NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROPKA to:

niewielka plamka lub porcja farby (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROPKA

KROPKA to:

znak graficzny, który ma kształt okrągłej plamki (na 6 lit.)KROPKA to:

znak muzyczny przedłużający dźwięk o połowę wartości nuty (na 6 lit.)KROPKA to:

znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.)KROPKA to:

znak interpunkcyjny stawiany na końcu wypowiedzenia (na 6 lit.)KROPKA to:

znak matematyczny; znak mnożenia (na 6 lit.)KROPKA to:

znak w alfabecie Morse'a (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.487

POLSKI-SLOWNIK.PL, BODMERIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KRYSTALOMANCJA, HERBATA, FOTEL OBROTOWY, JĘZYK, KAMIZELKA, KAPELAN, KOMISJA REWIZYJNA, PUMPERNIKIEL, BAŃKA, RYKSZA, DŁUGOSZOWE, SKRYTKA, LEKCJA, POTOP, OLEJ Z OLIWEK, NAGIEL, AKTORKA, KURZAWKA, CEL, OSPAŁOŚĆ, RUGI, POLIMER FLUOROWY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SERENADA, MAJKA, ANTOCYJANIDYN, KIRPAN, OBLIGACJA ZAMIENNA, PODSTRYSZE, KOMPENSACJA, MOSTEK, SALA, TURGOR, CHOROBA PROMIENNA, KSIĘGI, KONCENTRAT, STEMPEL, SIATECZKA, CZAPA, BULWARÓWKA, ZDARZENIE PRAWNE, TOKSEMIA, GNAT, DOMY, ROZLEGŁOŚĆ, TONACJA, GUMBAD, ZNAK NAWIGACYJNY, WŁOSIANKA, LEGENDA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, WYJAZD, EMERYTURA POMOSTOWA, GANC POMADA, OCHRONA, JADZICA, LAKSACJA, SANDALIN, KRUPON, KROKIEW, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PIEG, TRANSPORTER, LAWINA GRUZOWA, WATRUSZKA, BOSS, CZARKA, ZAPACH, KOGA, RYBA UKWIAŁOWA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, RYZYKO OPERACYJNE, UCHO ŚRODKOWE, SKARB, PAS, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, PEWNIAK, PIANOGUMA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PROMIEŃ, FLECIK POLSKI, PRZEPITKA, DWUNASTY, ZAPOZNANIE, PARÓWKA, DZIURA, KRUSZYNA, PODMUCH, KULCZYBA WRONIE OKO, MAKRAMA, KASKADER, BLANK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, WIKARIUSZ, KSIĘŻULKO, SYNOD, OLEANDER, ŁAPOWNICTWO BIERNE, LITWAK, PODCASTING, CEDZIDŁO, REZERWA, TAJSTRA, ZATOCZKA, OSADA, SZYNA, ZIMNE NÓŻKI, BASEN, KARP PO KRÓLEWSKU, EKSPOZYCJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, WARSZTAT, KARTA WIZYTOWA, HEADHUNTER, RACJA, LOKACJA ATELIEROWA, DENATURACJA BIAŁKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, DWUDZIESTY, ARENDARZ, ODTRUTKA, KONSYSTORZ, INTRATA, BRZOZA OJCOWSKA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, BRAMKA, POGROM, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, INTERNUNCJUSZ, KARBAMINIAN, ZŁORZECZENIE, GARNITUR, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, CHOCHOŁEK, ESTETYKA, KAWALER, RÓŻA BARYTOWA, SIEDZIBA, KIEŁBA, RADA, STRAŻ, BROKAT, ZGŁAD, MASER, TARLATAN, ABNEGATKA, BIERWIONO, ADVOCATUS DIABOLI, FUTERKO, AKADEMIK, ABANDON, ZBROJNIK, LILA, KOLEJ LINOWA, ŹRÓDŁO TERMALNE, OTTER, ANNA, KABOTAŻ, WYSŁUGA LAT, GURU, EWOLUCJA KASKADERSKA, DOBROSĄSIEDZTWO, CIAŁKO MRÓWCZE, MIKROMETR, AFERKA, SUCHOKLATES, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, METAL KOLOROWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ŁOBUZIAK, PŁÓD, PLANETA SKALISTA, NOSICIEL, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KIŚCIEŃ, POMPA OBIEGOWA, SEKRECJA, INSEKT, DANE TELEADRESOWE, WEREŻKA, IMAGE, MUSZTARDA DIJON, MARSZ, BIAŁE PLAMY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WYZIEWY, OMAR, OSOBA, BURŁAK, MODULACJA SKROŚNA, RELIKT, FACH, POJAZD SZYNOWY, TONAŻ, KOŁYSANIE, ESKORTA, MGŁAWICA, LITOBENTOS, LUK ŁADUNKOWY, KARA, NOC KAIRU, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PRĄTNIK ALPEJSKI, ZDANIE, TWARZYCZKA, ZBIÓRKA, NIELEGAL, TOALETA, PATRON, AWAL, PASTEL, SIŁA, MECHANIZM, KOMPILACJA, AUDIOBOOK, SSAK, PAMIĘĆ GÓRNA, EUTEKTYK, OTRUCIE, NIEBIOSY, PATYCZAK, PIERWSZA POMOC, GERMAŃSKI, MISJONARZ, ZNACZENIE, ZNAK, BALOT, LICZMAN, WIDMO, TOINA, RAJKA, FILIGRAN, SPRZĘCIOR, ANTYGWAŁTY, IN MEDIAS RES, RĘKAW, UDŹWIG, TAKSON, S/Y, MEDIALNOŚĆ, SAMPLER, PÓŁKOLONIE, CUKIER WANILIOWY, PROMENADA, OSTRY DYŻUR, RAUT, STÓŁ, EMOTKA, MECENASKA, SIARCZEK, PIWO, BOM, PACHCIARZ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MORENA KOŃCOWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BUDKA, STACJA, MAJONEZ, UBOGI KREWNY, METODA DELFICKA, PIWO, KIEŁBACHA, PAROSTATEK, SPADOCHRON HAMUJĄCY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ŻURAWIK, ANTEPEDIUM, SKORUPA, ANTYMONARCHISTA, EDYKUŁA, BARIERA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, OCZKO, TRUP, PATRYLINEARNOŚĆ, OLAF, GEEK, KUFF, KOCIOŁ WIROWY, POWIERNICTWO, BITWA, GOŹDZIK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, AZOTAN(V), DRUKARKA ROZETKOWA, CZAS, FLANSZA, INTROMISJA, RZĄD, SZAŁAS, DOMINANTA, KASETON, PROFESJA, ?PULPIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROPKA niewielka plamka lub porcja farby (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROPKA
niewielka plamka lub porcja farby (na 6 lit.).

Oprócz NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEWIELKA PLAMKA LUB PORCJA FARBY. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast