NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASTER to:

nietrwałe zgrupowanie materii hadronowej: nukleonów w jądrze atomowym lub mezonów np. w eksperymentach akceleratorowych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASTER

KLASTER to:

grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy (na 7 lit.)KLASTER to:

kilka dźwięków o niewielkich interwałach zagranych jednocześnie lub rozłożonych w czasie; rodzaj współbrzmienia (na 7 lit.)KLASTER to:

grupa blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka (na 7 lit.)KLASTER to:

struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań (na 7 lit.)KLASTER to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.)KLASTER to:

skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą (na 7 lit.)KLASTER to:

wielodźwięk we współczesnej muzyce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.327

OPERETKA, MOL, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TRAWERS, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, GIERKA, PRZEDZIAŁ, GRYLAŻ, GŁOWNIA, KARTA TYTUŁOWA, JARZMO MOSTOWE, ROSZPONKA, STRACH BIERNY, PANORAMA, STYLO, ARGUMENT, PARAFIA, KAMICA NERKOWA, ZAPLECZE SANITARNE, DYWESTYCJA, ALARM, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PALMA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, OCHRONA, ADIDASEK, CIERPLIWOŚĆ, KLER, ANGIOPLASTYKA, KARL, MASZKARON, FILTR RODZINNY, JOSE, SPECJAŁ, OBCHODOWY, MOSTEK KAPITAŃSKI, KABRIOLECIK, PRZYJEMNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ŻAREŁKO, CHOROBA DZIEDZICZNA, DYSK KOMPAKTOWY, LUDOBÓJSTWO, SEJSMIKA, KOŁOWRÓT, KOŃCÓWKA, RACJA, BABINIEC, SZCZEPONOGI, OPUCHLIZNA, ZRĘBICA, FASETKA, MINA, KONTUR, ŚCIGAŁKA, NAGIEL, OPIS, BAŻANT, BRYTFANKA, FLIGELADIUTANT, URBARIUM, KAROTENOID, WĘŻÓWKA, WOLUTA, NADPŁYNNOŚĆ, RAJDER, UFNOŚĆ, KATEDRA, BOSS, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PRZEDJĄDRZE, AGENT, OBSERWATORKA, KOŁNIERZYK, TALIB, GERMANIZACJA, GEOFIT KORZENIOWY, DUSZA, PREDYKCJA, KONWERTER, TEKA, BIEGUN MAGNETYCZNY, DANE SENSYTYWNE, FIGURA, POMIAR, ZDENERWOWANIE, HRABIANKA, CIĄGOTY, KRWIODAWSTWO, BZYGI, OGNISKO, IMITATOR, SPUSZCZENIE, PRZEWAGA, OFICJALNOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, INTELEKTUALISTA, REJKA, PRZEWRÓSŁO, KWAŚNICA, PASTYLKA, UKŁAD OPTYCZNY, TRUP, ŁUPEK DACHOWY, KRAN, WRZECIONO, AFERKA, SMOŁA DRZEWNA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KURACJA UDERZENIOWA, TASIEMCE, KREDYT PAŃSTWOWY, PACHT, KOTŁOWNIA, DZIEWIĄTY, BRATEK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, PAGON, STACJA, JOGURCIK, MAŁPA, NASTAWA OŁTARZOWA, GORGONZOLA, KRÓLOWA MATKA, NIENORMATYWNOŚĆ, KLAUZULA UMOWNA, BICZ BOŻY, MODEL, NIENARUSZALNOŚĆ, MOŁDAWSKI, FUSY, DROGA ZBIORCZA, ŁĄCZNIK, NIEDOPASOWANIE, KARCZOWISKO, OŚWIADCZENIE, KUKUŁCZE JAJO, DZIANINA, PONCZOWNICA, PĘDZLIK, ENZYM, PUSZYSTOŚĆ, WICI, GRUPA WAROWNA, WÓZKOWY, KALINA, WYDŁUŻALNIK, BARWA DŹWIĘKU, GEOFAGIA, KALIPSO, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ŁOŻNICZY, BAGIETA, TEREN, DUJKERY, KASA, OMEN, GERMAŃSKI, BLOCZEK, RURA GŁOSOWA, HUBA SINIAK, AKCJONARIUSZ, BOB, ASOCJATYWNOŚĆ, KOZAK, KREDKA, KONSULTANTKA, TRAP, GŁĄBIK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SOKI, PREFEKT, STRZELECTWO SPORTOWE, ANTENA YAGI, BULWARÓWKA, GILOTYNA, DOBRA, SZPATUŁKA, BAZYLIA, KOCHAŚ, WYLOT, MŁOTEK, NIĆ, KURAK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, COTELE, CHLOASMA, TECHNIKA GRAFICZNA, SUMAK, ELEATA, LAVABO, PART, POZIOM, ORGANIZM WYŻSZY, LIST GOŃCZY, ZATYŁ, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PATRON, ŻYCIE, ETOLA, WERMUT, KONFORMER, CYNIA, WOLUMEN OBROTÓW, KANEFORA, VIRGA, KRYSZTAŁEK, PARTNERKA, TELEWANGELIZM, BRUK, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, GODNOŚĆ, PRZÓD, HIPOTEKA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, IDIOM, SER PODPUSZCZKOWY, RASOWOŚĆ, TAFELKA, STAW, BELKOWANIE, HRABINI, SKROMNOŚĆ, WIERTŁO, CHOROBA, GEODETA, SZKLANKA, SUMA, FUS, AUTOKEMPING, KIKS, ORGIA, FOTOJONIZACJA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ANNA, NARTA, REWERS, OSPAŁOŚĆ, POŁAĆ, TYTULATURA, CEL, KRA LODOWCOWA, ORGAN, PŁOMYCZEK, GENERACJA ROZPROSZONA, OGRANICZENIE, ARANŻER, ROBOTY BUDOWLANE, CHAŁUPNICA, AKORD, MUZYKA PROGRAMOWA, SZYSZKA, GRAFIKA WEKTOROWA, PŁOMYCZEK, TON, PRECYPITACJA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PENTAPTYK, FILM DROGI, METODA FEULGENA, NADSCENIE, ATOM, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KOPROFIL, LIPA, INWESTYCJA, KANAŁ BURZOWY, ŁOWCA GŁÓW, ZĄB, SZPETOTA, KOMORA WULKANICZNA, KARAFKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KWARTET, ATUT, KRATER PASOŻYTNICZY, OSIEDLINY, ELIZJA, IWO, POKAL, DRĄŻEK SKRĘTNY, ZBLIŻENIE, NAPPA, EWOLUCJA, SZLAUCH, WÓZ MEBLOWY, ŁYKACZ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KATATONIA, BROKAT, DYMISJA, BRAK, POTENCJAŁ, STOWARZYSZENIE, GLIZA, RACZYNA, SKÓRA, ?TIOSÓL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASTER nietrwałe zgrupowanie materii hadronowej: nukleonów w jądrze atomowym lub mezonów np. w eksperymentach akceleratorowych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASTER
nietrwałe zgrupowanie materii hadronowej: nukleonów w jądrze atomowym lub mezonów np. w eksperymentach akceleratorowych (na 7 lit.).

Oprócz NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NIETRWAŁE ZGRUPOWANIE MATERII HADRONOWEJ: NUKLEONÓW W JĄDRZE ATOMOWYM LUB MEZONÓW NP. W EKSPERYMENTACH AKCELERATOROWYCH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x