mający na celu usunięcie wpływu szatana na osobę lub rzecz (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.240

BATAGUROWATE, REMITENT, MÓŻDŻEK, DZIÓB, WYROCZNIA, PASZCZĘKA, TRENAŻER, BAKTERIOLIZYNA, GENERAŁ, PREZENTER, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SKANDYNAWSKOŚĆ, WODZIK, STOPA ZWROTU, GMINNOŚĆ, TRZONOWIEC, SKÓRZAK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, GRUPA ROBOCZA, OKRZOSEK, UZDATNIANIE WODY, UZYSK, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, TWARZYCZKA, SAMOORGANIZACJA, WYNAGRODZENIE, OTWÓR, POKRZYWA, HORMON, BIEGUN, CZYNNIK PRODUKCJI, NADRUK, ASTRAGAL, PASZA, BIEG DYSTANSOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, GRODŹ, KABRIOLET, ANOMALIA UHLA, POSŁUCHANIE, BASKINKA, EFEKTYWNOŚĆ, PRZYBORY, TOKAMAK, NAWÓZ ORGANICZNY, COKÓŁ, CIASTO PIASKOWE, PROTEZA, PROWENIENCJA, DOMINANTA, ELIPSA, KOLARKI, PARSZYWOŚĆ, SĘK OTWARTY, UDERZENIE, SUCHY PROWIANT, LIST POETYCKI, TRANSPARENCJA, PLAFON, RESET, TONAŻ, EGZEKUCJA KOMORNICZA, FARBA, SYTK, SPADOCHRONIARZ, PLAMA, PARALAKSA, PRERAFAELITA, AKADEMIA, AFILIACJA, PRZEMYT MRÓWKOWY, WYRĘBISKO, ANALITYKA MEDYCZNA, SAMOWOLNOŚĆ, EPIGRAF, ZNAJDA, OSTRY BRZUCH, SZCZUR, KA, LISTOPAD '89, DZIEWIĘTNASTY, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, ANEMOSTAT, MUZYKA PROGRAMOWA, ŁACINNICZKA, SZCZOTKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, WIKLINA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, WYKRZYKNIK, ADRES WZGLĘDNY, NARODZINY, NASTURCJA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, NISKOROSŁOŚĆ, BALAST, EUROBAROMETR, BURGER, SOLIDARYZM, PANNA, FĄFEL, UPIĘCIE, WIATR, SAKLA, WATA, SENIOR, WOLANT, MONOCENTRYZM, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, TEST, UPADEK, OKULARY, ŁAKNIENIE SPACZONE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KRATER, DRZEWO LIŚCIASTE, GUMA, MAGIEL, ROMANS, PALUCH KOŚLAWY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, IRC, TUPECIK, LIZ, POCHLEBSTWO, SZCZUDŁO, TYKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BAKAS, KOŚĆ GUZICZNA, WARGA GÓRNA, RDZA, DIRCIK, ZAPRAWA, KONIK, KINKAN, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, CIĄGOTY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, KARTOTEKA, ZAWODNIK, AZOLLA DROBNA, JĄKANIE, AGENCJA, SZKLIWO, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KARMELEK, MANDORLA, NIELEGAL, PASZTET, WIBRACJA, WITALIZM, REAKTOR, PSZCZOŁY ROJNE, USTĘPLIWOŚĆ, ELASTIK, AZOTAN, DOBRO POZYCJONALNE, KIJ, OKRĘŻNOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, WICELIDER, KAPISZON, ARGUMENT, METODA ZERO-JEDYNKOWA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PROSCENIUM, TRANSPOZYCJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SZEŚCIAN, ARCHITEKTURA, TUTOR, TRZECI PLAN, POKRZYWDZONY, WYBRANKA, OPĘTANIE, MĄKA, SPOJRZENIE, DWUSTUZŁOTÓWKA, GENOM CZŁOWIEKA, CZARNY PUNKT, ZAPŁATA, CZUB, GRUPA WSPARCIA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, DYLIŻANS, OTWOREK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, METAJĘZYKOWOŚĆ, ŁASICA, FARMA, AKOMODACJA, SOLE, MECHOWCOWE, SZNAPS, NIEPORZĄDNOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SERIA, PARKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, WIGOŃ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PLIK GRAFICZNY, CHŁODNIK, SAMOREGULACJA, RAJZBRET, CZARCIK, PIEKŁO, KOMBAJN, TYP TURAŃSKI, DEINSTALACJA, EKSTRAKLASA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, POSADZKA, SŁONIOROŚL, PIĄTA WODA PO KISIELU, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, CYC, STRZAŁ, KLEPKA, CZECZOTKA, KOSZULKA, RESTRYKCJA, SYGNAŁEK, OGIEŃ, LICZBA TRÓJKĄTNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, CZUBEK, TWIST, WANIENKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, FORTEL, UKRAIŃSKI, SZCZODRZENIEC, PIEC INDUKCYJNY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, JEDNOSTKA ALOKACJI, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ROZMIARÓWKA, DUPA, OWAD, KILOMETR ZEROWY, CHRUPKOŚĆ, ZASIŁEK OKRESOWY, OZONEK, PAROKSYTON, MŁODZI, PIANKA, TENDENCJA, GIPSATURA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, WOKABULARZ, BIEG PRZEŁAJOWY, DWÓJKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KAMIEŃ, KOGNITYWIZM, KANONIERKA, KARMIDEŁKO, SYSTEM WALUTOWY, BORYS, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZABIEG KOSMETYCZNY, ODSYŁACZ, HUMMUS, OSTENTACYJNOŚĆ, DELEGACJA, POJAZD ZABYTKOWY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MINIATURA FORTEPIANOWA, SZPEKUCHA, RASOWOŚĆ, KOMBINACJA KLASYCZNA, NOTKA, CHOREG, DZIECINKA, MUR, EMBOLIZACJA, TOTEM, MANIFEST, ZAPIS, LITEWSKI, SWÓJ, HIGIENISTKA, DOM JEDNORODZINNY, PIERWOTEK, PLAGA, SZLAMIEC, CZERPAK PATALASA, BŁAZENEK, ROŚLINA NEKTARODAJNA, FIGURA, JEDYNKA, SPADOCHRONIARKA, RASTER, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ?POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZORCYZM zaklęcie, które ma na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od wpływu groźnych sił nadprzyrodzonych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZORCYZM
zaklęcie, które ma na celu uwolnienie człowieka, zwierzęcia, miejsca lub przedmiotu od wpływu groźnych sił nadprzyrodzonych (na 9 lit.).

Oprócz ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZAKLĘCIE, KTÓRE MA NA CELU UWOLNIENIE CZŁOWIEKA, ZWIERZĘCIA, MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU OD WPŁYWU GROŹNYCH SIŁ NADPRZYRODZONYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x