LIPAZA LUB PEPSYNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENZYM to:

lipaza lub pepsyna (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ENZYM

ENZYM to:

wielkocząsteczkowy, białkowy katalizator rekacji chemicznych dotyczących żywych organizmów; powstaje w każdym żywym organizmie, reguluje przebieg zachodzących w nim procesów (na 5 lit.)ENZYM to:

trawienny - w ślinie (na 5 lit.)ENZYM to:

trawienny w ślinie to ptialina (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIPAZA LUB PEPSYNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.221

STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PASIERB, WYSEPKA, RÓG, PALCÓWKA, OSAD DELUWIALNY, FILM WOJENNY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, HORYZONT, POCZEKALNIA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, FILECIK, DESNOYER, REKLAMA, BAGAŻ, POTWIERDZENIE, KABRIOLECIK, PRZEPITA, TARAN, WERMUT, EKSPERYMENT KLINICZNY, UGRUPOWANIE, EPOKA, APARAT, DEPESZOWIEC, DWUDZIESTY SZÓSTY, LUCERNA, RADZIECKOŚĆ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PULPA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ARTEFAKT, PROFIL KAUZALNY, OPONKA, CISZA PRZED BURZĄ, JABŁKO, MONITORING, ŻYDOWIN, REPETYCYJNOŚĆ, KOSODRZEWINA, DZIERŻAWCZOŚĆ, RANA, KORONATOR, DRUGI PLAN, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, OBSZAR WODNY, SPRAWUNEK, KLAMRA, RELIKWIA, CYBORG, KURKA ŻÓŁTA, WŚCIBSKOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ZNAJDA, BYSTROŚĆ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, DUŃSKOŚĆ, SERWER WIDEO, ŁASKUN, AMBASADOR, LABIRYNT, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, AUTOBUS SZYNOWY, MARUDA, SIORKA, DIVA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BASZŁYK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, ROGAINING, MIKROMIERZ, KAMPUS, WINDSURFING, PIEC PŁOMIENNY, SKAŁA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, WYZWANIE, REWERENCJA, ŻAGIEL REJOWY, RESKRYPT, KANAŁ BURZOWY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KRĘPACZKI, SŁUP, STAŁOŚĆ, MSZA, TABU, BARETKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ALASKAN HUSKY, GUZIK, ZAKRZTUSZENIE, PŁYTA PILŚNIOWA, FLAMBIROWANIE, PRAŻMO, SZTYLPY, SERENADA, KARAWANA, CZYŚCIOSZKA, BIRIANI, MODEL, CHOINKOWOŚĆ, KANOE, AKSAMIT, KICZ, KUMOTERSTWO, KUNA, PALPACJA, EKWILIBRYSTYKA, KAWA, LAJKRA, BLANK, STRZAŁ, DZIEWCZYNKA, WILK, PASJA, KAPELMAJSTER, STWARDNIENIE GUZOWATE, KONOTACJA, STREAMING, KAUKAZ, OBSZAR WIEJSKI, PREPARAT, LOKACJA, KONFEDERACJA, KRATA ROZDZIELNA, PIEC DYMARSKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ROZMIAR, OKO, WULKAN CZYNNY, OSĘK, RZECZ NIERUCHOMA, JARZĘBINÓWKA, DZBANEK NA KWIATY, DROGA BEZPRZETARGOWA, KOŁEK, EMBLEMAT, PĘCZAK, BURLESKA, ADAGIO, KARMELEK, ANTYCYPACJA, MAZUR, FARBA OLEJNA, KOREK, ŚCIEKI KOMUNALNE, KARETKA, CYGAN, WĘGLIK, PRZÓD, BIAŁE MIĘSO, PIĘĆDZIESIĄTKA, TURECKOŚĆ, JĘZYK ALEUCKI, WIGOŃ, CHRYJA, SZATRA, MONETA BULIONOWA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, BOCZNIAK, ŻAGIEW, WSPÓŁWŁADCA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, DYWIZ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, AZJATA, STYMULACJA ODWIERTU, PODDASZE, SAKWA, TOR, PULPIT, ARENDA, CYTADELA, PŁACZ, RACA, ŁAJKA, SKRZYNIA BIEGÓW, RUSKOŚĆ, ZSZYWARKA, LONT WOLNOTLĄCY, WRÓBEL MAZUREK, BRATEK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PULPIT, PRZECHYŁKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, GAD, BOMBARDA, DYSONANS, PREFEKT, PANEGIRYSTA, PAJA, EWANGELIA, SMOLUCH, NACZYNIAK GRONIASTY, GUARANA, FOKA, DEGENERACJA, SEKULARYZACJA, KANWA, KONSERWA, KARBONATYT, KPINA, GŁOSKA, KORONA DROGI, PROLEK, KARTACZ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SOLISTA, EWOKACJA, SZABER, ZŁOTOKAP, IZOMERAZA, ADHEZJA, KLAKSON RĘCZNY, WOLNY ZAWÓD, BĘBEN, SIEDEMNASTKA, EMALIA, LANE KLUSKI, TARGANIEC, ZŁOTA KLATKA, TRANSLACJA, PAPIER WELINOWY, RECEPTARIUSZ, KOLORYT, ELANA, PASER, GAZYFIKACJA, ŻŁÓB, PODUSZKA POWIETRZNA, KASZUBSKI, ANTRESOLA, ZIARNECZKO, REWOLTA, OSTROGA PIĘTOWA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KLUZA, MORDENT, DEKIELEK, ADRESAT, SEGMENT, JAŁOWIEC POSPOLITY, KSIĘGA METRYKALNA, FILTR GĄBKOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, CZEK IMIENNY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KEM, PODCAST, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, LAMA, RYKSIARZ, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, FILIGRAN, WYŚCIGI KONNE, REGULARNOŚĆ, KAROTENOID, ZAKAZ, INFORMACJA, PŁOMYK, SZLAM, WYRAZ, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BŁĘKITNY OLBRZYM, BLOKADA, PRZĘDZIWO, PULWERYZATOR, SYGNAŁÓWKA, KAWLATA, MINERAŁ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KRATER, GAUGUIN, MELIORACJA WODNA, NATRYSK, FUTURE SIMPLE, FLACHA, SZCZUDŁO, NARTA WODNA, RACHUNEK ZDAŃ, CZWORONÓG, NAPÓJ, PRE-PAID, MERZYK GROBLOWY, ZBROJA KRYTA, SAFARI, RÓJKA, PAWIĄZ, WESTFALKA, IMPULS, GABINECIK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, MIRABELKA, ?RODZINA ZASTĘPCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIPAZA LUB PEPSYNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIPAZA LUB PEPSYNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENZYM lipaza lub pepsyna (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENZYM
lipaza lub pepsyna (na 5 lit.).

Oprócz LIPAZA LUB PEPSYNA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - LIPAZA LUB PEPSYNA. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast