WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCINEK to:

wyodrębniona lub faktycznie oddzielona część czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCINEK

WYCINEK to:

przen. wyodrębniony fragment czegoś (na 7 lit.)WYCINEK to:

łow. samiec dzika w trzecim-czwartym roku życia, taki, któremuwycinają się szable i fajki (na 7 lit.)WYCINEK to:

fragment kartki z informacją wycięty z prasy (na 7 lit.)WYCINEK to:

próbka czegoś, np. tkanki pobrana zazwyczaj w celu wykonania badania (na 7 lit.)WYCINEK to:

samiec dzika w drugim lub trzecim roku życia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.739

STOPIEŃ ETATOWY, PUPINA, MYJKA, OBRZEŻE, LEKTORIUM, GRA, BECZKA, LÓD MARTWY, ŻABA LEOPARDOWA, OGNISKO, PAPRYKARZ, MARYNARKA, KŁUSAK FRANCUSKI, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PÓŁKULA MÓZGOWA, SZELF, RURKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PODGARDLE, OLIWA, BOCZNIK, APATIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, CZOK, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ZIOŁO, AKREDYTACJA, WYBIEG, SYMBOLICZNOŚĆ, OBROŃCA, BANK DOMICYLOWY, PIERWOCINA, PODKOWA, DESKARZ, NIECIEKAWOŚĆ, ŁUG, KLAPECZKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, STACJA POSTOJOWA, MALTA, NIESŁUSZNOŚĆ, CHMURKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, BROSZURA, SET, INTERKALACJA, CHWYTAK, NIEISTOTNOŚĆ, KNYSZ, PIDGIN, PRZEZNACZENIE, CHARAKTER, TAJEMNICZOŚĆ, MENDEL, SAMOROZPAD, SYLWETA, TANGO, WYŚCIGI, KULT SOLARNY, ŚRODEK MASY, ŻYWOTOPIS, ROSYJSKOŚĆ, PERSONA, PRZEKAZANIE, AMARANT, RURA ODPŁYWOWA, CUG, KAMIONKA, HEJT, ZIARNKO, PRZYBYTEK, WYROSTEK RZĘSKOWY, MRAD, HEBAN, PORT, SADZ, BARWA OCHRONNA, PRZYGOTOWALNIA, SKALAR, INSTYTUT, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, AEROCASCO, BOCIANIE GNIAZDO, LUMBALIZACJA, GAR, POCIĄGŁOŚĆ, KALORMEN, METYLOTROFIA, KOSMONAUTA, SZYJKA, CASTING, ZNAK KOREKTORSKI, HARCAP, TRANSPORTEREK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, AMUR, AC, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, POJEMNOŚĆ POLOWA, CZARNA DZIURA, HENRYK IV SALICKI, KAWA ZBOŻOWA, ROZTOCZE, KSIĘŻULKO, IMPULS, TROCINÓWKA, OBŁUSZYN, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KABEL, LINIA ŚREDNICOWA, STATUS MATERIALNY, MASZYNA ENERGETYCZNA, BEATA, ORBITER, CACHAÇA, ŁUPEK BENTONITOWY, PULPA, WOŹNY, NIMFA, BLOCZEK, OBRONA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, LEBERKA, NADBUDOWA, ANACHRONICZNOŚĆ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ŻYWOTNOŚĆ, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, STEMPEL, GWIAZDKA, SYNKOPA, BAGAZJA, MINA, RZEMIEŚLNICTWO, APARAT REGENERACYJNY, KATEDRA, PRZYKOP, KRATA DYSTRYBUTYWNA, DNO, ADAGIO, ARAK, LISTA TRANSFEROWA, UPRZYTOMNIANIE, ONIRYCZNOŚĆ, WOLITYWNOŚĆ, STYLISTKA, KLUBOWIEC, WOLICJONALNOŚĆ, ATOL, STRES OKSYDACYJNY, SSAK WYMARŁY, EGZEMPLARZ, TARLAK, WIZYTÓWKA, ZEBROID, ŻAKIECIK, KRAB, SYMPATYCZNOŚĆ, URODYNAMIKA, WYRĘBA, INDIANKA, PĘCHERZYK, OBRZEŻE, ANTYOKSYDANT, SIEDLISKO, NAPPA, AGRAFA, GAJA, KOTLARNIA, SUROWICA, HISZPAŃSKIE BUTY, ODROŚL, HERETYK, DUPAL, KAMIEŃ, KORA SOCZEWKI, PIERWSZOŚĆ, FEERIA, CZŁOWIEK, PALATYNKA, DWUDZIESTY CZWARTY, WCZASY POD GRUSZĄ, SPUSZCZENIE, TIAZYD, PUNKT, PŁATECZEK, PANTOFELNIK, ZAMONTOWANIE, SZPATUŁKA, BŁĘDNIK KOSTNY, LIFTING, NARKOTYZER, GRZECH POWSZEDNI, POZIOM, AKCENT, ABLACJA, GAJ, FUGA, WOLA, IMPEDYMENTA, PŁOMIEŃ, OLIWA, ZAŁATWIANIE, FORLANA, TRZYDZIESTKA, GŁOWA, BECZKA PROCHU, SEKCJA RYTMICZNA, PLOTER PŁASKI, ZWARCIE, PLACEK, PIÓRKO, RELIKT, ZARYSOWANIE, ARSYNA, DOLINA ZAWIESZONA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ROZBRATEL, BŁYSK, STOSUNEK, BALECIK, LINA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, LIBERIA, RITA, TAUKA, DAEWOO, WYZIEW, DRUGI, SCENICZNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, PLOMBOWIEC, PAPUA, ROMANTYZM, MATOWOŚĆ, ZBROJENIE, MARKIZA, NIESTACJONARNOŚĆ, DIADEM, KAMPUS, GUARANA, TUM, TEREN ZAKRYTY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ANTYPATRIOTYZM, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NASYCANIE, ZAKAZ, SKARB, SZPILKA, PRZYCHYLNOŚĆ, PLANETA SKALISTA, LEPTOPLEURON, CEGŁA DZIURAWKA, USTĘP, MANCA, POPITKA, PŁAT POTYLICZNY, FUNDAMENT, PIANKA, FAZA, ULGA PODATKOWA, FORMA, TRĄBA POWIETRZNA, FERMAN, SZKLARKA, MUR, OBCOWANIE PŁCIOWE, CZANKA, RATYSZCZ, PODZIAŁ, TUBING, SREBERKO, OSMYK, ECHOLOKACJA, DYSOCJACJA TERMICZNA, ATŁAS, CHLEB, WIELOWIEŚ, LAS OCHRONNY, ZNIKNIĘCIE, AGERATUM, SYMETRIA, KORZENIONÓŻKI, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, REOFILE, OSĘKA, KRĄG KULTUROWY, GORSET, BŁĘKITNE HEŁMY, ABIOGENEZA, WŁOSY WENUS, KRĄŻNIK, KINKAN, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PUNKT, OWIJARKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, NIECHĘĆ, ?WOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCINEK wyodrębniona lub faktycznie oddzielona część czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCINEK
wyodrębniona lub faktycznie oddzielona część czegoś (na 7 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WYODRĘBNIONA LUB FAKTYCZNIE ODDZIELONA CZĘŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x