SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIEŁ to:

szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIEŁ

KIEŁ to:

element tokarki lub szlifierki zakończony stożkiem (na 4 lit.)KIEŁ to:

krótki występ na czołowej powierzchni elementu np. tarczy, sprzęgła (na 4 lit.)KIEŁ to:

psi ząb (na 4 lit.)KIEŁ to:

wśród zębów (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.526

CENZOR, SZPETOTA, DROBNICA, LAMPROFIR, WYCHÓD, MUFA, BORIS, GLIKOLIPID, RZECZOWNIK POSPOLITY, SKRZYDEŁKO, PRZEDMIOT PRACY, DEPUTAT WĘGLOWY, EKSPANDER, STEP, PALIA, IZOTERMIA, RZEŚKOŚĆ, EPIZOOCJA, TEST, POWAGA, ŁACINNICZKA, OBELGA, GAZOWNIK, BAMBUS, KASETOFON, DEKONTAMINACJA, SYMPOZJON, ANOMALIA POLANDA, POMPA ODŚRODKOWA, PASZTETNIK, PORTUGALSKI, STRZAŁ, ILOCZAS, GOŹDZIENIEC, PAWĘŻ, EMBRIOGENIA, BRUDNIAK, NAKO, IGIEŁKA, AMONIACZEK, STOPIEŃ, ALPAKA, SAGAN, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DYSKALKULIA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, USTAWA ZASADNICZA, TOKSYNA SINICOWA, JAN, BAŃKA, ZGORZEL, GRAFOSKOP, NADZIENIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, VIBRATO, SYMPOZJON, WŁOSKOŚĆ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, PODPORA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, KOLOKWIALIZM, SKANER, STOŻEK NAPŁYWOWY, TRESKA, KALCEOLARIA, ŁUK, PIEPRZ CZERWONY, TŁUSZCZ, MIĘCZAK, ODGAŁĘZIACZ, NIEDOROZWÓJ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KUREK, ŚWIECA, GAŁĘZATKA, KIJEK, JAWNOGRZESZNICA, PATENA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, LAWATERZ, PRZEDZIAŁ, ANTENA MIKROPASKOWA, ŻABKA, DAWKA PROGOWA, WŁADZUCHNA, VALYRIA, STRATEGIA, PULPIT, TUNICZKA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, RZUT WOLNY, KIERUNKOWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NEKROPOLIA, STANCJA, TRZPIEŃ, OSIEMNASTKA, ŚMIECIARZ, POMARAŃCZA, KAKAO, INWOLUCJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PRÓBA GENERALNA, PLECIONKA, OKRĘT NAWODNY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PODSUFITKA, CLERK, KOPIA, AUTOTEMATYZM, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, JEZIORO LODOWCOWE, DZIEWKA, PASEK, STRAŻNICA, PIROGRAFIA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, SYGNATURKA, KLIKALNOŚĆ, SAUTE, POLER, KURACJA WSTRZĄSOWA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, PORT, LABOLATORIUM, KUBEK, INDYK, PODATEK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SAMOPOMOC, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, WĘGIERSKI, GRABEN, RĘKAWEK, RZECZ NIERUCHOMA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KRUPON, NIEODZOWNOŚĆ, ODSTĘPSTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KUPA, PIANKA, EUCHARYSTIA, UROBEK, MARAZM, ZŁOTY MEDALISTA, METALIK, KLESZCZE, POLICHLOREK, POKŁAD STATKU, IMPLIKACJA MATERIALNA, SKRYBA, NOTOWANIE, SKAŁA, PŁYWACZEK, ŁOŻE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PRZYLĄDEK, POLAROID, PIĄTY, PIŁA, ZAPINKA, ZDRADZIECTWO, BEZSZELESTNOŚĆ, KUPLET, GRUSZKA BOKSERSKA, PŁUCZKA, MANEŻ, OMEN, ZRZESZONY, PORZĄDNICKI, ŚLEPE WROTA, ŻÓŁTOSKÓRY, OPŁATA PROLONGACYJNA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ŻAKARD, PLAMICA, APSYDA, JAJA, SZTUCZNE SERCE, SNICKERS, TOP, WYBUCHOWOŚĆ, SUBEMITENT, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ROZPÓRKA, KOMBINACJA LINIOWA, RUNO, HURMA, ŻEL, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PASZTECIK, MUSZLA, STROIK, ODPŁATA, KOŃCÓWKA, PAUTSCH, HAMULEC, ANTYSZTUKA, WOLANT, DRAM, TEŚCIK, GRA LOGICZNA, ZJAWISKO SEEBECKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, POZYCJA, GRA WYŚCIGOWA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ARMARIA, MENZURKA, PRZEDROŚLE, PAS, SIŁA, EFEKT DOPPLERA, NIRWANA, MOC CZYNNA, NUMER, KLUCZ, PRĄD BŁĄDZĄCY, KAJAK, SZKLARKA, DŁAWIK, KOŁO STEROWE, CZEPLIWOŚĆ, PROMIEŃ, PRZYJEMNOŚĆ, BOGATY, PRZODOWNIK, BRĄZOWY MEDALISTA, KRUSZYNA, TWIST, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, POWIERNICTWO, PAS, APARAT REGENERACYJNY, KASOWNIK, PODOBIZNA, AZJATA, CYTOKININA, RELIKWIA, RADIOELEKTRYKA, OPLOT, DRUGA POŁOWA, DYKTAT, LEŚNY DZIADEK, SKUP, VIRGA, PLECHA, PRANKO, RICOTTA, NAWA GŁÓWNA, NOŚNIA, PŁUCZKA, CUDACZEK, BELA, LARWA, BUKWICA, SOLFUGI, MASER, KAREL, BAZA LOTNICZA, KONFEDERACJA KANADY, BROŃ MIOTAJĄCA, KROKIET, OCZKO, KOLUMNA, PIEC, KLUCZ GŁÓWNY, WÓZKOWY, CHWALCA, SKAUT, WIERSZ, ZEFIR, ŚCIANKA, NORDYCKOŚĆ, KOLOR LUKOWY, ROZKŁAD, KREDYT INWESTYCYJNY, ORTEZA, ŻABKI, AUTOMOBILKLUB, ENERGICZNOŚĆ, SYLWETA, WARTOŚĆ, MEZOTERAPIA, WIZJER, INFORMACJA, MACHANIE RĘKĄ, PAPRYKARZ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, LINIA, KOŁEK, PREZYDENCJA, TOR, NARTOW, ?KORNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIEŁ szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIEŁ
szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu (na 4 lit.).

Oprócz SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SZPICZASTY, ZAOSTRZONY ELEMENT URZĄDZENIA, KTÓRY PO WBICIU W PODŁOŻE LUB PODPARCIU STANOWI OŚ OBROTU, NP. W CYRKLU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast